Omoda zoekt ook in gebruik van software naar beleving

“Dankzij automatisering kunnen wij ons concentreren op wat mensen motiveert”

De verwachte forse groei van de organisatie dwong retailbedrijf Omoda tot een efficiencyslag op het gebied van HR en Financieel. ERP-software bleek de beste oplossing om processen efficiënt in te richten. Voor 2018 staat een reeks verbeterinitiatieven op het programma. Elodie Koopman, HR manager Omoda.“Waar wij behoefte aan hebben is een leverancier die bereid is om actief met ons mee te denken."

Onstuimige groei

Toen Koopman in 2013 bij Omoda in dienst trad, werkten er drie mensen op de HR-afdeling. Inmiddels is dat aantal verdubbeld. Omoda zelf groeide in die periode nog veel harder: van 250 medewerkers toen naar ruim 550 nu. Die onstuimige groei is mede een gevolg van de onlinestrategie van het bedrijf. Koopman: “Wat dat betreft was Omoda echt een voorloper in de schoenenbranche. Veel andere retailers zagen de potentie van online destijds helemaal niet.” Omoda dus wel. Na de start in Nederland volgden webshops in België, Duitsland en Frankrijk. Met de lancering van Omoda.com in 2015 ging het Zeeuwse bedrijf haar producten zelfs wereldwijd verkopen.

Verandering

Sinds de ingebruikname van de ERP-software heeft het werk van de HR-afdeling een flinke verandering ondergaan. Lag de focus aanvankelijk vooral op contracten en verzuim, inmiddels hebben bijvoorbeeld thema’s als vitaliteit, opleiden en beleid gericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt sterk aan belang gewonnen. Koopman: “Dat is het grote voordeel van het efficiënt inrichten van processen. Automatisering geeft ruimte om andere onderwerpen op te pakken en ons te concentreren op wat mensen motiveert. Op die manier kunnen wij ons als werkgever onderscheiden. Het is onze ambitie om in 2020 in de top 10 te staan van beste werkgevers met minder dan duizend medewerkers."

Benieuwd naar het volledige succesverhaal van Omoda?