Roadmap AFAS

Wat kun je de komende updates van AFAS verwachten? De roadmap laat je zien wat er wanneer verwacht wordt.AFAS doet haar uiterste best om deze functionaliteit te ontwikkelen voor de genoemde data. Het is echter mogelijk dat afgeweken wordt van deze roadmap. Dit kan betekenen dat er méér ontwikkeld kan worden, maar soms ook dat een bepaalde functionaliteit wordt uitgesteld. De genoemde functionaliteit en uitleverdata zijn daarom onder voorbehoud.

Het uitleverbeleid voor 2019 - 2020

Profit 12

Profit 12 wordt vanaf november 2019 uitgeleverd.

Profit 14

Profit 14 wordt vanaf december 2019 uitgeleverd.


Financieel


 • Jaarovergang btw en KVK
 • Optimalisatie verwerken e-facturen


HRM & Payroll


 • Automatisch reiskosten korten bij verzuim
 • Jaarwerk 2020
 • Loonaangifte 2020
 • Vrije velden op Medewerker / Bank
 • [UPA] Aanlevering Zuivel


Projecten


 • Functie als grondslag voor kostprijs / verkooptarieven
 • Team aanmaken en onderhouden in In- & OutSite
 • [Bouw] Automatiseren Kopersbegeleiding
 • [Bouw] Optimalisatie projectprognoseFlex


 • Bouw pensioen
 • Jaarovergang en jaaroverstijgende correcties
 • Optimalisatie NBBU fasetelling i.v.m. cao-wijzigingen
 • Optimalisatie overhevelen reserveringen
 • Optimalisaties kostprijsmodel
 • WAB Transitievergoeding


Fiscaal


 • Aangifte IB 2019
 • Aangifte Vpb 2019
 • Country by Country (CbCr) 2019
 • Optimalisatie koppeling RGS en fiscaal
 • Taxplanning Vpb
 • VA Vpb 2020

Wil je weten wat er in de afgelopen releases van de software zat?
Bekijk de updatepagina's: