Roadmap AFAS

Wat kun je de komende updates van AFAS verwachten? De roadmap laat je zien wat er wanneer verwacht wordt.AFAS doet haar uiterste best om deze functionaliteit te ontwikkelen voor de genoemde data. Het is echter mogelijk dat afgeweken wordt van deze roadmap. Dit kan betekenen dat er méér ontwikkeld kan worden, maar soms ook dat een bepaalde functionaliteit wordt uitgesteld. De genoemde functionaliteit en uitleverdata zijn daarom onder voorbehoud.

Het uitleverbeleid voor 2018

Uitleverplanning 2018


Profit 7

Profit 7 wordt vanaf eind juni 2018 uitgeleverd en is de grote update van AFAS vol nieuwe functionaliteiten om jouw werk nog makkelijker te maken.

Profit 8

Vanaf oktober 2018 uitgeleverd.

Algemeen

Algemeen

 • PDF viewer in Profit Windows
 • Voorkomen dubbel importeren en logging van imports
 • Bijlages samenvoegen in PDF van verkoopfactuur
 • Zoeken in OutSite met OpenIndex


Financieel

Financieel

 • Abonnementsomzet als transitorische projectopbrengst
 • Deelincasso op basis van bedrag G-rekening


AFAS Pocket

AFAS Pocket

 • Meer informatie volgt nog


Fiscaal

Fiscaal

 • Country by country reporting 2017
 • Aangifte F-biljet 2018
 • VA IB 2019
 • VA Vpb 2019
 • Toeslagen 2019
 • Ondersteuning SBA 2019
 • Vpb C-biljet 2018
 • Redesign ondernemersscherm aangifte IBHRM / Payroll

HRM / Payroll

 • Optimalisatie loonbeslagen
 • Optimalisatie Verlofdashboard
 • [AVG] Sollicitanten verwijderen
 • E-mailadres selecteren voor gebruiker bij in dienst
 • Aanpassingen t.b.v. cao primair onderwijs
 • Aanlevering StiPP


Projecten

Projecten

 • Onderhanden werk op basis van voortgang (POC)
 • Onderhanden werk op basis van nog te factureren omzet
 • Herwaarderen tarieven nacalculatie
 • Vierde grondslag bij tarieven
 • Grondslag "Verkooprelatie" bij tarieven
 • Verzamelmethodes facturering instelbaar per project
 • Uren boeken: tijdschalen


Ordermanagement

Ordermanagement

 • Meer informatie volgt nog


Tussentijdse updates 2018

Een aantal nieuwe functionaliteiten is niet afhankelijk van een update. Hier wordt de AFAS beheerder van jouw organisatie altijd tijdig over geïnformeerd.


Algemeen

Nieuwe inloggen op AFAS Online

AFAS stapt in 2018 over op een nieuwe manier van inloggen op AFAS Online. Omdat het in het huidige tijdperk belangrijk is om de bedrijfsgegevens van jouw organisatie te beschermen én de veiligheid en privacy van de softwaregebruikers te waarborgen, wordt het verplicht om bij het inloggen gebruik te maken van twee-factorauthenticatie. 

Meer informatie over het nieuwe inloggen op AFAS Online


Wil je weten wat er in de afgelopen releases van de software zat?
Bekijk deze updatepagina's: