“Dat het ERP-pakket met ons mee kan groeien is een groot pluspunt”

Sommige bedrijven die overstappen op nieuwe ERP-software doen dat met een big bang. Bij Vink Bouw deed men het anders: klein beginnen en gefaseerd uitbouwen. Dat loont de moeite. “In de drie maanden dat we met de software werken, hebben we al dertig procent efficiencywinst geboekt.”

 

Vink Bouw in het kort

Branche:

Bouw

Aantal medewerkers:

130 medewerkers

Gevestigd in:

Nieuwkoop

Klant van AFAS sinds:

8 juli 2022

Softwaregebruik:

ERP

Interview met:
Lisa Wille (procescoördinator)
Heidi Roos (persooneelszaken)

Een compleet ERP-pakket aanschaffen en vervolgens eerst alleen het onderdeel HRM/Payroll in gebruik nemen? Bouwbedrijf Vink Bouw deed dat heel bewust. “We wilden de organisatie niet overvoeren”, legt procescoördinator Lisa Wille van Vink Bouw uit. “Het was onze bedoeling om medewerkers geleidelijk te laten wennen aan het systeem. Daarnaast leggen onder andere omvangrijke bouwprojecten in 2023 een behoorlijk beslag op de beschikbare capaciteit. Daarom hebben we de keuze gemaakt om in twee stappen het complete ERP-pakket van AFAS te implementeren. Volgens planning nemen we in januari 2024 ook de onderdelen Financieel en Projecten in gebruik.” Lisa kan bijna niet wachten tot het zover is. “Onze keuze voor AFAS is immers mede gebaseerd op het feit dat in het ERP-pakket de verschillende onderdelen zo mooi geïntegreerd samenwerken.”

Stevig pakket

Even terug in de tijd. Anderhalf jaar geleden kwam bij Vink Bouw de vraag op tafel of de bedrijfsautomatisering wel voldoende toekomstbestendig was. “We zijn teruggegaan naar de tekentafel en hebben het IT-landschap kritisch bekeken”, legt Lisa uit. “Dat heeft geresulteerd in een duidelijke visualisatie van IT-wensen. Daaruit bleek dat het gesloten ERP-systeem waar we destijds mee werkten een obstakel vormde voor onze ambities op IT-gebied. Het liefst wilden we allerlei applicaties aan het ERP-systeem koppelen, maar dat kon niet.” Werk aan de winkel dus voor Lisa, die ruim vier jaar bij Vink Bouw werkt en zich daar vooral met procesoptimalisatie bezighoudt. De voor het IT-project geformeerde stuurgroep nam ruim de tijd om zich te oriënteren op alternatieve bedrijfssoftware. Uiteindelijk kwam Vink Bouw uit bij AFAS. “De visie van AFAS komt sterk overeen met wat wij voor ogen hadden”, stelt Lisa. “Ook het feit dat het om een open systeem gaat, legt veel gewicht in de schaal.”

Lisa: “Het is een groot pluspunt dat het pakket schaalbaar is. Dat geeft ons het vertrouwen dat het mee kan groeien met ontwikkelingen in de toekomst.”

De keuze voor AFAS leidde overigens niet meteen tot de ondertekening van een contract. Besloten werd om AFAS twee dagen workshops te laten verzorgen voor key users die met de software zouden gaan werken. “Om te zien en te voelen”, legt Lisa uit. Nadat die test positief was uitgevallen, lag de vraag op tafel: hoe nu verder? De stuurgroep hield diverse scenario’s tegen het licht en besloot het traject op te splitsen en te starten met HRM/Payroll.

Klantbeleving 

De uiteindelijke ondertekening van het contract met AFAS was trouwens een behoorlijke happening, herinnert Lisa zich. “Alle key users waren erbij aanwezig, we gaan het tenslotte samen doen. We hebben een hapje gegeten met elkaar en met het hele gezelschap aansluitend de musical ’14 het theaterspektakel’ bezocht. Als het om klantbeleving gaat, hoef je de mensen van AFAS niets uit te leggen.”

Vanwege de keus om te starten met HRM/Payroll raakte ook Heidi Roos betrokken bij het project. In de 34 jaar dat ze bij Vink Bouw werkt, vervulde Heidi verschillende functies. In 2018 werd ze gevraagd om zich met personeelszaken bezig te gaan houden. “Met name de menselijke kant ervan”, verduidelijkt ze, “dus niet de technische.” 

Gebruiksvriendelijker

Op 1 januari 2023 ging Vink Bouw live met verschillende onderdelen van HRM/Payroll. “In vergelijking met de oude situatie is die, voor wat mijn ondersteunende rol betreft, een stuk gebruiksvriendelijker”, legt Heidi uit. “Bijvoorbeeld als het gaat om de verwerking van thuiswerkvergoedingen. Bovendien bevat de module een koppeling met het pensioenfonds. Die hadden we eerder niet.” Daarnaast kwamen functionaliteiten beschikbaar zoals het online personeelsdossier, adreswijzigingen en andere persoonlijke mutaties die de medewerker zelf kan uitvoeren. Ook het volledige door Heidi gecoördineerde traject van onboarding van nieuwe medewerkers werd ingericht, inclusief workflows voor de uitlevering van laptops en telefoons. “Deze gefaseerde aanpak leidt niet direct tot ingrijpende veranderingen voor onze medewerkers”, stelt Heidi. “Maar ze kunnen zo wel rustig aan het systeem wennen.” 

