Rijker rapporteren met het Referentie Grootboekschema

Ruim een jaar geleden startte een groep enthousiaste experts van verschillende publieke en private organisaties uit de financieel administratieve keten om vanuit een aantal veel toegepaste grootboekrekeningschema’s tot één gemeenschappelijk referentie grootboekschema (RGS) te komen. Vandaag werd het RGS in Utrecht officieel gepresenteerd. De volgende stap is de daadwerkelijke implementatie ervan.

Transparantie

De verwachting is dat het RGS leidt tot vergaande vereenvoudiging van de verschillende rapportagesystemen in de financieel administratieve rapportageketen. Meer transparantie en lagere kosten zijn hiervan het gevolg. Vooral de rapportage naar uitvragende instanties zoals Het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en de Banken wordt eenvoudiger. Door gebruik te maken van het RGS kunnen deze aanleveringen met minder vertaalslagen en completer worden aangeleverd door accountants. Een bijkomend voordeel is dat benchmarken, door de standaardisatie, veel makkelijker en gedetailleerder kan plaatsvinden.  

AFAS en het Referentie GrootboekSchema (RGS)

Als groot voorstander van standaardisatie is AFAS Software vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het RGS. Manager Productmanagement Mohamed Amri van AFAS:

”We zijn erg blij met het RGS, het is een goed initiatief waar we zelf hard aan hebben meegewerkt. Vandaar dat onze klanten al na de zomer van deze functionaliteit gebruik kunnen maken. Het RGS kan ook zorgen voor een betere verwerking van inkoopfacturen doordat de codering ook aan de e-factuur meegegeven kan worden. Daarnaast komen er nieuwe mogelijkheden bij het inlezen van de auditfile. Een mooie stap naar boekhouden met het licht uit.”

Wat is het precies?

Het RGS is een groot universeel (grootboek) rekeningschema waarmee alle verschillende financiële rapportage-elementen van rubrieksniveau tot transactieniveau zijn geclassificeerd. Dit schema is niet primair bedoeld als standaard grootboekrekeningschema, maar meer bedoeld als ondersteuning voor het taggen van de transactiegegevens in de financiële administratie. RGS is feitelijk een standaard voor de aansluiting van de financiële administratie met SBR. Meer weten over de accountancysoftware van AFAS?

Publicatie datum: 27 mei 2014 15:50