Nieuw in Profit 1

Eind augustus 2023 wordt Profit 1 uitgeleverd. Wat kan je verwachten van deze versie?

 

Profit 1 is de grote update van AFAS dit jaar, en zit vol nieuwe en verbeterde functionaliteiten. Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste nieuwe functionaliteiten.

Wil je aan de slag met een nieuwe functionaliteit uit Profit 1? Op de klantportal vind je per onderdeel de uitgebreide beschrijvingen. Wil je weten wanneer Profit 1 aan jouw organisatie wordt uitgeleverd? Ook dit vind je in de klantportal.

Nieuwe interface

Ontdek de nieuwe interface van Profit 1

Een nieuwe gebruikerservaring

Profit 1 is de opvolger van Profit 22 en werkt nog makkelijker en intuïtiever. We hebben gekozen voor verandering, modernisering én voor eenvoud. Hierdoor heb je meer inzicht en vind je sneller wat je zoekt. Doelmatigheid en gebruiksgemak zijn voor ons de leidraad geweest bij het ontwikkelen van deze nieuwe versie van Profit. Op deze pagina laten we je de nieuwe interface zien, die uiteraard doorwerkt in heel Profit.

In de nieuwe interface profiteer je van:

 • Een nieuwe gebruikerservaring
 • Profit Home met belangrijke meldingen, je favorieten en historie
 • Makkelijk in- en uitzoomen
 • Snel een functie zoeken en starten met Spotlight

De wijzigingen hebben alleen betrekking op de interface (uiterlijk en bediening), niet op de functionaliteit. Profit heeft dus nog steeds hetzelfde te bieden, en natuurlijk een aantal gave uitbreidingen en verbeteringen.

 

Bekijk meer beelden van de nieuwe interface

 

InSite & OutSite

Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken voor InSite & OutSite?

Standaard thema InSite

Het stylen van je InSite: dat kost tijd en expertise. Maar je wilt natuurlijk wel dat InSite er altijd netjes uit ziet. In Profit 1 doen we daarom een eerste stap richting een standaard InSite stijl! Vanaf Profit 1 kun je namelijk overstappen op een standaard thema. Wanneer je overstapt op dit standaard thema krijgen verschillende onderdelen in InSite (velden, overzichten, groeperingen etc.) een vaste look & feel. Verschillende instellingen verdwijnen waardoor het beheer van InSite weer een stukje makkelijker wordt.

Agenda in InSite

De volledige agenda-functionaliteit is verplaatst van Profit naar InSite. De agenda werkt in grote lijnen hetzelfde als veel andere agenda-applicaties, dus je kunt snel aan de slag. Natuurlijk worden verlof, verzuim, nacalculatie en ingeplande cursusevenementen automatisch getoond in je agenda, als dit in jouw omgeving is ingericht.

Financieel

Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom Financieel?

Kopiefactuur bij aanmaning of rekeningoverzicht

Je kunt vanaf nu direct een kopie factuur meesturen bij een aanmaning of rekeningoverzicht. Hiervoor is in de eigenschappen van de aanmaningsset op het tabblad Algemeen de nieuwe keuze Kopie factuur meesturen in aanmaning toegevoegd. Als je dit aanvinkt, verstuurt Profit automatisch de kopiefactuur mee bij het mailen van een aanmaning of rekeningoverzicht.

 Looptijd verlenging contract

De tabel met de looptijd verlenging van financiële contracten is uitgebreid. Als je een contract toevoegt, kun je nu niet alleen een verlengingsperiode van 1 t/m 5 jaar kiezen, maar ook een looptijd t/m 10 jaar of van 1, 3, 6 of 9 maanden. Zo kun je kortere en langere contracten goed beheren en heb je meer flexibiliteit in de verlengingstermijn.

Optimalisatie periodeafsluiting

Er zijn diverse optimalisaties doorgevoerd voor de periodeafsluiting:

 • Toekomstige periode aanmaken
 • Periodetabel blokkeren is optioneel geworden
 • Meer informatie zichtbaar op InSite
 • Nieuwe geplande taak
 • Jaartaken aanmaken

Meer details vind je op de klantportal.

 Beoordelaars van geblokkeerde verplichtingen en vervangers

Aan de workflow voor het beoordelen en goedkeuren van inkoopfacturen is de bestemming Beoordelaars van geblokkeerde verplichtingen en vervangers toegevoegd. Wanneer een beoordelaar van een verplichting afwezig is, gaan de taken uit de workflow nu door naar de vervanger, als je de nieuwe bestemming aan de workflow toevoegt.

 Type inkooprelatie

Aan de eigenschappen van de inkooprelatie is het nieuwe veld Type inkooprelatie toegevoegd. Dit veld is gekoppeld aan de vrije tabel Type inkooprelatie, die je zelf kunt onderhouden. Je kunt nu je inkooprelaties naar wens groeperen. Dit kun je bijvoorbeeld gebruiken bij het beoordelen van leveranciers.

HRM & Payroll

Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom HRM & Payroll?

Verlofsaldi in de AFAS Pocket app

Vanaf Profit 1 zijn alle verlofpotjes zichtbaar in de AFAS Pocket App. Dit was de nummer #1 wens van alle klanten op onze openbare wensenlijst.

