Roadmap AFAS Profit

PROFIT 4

Start uitlevering 13 oktober 2017, kijk op de klantportal voor de uitleverdata die bij jouw organisatie horen. 


HRM/PAYROLL

 • Lerarenregister (fase 1: Vastlegging)
 • Wijzigingen verzuimstandaard
 • Optimalisatie Loonbeslag
 • Importeren journaalstructuur
 • Optimalisatie Payroll Cloud

PROJECTEN:

 • Nieuw uren boeken per week InSite
 • Optimalisatie onderhandenwerk-integratie
 • Orderteksten

Bouw: 

 • Standopname
 • Optimalisatie Project Cumulatieven
 • Optimalisatie termijnfacturatie

FISCAAL:

 • Country-by-country reporting
 • Aangifte F-biljet 2017
 • VA IB 2018
 • VA Vpb 2018
 • Digitalisering en optimalisatie uitstel
 • Dividendbelasting 2018
 • Toeslagen 2018
 • Ondersteuning SBA 2018

FINANCIEEL

 • Vrije velden journaalpost wijzigen na blokkeren periode
 • Bankkoppeling ING (betalen en incasseren)

CRM

 • Uitschrijven op evenement
 • Optimalisatie Cursustrajecten

ORDERMANAGEMENT

 • Inkoopproces met pro rata btw terug te vorderen per kostenplaats
 • Dossier op bestemming inkoop, verkoop en voorcalculatie
 • OCI-koppelingen voor inkoopaanvragen:
  • ARP
  • Bidfood
  • Distrivers
  • Manutan
  • Lyreco
  • Medeco
  • Technische Unie


PROFIT 5

Wettelijke wijzigingen en optimalisaties

Planning start uitlevering: eind december 2017


ALGEMEEN

 • Single Sign-On en 2-factor authenticatie voor InSite, OutSite en AFAS Online
 • Optimalisatie Nieuwsweergave in InSite en OutSite
 • Logging op dossier (incl. vrije velden)
 • Aanpassingen Europese privacywetgeving (AVG / GDPR)

HRM/PAYROLL

 • Lerarenregister (fase 2: Aanlevering)
 • Aanpassingen Europese privacywetgeving (AVG / GDPR)
 • Instantie Fiscus via de workflow
 • Optimalisatie UPA

FISCAAL

 • Aangifte Vpb 2017
 • Aangifte IB 2017
 • Aangifte M-biljet 2017
 • Aangifte schenkbelasting 2017

PROJECTEN

 • (Bouw) Optimalisatie werkbegroting


PROFIT 6

In deze update zitten fiscale wijzigingen

Planning start uitlevering: eind februari 2018


FISCAAL

 • Aangifte Vpb 2017 versturen
 • Aangifte IB 2016 versturen
 • Vooraf Ingevulde Aangifte 2017


AFAS doet haar uiterste best om deze functionaliteit te ontwikkelen voor de genoemde data. Het is echter mogelijk dat afgeweken wordt van deze roadmap. Dit kan betekenen dat er méér ontwikkeld kan worden, maar soms ook dat een bepaalde functionaliteit wordt uitgesteld. 

De genoemde functionaliteit en uitleverdata zijn daarom onder voorbehoud.