Een toekomstbestendige HR-afdeling, waar begin je?


Je HR-afdeling draait al een aantal jaren en is organisch gegroeid. Maar ben je ook in staat om de toegevoegde waarde van jou en je team naar de rest van de organisatie te vertalen? Nee? Dan is het nu wellicht tijd voor een kwaliteitsslag! Hieronder een aantal aanknopingspunten die je op weg kunnen helpen om je HR-afdeling toekomstbestendig te maken.


Harmoniseer

Als de HR-functie organisch is gegroeid, hebben de verschillende HR-medewerkers vaak eigen methodes en werkwijzen ontwikkeld. Dat is logisch, maar ook lastig – bijvoorbeeld bij het inwerken van nieuwe medewerkers, het overnemen van elkaars werk tijdens verlof en bij de communicatie naar interne klanten. Standaardiseer daarom de meest voorkomende processen. Dit kun je doen door bijvoorbeeld samen met je collega’s de HR-werkzaamheden onder de loep te nemen en samen te besluiten welke aanpak de meest efficiënte is. Kijk in het bijzonder naar de administratieve werkzaamheden. Juist deze processen zijn het beste te standaardiseren of zelfs te automatiseren. Met de gezamenlijke analyse boor je de creativiteit van alle HR-medewerkers aan. Bovendien zorgt een gezamenlijk besluit voor draagvlak.

Automatiseer

HR-afdelingen besteden nog altijd buitengewoon veel tijd aan administratieve werkzaamheden. Dat is zonde, want er zijn meer dan voldoende uitdagingen op het HR vlak die daardoor niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Veel van deze administratieve taken zijn uitstekend te automatiseren met HRM- en payrollsoftware. Met moderne, workflowgestuurde oplossingen voor ESS (Employee Self Service) en MSS (manager Self Service) kunnen medewerkers en managers veel zaken zelf afhandelen. Door het terugbrengen van de administratieve lastendruk houd je handen vrij voor de kern van je vak: de complexere HR-vraagstukken en het strategisch adviseren binnen het managementteam.

Rapporteer

Wanneer je al gebruik maakt van software voor de personeels- en salarisadministratie, duik dan in de mogelijkheden om deze data te gebruiken voor je rapportages. Wellicht is er zelfs Business Intelligence software beschikbaar die data analyseert en helder presenteert in cockpits en dashboards. Wat zijn de key performance indicatoren (KPI’s) op het gebied van HRM? Hoe ontwikkelden deze zich in de afgelopen maanden en – belangrijker – welke trends zie je voor de nabije toekomst? Want zelfs de beste manager (in HR of in de lijn) kan het verleden niet veranderen: alles draait om de toekomst.

Inspireer

Inspireer en adviseer je interne klanten. Wat gaat er goed, wat kan er beter op het gebied van bijvoorbeeld verzuimbeheer, werving en selectie, reïntegratie of management-development? En welke acties adviseer jij vanuit HR-oogpunt? Op tactisch en strategisch niveau? Zo voeg je direct waarde toe aan de business.

Denk strategisch

Formuleer tot slot enkele corporate HR-doelstellingen of mission statements. Wat is het belangrijkste doel of de belangrijkste functie van HR binnen je organisatie? Door dat vast te leggen en uit te dragen, binnen en buiten je afdeling, geef je richting aan het HR-werk. Bovendien laat je vooral ook zien dat HR professioneel georganiseerd is en een centrale rol speelt in de organisatie. Uiteraard sluit je daarbij aan bij de organisatiemissie en -doelstellingen en houd je rekening met relevante externe ontwikkelingen.

Deze transformatie tot een professionele HR-afdeling zal niet zonder slag of stoot gaan. De structuur, systemen, rollen en competenties moeten immers aangepast worden. Dat vraagt aanpassingsvermogen en creativiteit van HR-medewerkers. Echter, het zorgt er wel voor dat een toekomstbestendige HR-afdeling ontstaat die toegevoegde waarde levert aan de organisatie.

Laat software je helpen te professionaliseren

De rol van de HR-afdeling verandert. De administratieve werkzaamheden als verlofregistratie, declaraties en ziekmeldingen maken plaats voor thema's als performance management en strategische personeelsplanning. Strategisch personeelsadvies is wat de organisatie van jou vraagt. Wel zo fijn als je geholpen wordt door HRM software om je daar volledig op te kunnen richten, toch?

Meer lezen?

E-HRM: alles op een rijtje

Digitaliseren of faillissement?


E-hrm bestaat al vele jaren. In die periode is het onherkenbaar veranderd. Van complexe, gebruiksonvriendelijke en dure technologie is e-hrm veranderd in een vlotte en onmisbare HR-tool voor elke HR-manager. Juist omdat e-hrm zo’n hoge vlucht heeft genomen, staan we stil bij dit bijzondere hulpmiddel.


Talentmanagement

In 13 thema's


Talentmanagement is vanaf 2020 de topprioriteit van HR-professionals. Meer nog zelfs dan de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Voor goed talentmanagement houd je je bezig met drie stromen: instroom, doorstroom en uitstroom. Wij hebben de 13 aandachtspunten op een rij gezet.