Wet WIEG: dit moet je weten


Vanaf 1 juli 2020 is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (Wet WIEG) van kracht. AFAS heeft direct deze nieuwe mogelijkheden toegevoegd aan de software. In dit blog vertellen we kort wat de Wet WIEG inhoudt en hoe de wet in de software van AFAS is geïmplementeerd. 

 

Wet WIEG in AFAS

We hebben het aanvragen van (aanvullend) geboorteverlof flink eenvoudiger gemaakt. Het hele proces is geregeld via 3 simpele workflows. Zo hoeft HR zich minder bezig te houden met administratieve taken. En de kersverse vader of moeder? Die kan zich richten op zijn of haar nieuwe kroost. Gefeliciteerd!

Wat is de wet WIEG?

De Wet WIEG is een uitbreiding van het geboorteverlof (partnerverlof). Vroeger werd dit ook wel vaderschapsverlof genoemd. Voorheen kreeg een partner een werkweek geboorteverlof, betaald door de werkgever.  

Per 1 juli 2020 krijgen partners daarbovenop extra geboorteverlof, zodat partners meer tijd kunnen doorbrengen met hun pasgeboren kind. Daarnaast moet deze wet de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt versterken. 

Een partner kan nu maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Bij dit extra verlof wordt 70% van het salaris doorbetaald door het UWV. Officieel moet dit binnen 6 maanden na de geboorte worden opgenomen.

Het verlof hoeft niet in één keer te worden gebruikt. Partners mogen in totaal 5 keer het aantal werkuren per week opnemen. Dus werkt iemand 40 uur per week? Dan heeft hij of zij 5x40=200 uur geboorteverlof. Hoe diegene dit wil invullen, is aan hem of haar. 

Het geboorteverlof kan dus flexibel worden opgenomen. Als werkgever wil je dat deze aanvragen soepel en efficiënt verlopen, zodat HR niet iedere keer met de administratieve last komt te zitten. Net als bij al je andere bedrijfsprocessen.

Daarom hebben we de uitbreiding van het geboorteverlof voor je doorgevoerd in onze software.

Wet WIEG in AFAS

We hebben onze software uitgerust met een heel nieuw proces, waarmee het aanvragen en toekennen van ouderschapsverlof verder is geautomatiseerd. We hebben het vernieuwde geboorteverlof voor partners hier direct in verwerkt. 

Voorheen was het aanvragen van ouderschapsverlof best omslachtig. Met onze nieuwe relase is dat een gestroomlijnd proces geworden. Je kunt makkelijk verlof aanvragen via het handige verlofprofiel in Employee Self Service (ESS). Door medewerkers zelf hun eigen zaken te laten regelen, hebben zij meer inzicht in hun verlofuren en hoeft HR minder administratie te doen. 

Het verbeterde proces bestaat uit slechts 3 workflows: 

  1. Kind vastleggen. Dit gaat via de workflow ´aanmaken familielid´. De medewerker kan dit ook via de AFAS Pocket-app invoeren. HR krijgt een seintje dat de medewerker een kind heeft toegevoegd. Zodra zij dit goedkeuren, wordt ook het verlof automatisch toegekend. 
  2. Geboorteverlof inplannen. De eerste week geboorteverlof neemt de medewerker binnen 4 weken op.
  3. Aanvullend geboorteverlof inplannen. Dit voert de medewerker in als verlofboeking. 

We hebben veel verbeteringen doorgevoerd achter de schermen. Zo is het voor medewerkers en HR veel makkelijker om verlof te regelen. We geven twee voorbeelden van ons vereenvoudigde aanvraagproces: het geautomatiseerde saldo en inplannen als roostermutatie.

Geautomatiseerd saldo

Goed nieuws: het verlofsaldo wordt nu automatisch toegekend. Dit hoeft niet meer apart te worden berekend per medewerker. 

Je kunt verschillende soorten verlof inrichten in Profit. Als de medewerker op InSite aangeeft dat er een kind is geboren, wordt automatisch berekend op hoeveel (aanvullend) geboorteverlof hij of zij recht heeft. Zowel HR als de nieuwe ouder hoeven zo minder administratieve handelingen uit te voeren dan voorheen.

 

Inplannen als roostermutatie

Via Employee Self Service kan een medewerker het verlof inplannen als roosterwijziging. Waarom als roosterwijziging? Omdat het gaat om langdurig verlof. Medewerkers kunnen zo hun eigen rooster beheren. Daarnaast kunnen ze op deze manier ook zelf kiezen welke verhouding ze willen tussen betaald en onbetaald verlof. Super flexibel, dus!

Stel: de medewerker werkt 40 uur per week, maar wil nu op maandag en vrijdag alleen ’s ochtends werken. Dan kan hij of zij dat als een roostermutatie invullen. Zo kunnen ouderschapsverlof-uren overzichtelijk worden opgenomen.

Door de proefloonstrook te tonen ziet de medewerker direct wat voor gevolg het verlof heeft op zijn of haar salaris. Als dat nodig is, kan de verhouding betaald-onbetaald verlof dan nog eenvoudig worden aangepast.

Ga ook voor de totale HR-oplossing van AFAS
Met de HRM software van AFAS automatiseer je de administratieve werkzaamheden, betrek je medewerkers en managers bij het correct registreren van HR-mutaties, en maak jij duurzame inzetbaarheid mogelijk dankzij de tientallen HR-dashboards die jou het inzicht geven die jij elke dag nodig hebt.