Bedoeling is dat per 1 januari 2024 ook de overige HR-functionaliteiten zoals urenregistratie, verzuim, verlof en declaraties in gebruik worden genomen. Dit valt samen met Financieel en Projecten. 

Jip-en-janneketaal

Heidi is blij met de komst van nieuwe HR-software.

Heidi: “Er waait nu een frisse wind door onze organisatie. Dat werkt heel stimulerend.”

Het werken met de software gaat haar relatief gemakkelijk af. In de drie maanden dat HRM/Payroll draait, heeft Heidi één keer de helpdesk van AFAS ingeschakeld omdat taken niet goed in een takenbakje belandden. “Dat was met twee mailtjes geregeld”, zegt ze. “Ik heb al wel gemerkt dat je heel veel zelfstandig kunt oplossen. In AFAS Help vind je met behulp van filmpjes en uitleg in jip-en-janneketaal snel antwoord op je vragen. Lang leve AFAS Help.” 

Duurzame bedrijfsvoering

Heidi is er niet rouwig om dat de fysieke mappen met personeelsdossiers zijn verdwenen. “Die dossiers bevatten uiteraard nogal wat privacygevoelige informatie, dus daarom is het heel fijn dat ze nu in gedigitaliseerde vorm veilig in het systeem zitten.”De bedrijfsvoering is daardoor bovendien duurzamer geworden. Niet alleen zijn de personeelsdossiers gedigitaliseerd, ook de neiging om allerlei documenten af te drukken is afgenomen. “In het begin probeerden collega’s hun salarisstrook uit te printen en waren ze teleurgesteld als dat er niet mooi uitzag”, zegt Lisa. “Inmiddels snappen ze dat de digitale salarisstrook helemaal niet is ontworpen om af te drukken.”

De ingebruikname van de software heeft Vink Bouw nog meer opgeleverd.

Heidi: “In de drie maanden dat we met de software werken, hebben we volgens mij al dertig procent efficiencywinst geboekt”.

Lisa verwacht dat dit bij HR zeker nog kan oplopen. “Het vertrouwen in het systeem groeit. Je ziet het aan de forse afname van de hoeveelheid Excel-lijstjes die hier altijd circuleerden.”

Werkprocessen aangepast

Tijdens de implementatie en ook daarna heeft Vink Bouw ervaring opgedaan met ondersteuning door consultants van AFAS. Heidi: “Laat het systeem het werk doen, hielden zij ons voor.” Volgens Lisa zijn bestaande werkprocessen soms aangepast aan het systeem. “Wij geloven niet uitsluitend in onze eigen filosofie. We zijn wendbaar genoeg om mee te gaan met de ideeën van AFAS over procesinrichting.”

Heidi heeft de implementatie van HRM/Payroll in nauw overleg met de stuurgroep gedaan. “Het was een pittig project, maar ik stond er gelukkig niet alleen voor. Bij de keuzes die we moesten maken, anticipeerde de stuurgroep heel slim op de toekomstige implementatie van Financieel en Projecten.” Heidi kijkt tevreden terug op het afgelopen halfjaar. “We hebben het met elkaar toch maar mooi geflikt. Dat geeft het vertrouwen dat we in de toekomst nog veel meer mooie stappen gaan maken.”

Volgens Lisa moet de impact van een implementatietraject niet worden onderschat. “Kies je momenten zorgvuldig, zou mijn suggestie zijn”, aldus Lisa die nog een andere tip heeft. “We zijn sinds kort onderdeel van een community van bouwbedrijven die met AFAS werken. In die setting kunnen we leren van elkaar en als groep onze wensen kracht bijzetten. Door kennis en ervaring te delen kunnen we van elkaar leren en hoeven we niet opnieuw het wiel uit te vinden.”

Over Vink Bouw

Vink Bouw investeert in duurzame samenwerkingen met partners waar het bedrijf op kan bouwen. Want bouwen doen we echt samen, is de filosofie van Vink. Alle betrokkenen in het proces denken proactief mee, helpen elkaar om oplossingen te bedenken en nemen hun verantwoordelijkheid. Dit is terug te zien op de bouwplaats in de vorm van meer werkplezier en uiteindelijk een hogere kwaliteit van de projecten. Bij Vink gelooft men in een vooruitstrevende en wendbare aanpak. Alleen zo kunnen duurzame gebouwen écht aansluiten bij de persoonlijke wensen van klanten en bewoners. Bij het in Nieuwkoop gevestigde bouwbedrijf werken ongeveer 130 mensen, waarvan circa zestig procent in een kantoorfunctie werkt.

 

 

Automatiseer net als Vink Bouw en ruim 12.000 Nederlandse organisaties je bedrijfsprocessen met AFAS Software.

Wil jij ook slimmer werken?