Roadmap AFAS Profit

PROFIT 5

Wettelijke wijzigingen en optimalisaties

Planning start uitlevering: eind december 2017


ALGEMEEN

 • Single Sign-On en 2-factor authenticatie voor InSite, OutSite en AFAS Online (gefaseerde uitlevering)
 • Optimalisaties CMS InSite/OutSite
 • Optimalisaties vertalingen

AVG / GDPR

 • InSite Autorisatie inzichtelijk middels gegevensverzameling
 • Logging op dossier en dossierreacties

HRM/PAYROLL

 • Instantie Belastingdienst wijzigen via de workflow
 • Verlof en verzuim via OutSite (Payroll Cloud)
 • Uit dienst melden via Employee Self Service
 • BSN en rekeningnummer via Sollicitant Self Service
 • Ongeautoriseerd declaraties beoordelen
 • Voorzieningen pensioenoverstappers
 • Fasetelling (cao ABU & NBBU)

ONDERWIJS 

HRM/Payroll

 • Lerarenregister
 • (fase 2: Aanlevering)
 • Vakken toevoegen bij opleiding
 • Onderwijsaktes via workflow

ORDERMANAGEMENT

 • Automatisch factureren via geplande taak

FISCAAL

 • Aangifte Vpb 2017
 • Aangifte IB 2017
 • Aangifte M-biljet 2017
 • Aangifte schenkbelasting 2017
 • Uitstelaanvragen en aanwijsposten 2017

FINANCIEEL

 • Bankkoppeling ING (betalen en incasseren)

CRM

 • Vreemde valuta in Forecast, Campagne, Cursus 

PROJECTEN

 • Correctie na facturatie
 • Nieuwe verzamelmethodes projectfacturatie


PROFIT 6

In deze update zitten fiscale wijzigingen

Planning start uitlevering: eind februari 2018


ALGEMEEN

 • Optimalisatie Nieuwsweergave in InSite en OutSite

FISCAAL

 • Aangifte Vpb 2017 versturen
 • Aangifte IB 2017 versturen
 • Vooraf Ingevulde Aangifte 2017


AFAS doet haar uiterste best om deze functionaliteit te ontwikkelen voor de genoemde data. Het is echter mogelijk dat afgeweken wordt van deze roadmap. Dit kan betekenen dat er méér ontwikkeld kan worden, maar soms ook dat een bepaalde functionaliteit wordt uitgesteld. 

De genoemde functionaliteit en uitleverdata zijn daarom onder voorbehoud.