Workflowmanagement 

 De workflow software voor automatisering 


Alle taken overzichtelijk in een lijst

Taken en acties


Een duidelijk overzicht met openstaande acties en werkzaamheden voor elke medewerker.

Signalen voor efficienter werken

Signaleringen


Met Workflowmanagement heb je de mogelijkheid om signalen in te stellen die je altijd up-to-date houden

Workflows eenvoudig automatiseren met software

Rapportage


Met de managementrapportage heb je
inzicht in de status van openstaande
workflows met bijbehorende taken.

Meer weten over Workflowmanagement?


Workflowmanagement

Inzicht in actielijsten


Met de managementrapportage heb je inzicht in de status van openstaande workflows met bijbehorende taken. Ook zie je direct de doorlooptijd per workflow en op welke afdeling een workflow in behandeling is.

 Wil je dat een klacht van een klant binnen drie dagen is opgelost? In de managementrapportage zie je gelijk welke klachten er niet binnen drie dagen zijn afgehandeld zodat je daar direct actie op kan ondernemen.

De belangrijkste onderdelen

Signalen

Signalen

Je hebt de mogelijkheid om signalen te koppelen aan een workflow. Wordt er een taak van een workflow afgehandeld, dan komt er automatisch een signaal binnen bij een medewerker of afdeling. Maar andersom is ook mogelijk.

Acties

Acties

Een workflow is een optelsom van taken en acties van één of meerdere deelprocessen. Je kunt actie ondernemen door taken af te handelen, te weigeren, toe te lichten, te delegeren of over te dragen.

Taken

Taken

Medewerkers kunnen door workflows de eigen werkzaamheden en prioriteiten organiseren. Het management heeft inzicht in de actuele status van de onderhanden workflows. Zo ontstaat er een perfect beeld van de workload.

Managementrapportage

Managementrapportage

Met de managementrapportage heb je inzicht in de status van openstaande workflows met bijbehorende taken. Ook zie je direct de doorlooptijd per workflow en op welke afdeling een workflow in behandeling is."Zo hielden we elkaar lekker bezig"

Het is altijd onze intentie om facturen snel te betalen, want dat leidt in onze visie tot een groter commitment bij leveranciers. Vroeger ging dit via de administratie, nu zorgt de ERP-software er dankzij een workflow voor dat de snelle betalingen ook daadwerkelijk plaatsvinden. Als ik terugdenk aan hoe dat vroeger ging… Als je wilde controleren of een factuur was betaald belde je iemand van de administratie, die daar vervolgens enkele uren werk aan had en daar mogelijk ook anderen in betrok. Zo hielden we elkaar lekker bezig.”

- System-line


Meer weten over workflowmanagement?


Advies op maat nodig? Bel: 033-4341800