Wet WIEG: alles over extra geboorteverlof

 

Vanaf 1 juli 2020 is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van kracht. Hiermee hebben partners recht op meer verlofuren.

In dit blog vertellen we kort wat de Wet WIEG inhoudt en wat er voor jou als werkgever verandert. We leggen ook uit hoe de nieuwe wetgeving in de software van AFAS is geïmplementeerd.

Wet WIEG in AFAS

We hebben het aanvragen van (aanvullend) geboorteverlof flink eenvoudiger gemaakt. Het hele proces is geregeld via 3 simpele workflows. Zo hoeft HR zich minder bezig te houden met administratieve taken. En de kersverse vader of moeder? Die kan zich richten op zijn of haar nieuwe kroost. Gefeliciteerd!

Wat is de wet WIEG?

De Wet WIEG is een uitbreiding van het geboorteverlof (partnerverlof). Vroeger werd dit ook wel vaderschapsverlof genoemd. Voorheen kon de partner van de moeder binnen 4 weken na de geboorte één werkweek geboorteverlof opnemen. Dit werd dan volledig betaald door de werkgever.

Per 1 juli 2020 krijgen partners daarbovenop extra geboorteverlof. Ze kunnen nu maximaal 5 werkweken aanvullend geboorteverlof opnemen. Bij dit extra verlof wordt 70% van het dagloon doorbetaald door het UWV. Het verlof kan aaneengesloten of verspreid worden opgenomen.

Officieel moet de medewerker het extra geboorteverlof binnen 6 maanden na de geboorte van het kind opnemen. De partner moet eerst het gewone geboorteverlof aanspreken, voordat hij of zij dit extra geboorteverlof kan gebruiken.

Het doel van het aanvullende verlof is dat een partner meer tijd kan doorbrengen met zijn of haar pasgeboren kind. Daarnaast is deze wet bedoeld om de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te versterken.

Aanvragen geboorteverlof bij UVW

De werkgever vraagt in principe de uitkering voor het geboorteverlof aan. Hiervoor geeft de medewerker de volgende informatie door aan het UWV:

  • De geboortedatum van het kind.
  • Het aantal weken verlof dat de medewerker wil opnemen
  • De bevestiging dat het gewone geboorteverlof al is opgenomen.
  • De ingangsdatum van het aanvullend geboorteverlof.

Het verlof wordt in één keer aangevraagd, maar hoeft niet in één keer te worden gebruikt. Partners mogen in totaal 5 keer het aantal werkuren per week opnemen. Dus werkt een medewerker 40 uur per week? Dan is er 5 keer 40, dus 200 uur geboorteverlof beschikbaar. Hoe die uren worden ingevuld, is aan de medewerker.

Als werkgever wil je dat aanvragen soepel en efficiënt verlopen, zodat de administratieve last voor HR wordt beperkt. Net als bij al je andere bedrijfsprocessen. Daarom hebben we de uitbreiding van het geboorteverlof voor je doorgevoerd in onze software. Uiteraard inclusief opties voor flexibel opnemen en met digitale koppeling naar het UWV. Zo kun je via de software van AFAS direct een verlofaanvraag naar het UWV sturen.

Wet WIEG in AFAS

W=Ouderschapsverlof aanvragen en toekennen is met onze software een gestroomlijnd proces. Dit komt doordat we het gehele proces hebben gedigitaliseerd en geautomatiseerd.

De kersverse ouder kan makkelijk verlof aanvragen via het verlofprofiel in Employee Self Service (ESS). Door medewerkers zelf hun eigen zaken te laten regelen, hebben zij meer inzicht in hun verlofuren en hoeft HR minder administratie te doen.

Het verbeterde proces bestaat uit slechts 3 workflows

  1. Kind vastleggen. Dit gaat via de workflow ´aanmaken familielid´. De medewerker kan dit ook via de AFAS Pocket-app invoeren. HR krijgt een seintje dat de medewerker een kind heeft toegevoegd. Zodra zij dit goedkeuren, wordt ook het verlof automatisch toegekend. 
  2. Geboorteverlof inplannen. De eerste week geboorteverlof neemt de medewerker binnen 4 weken op. Dit is het gewone geboorteverlof dat je als werkgever 100% betaalt.
  3. Aanvullend geboorteverlof inplannen. Dit voert de medewerker in als verlofboeking. Dit is het extra geboorteverlof waarvan het UWV 70% betaalt.

We hebben veel verbeteringen doorgevoerd achter de schermen. Zo is het voor medewerkers en HR veel makkelijker om verlof te regelen. We geven twee voorbeelden van ons vereenvoudigde aanvraagproces: het geautomatiseerde saldo en inplannen als roostermutatie.

Geautomatiseerd saldo

Goed nieuws: het verlofsaldo wordt nu automatisch toegekend. Dit hoeft niet meer apart te worden berekend per medewerker.

Je kunt verschillende soorten verlof inrichten in AFAS Software. Als de medewerker aangeeft dat er een kind is geboren, wordt automatisch berekend op hoeveel (aanvullend) geboorteverlof hij of zij recht heeft. Zowel HR als de nieuwe ouder hoeven zo minder administratieve handelingen uit te voeren dan voorheen.

Verlof inplannen als roostermutatie

Via Employee Self Service kan een medewerker het verlof inplannen als roosterwijziging. Waarom als roosterwijziging? Omdat het gaat om langdurig verlof. Medewerkers kunnen zo hun eigen rooster beheren. Daarnaast kunnen ze op deze manier ook zelf kiezen welke verhouding ze willen tussen betaald en onbetaald verlof. Superflexibel, dus!

Stel: de medewerker werkt 40 uur per week, maar wil nu op maandag en vrijdag alleen ’s ochtends werken. Dan kan hij of zij dat als een roostermutatie invullen. Zo kunnen ouderschapsverlof-uren overzichtelijk worden opgenomen.

Door de proefloonstrook te tonen, ziet de medewerker direct wat voor gevolg het verlof heeft op zijn of haar salaris. Als dat nodig is, kan de verhouding betaald-onbetaald verlof dan nog eenvoudig worden aangepast.

Wet WIEG in AFAS

We hebben het aanvragen van (aanvullend) geboorteverlof flink eenvoudiger gemaakt. Het hele proces is geregeld via 3 simpele workflows. Door de digitale koppeling met het UWV, kan de aanvraag ook gewoon via onze software. Zo hoeft HR zich minder bezig te houden met administratieve taken. En de kersverse vader of moeder? Die kan zich richten op zijn of haar nieuwe kroost. Gefeliciteerd!

Ga ook voor de totale HR-oplossing van AFAS
Met de HRM-software van AFAS automatiseer je de administratieve werkzaamheden en betrek je medewerkers en managers bij het correct registreren van HR-mutaties. Zo hebben je HR-medewerkers meer tijd voor waar ze écht het verschil kunnen maken: strategische HR. De tientallen inbegrepen HR-dashboards geven je medewerkers alle informatie die ze nodig hebben.