 

Vernieuwde salarisverwerking totaaloverzicht

De 5-schermen loonstrook in de salarisverwerkingscockpit is flink onder handen genomen. Te beginnen met een nieuwe naam, namelijk Salarisverwerking. De bruto/nettoberekening, overige componenten en grondslagen zijn direct zichtbaar in het overzicht. De Payroll Auditor en betalingen zijn ondergebracht op aparte tabbladen. Hierbij is natuurlijk rekening gehouden met de zichtbaarheid van deze tabbladen wanneer er meldingen zijn. Zo is er bij de Payroll Auditor een oranje bolletje zichtbaar wanneer er meldingen zijn en een rood bolletje wanneer er blokkeringen zijn. Bij de betalingen zie je direct het aantal betalingen dat gedaan moet worden.

 Voorkeurwaarde op profielen

Bij de aanmaakprofielen van Functie-, Rooster- en Salariswijziging was het niet mogelijk om voorkeurswaarden op te geven voor de velden. Je zag namelijk altijd de huidige waarde van het veld bij de medewerker. Vanaf nu bepaal je zelf of een profiel wel of niet gebruikmaakt van voorkeurswaarden. Hierdoor kan je bijvoorbeeld bij een functiewijziging de kostenplaats leegmaken, zodat deze altijd bewust gevuld moet worden. Of je maakt een vrij veld leeg voor bijvoorbeeld de reden van de wijziging.

 

 Optimalisaties werving en selectie

Er zijn diverse optimalisaties doorgevoerd op het gebied van werving & selectie:

 • Automatching sollicitant uitgebreid
 • Solliciteren en afwijzen vanaf stamkaart sollicitant
 • Aanvullende gegevens in workflows
 • Mutatie import vacatures
 • Aantal sollicitanten benodigd koppelen

Meer details vind je op de klantportal.

 Formatiebeheer dashboard uitgebreid

Het formatiebeheer dashboard heeft een flinke uitbreiding gehad. Het is nu mogelijk om, naast de realisatie, een prognose te tonen voor de rest van het jaar. Wat betekent het als ik contracten verleng of een roosterwijziging doorvoer? Kan ik nog mensen aannemen? Maar ook medewerkers die meer of minder gaan werken, uitdiensttredingen en medewerkers met AOW-gerechtigde leeftijd worden meegenomen in de prognose.

Daarnaast hebben we het vinkveld Vacatures meetellen toegevoegd. Als je op de vacature een formatieplaats hebt toegevoegd, dan zie je in het dashboard hoeveel ruimte er nog is in de formatieplaats en of er nog mensen kunnen worden aangenomen.

 

Diverse optimalisaties

Er zijn ook diverse optimalisaties doorgevoerd op het gebied van het organigram, de journaalstructuur, vertalingen en meer.

Meer informatie vind je op de klantportal.

Projecten

Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom Projecten?

OHW-methode 3: 'o.b.v. voortgangspercentage' toekomstproof

Vanwege nieuwe richtlijnen is de onderhanden werk-methode 3: 'Op basis van voortgangspercentage', aangepast. Het is namelijk niet meer voldoende om alleen het tussentijds resultaat te verantwoorden. Daarom worden nu in de winst & verlies rekening de netto-omzet en de kosten opgevoerd, wat per saldo het tussentijds resultaat per periode verantwoord in de verslaglegging.

Dit heeft als bijkomend voordeel dat je niet voor verrassingen komt te staan en dat je nu tussentijds beter kunt bijsturen. Dit moet je eerst inrichten.

Daarnaast kun je bij deze methode nu ook voorzieningen boeken bij projecten met een verwacht negatief eindresultaat.

Meer informatie vind je in het Help Center.

Bouw

Tenslotte sluit de Bouw-functionaliteit Projectprognose nu aan op het tussentijds resultaat, waardoor geen extra handelingen nodig zijn en deze methode bij uitstek geschikt is voor bedrijven in de Bouw.

Direct naar info bij Overzicht nacalculatie

In het Overzicht nacalculatie bij Projecten is het nu mogelijk om direct door te klikken naar onderliggende gegevens. Hiervoor heb je nu de acties: Medewerker, Verkooprelatie en Project.

Ordermanagement

Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom Ordermanagement?

Type inkooprelatie vastleggen

Het veld Type inkooprelatie is toegevoegd aan de eigenschappen van de inkooprelatie. Dit veld is gekoppeld aan de vrije tabel Type inkooprelatie, die je zelf kunt onderhouden. Je kunt nu je inkooprelaties naar wens groeperen. Je kunt dit bijvoorbeeld gebruiken bij het beoordelen van leveranciers.

Verzamelen meerdere magazijnen in bestelvoorstel

Het is nu mogelijk om een Bestelvoorstel met artikelen uit verschillende Magazijnen te verzamelen op één inkooporder. Hiervoor kun je het nieuwe veld Verzamelen meerdere magazijnen toevoegen in de selectie van de boekingslay-out Bestelvoorstel. Het veld Verzamelen meerdere magazijnen is alleen beschikbaar als je Meerdere magazijnen hebt geactiveerd.

Verzamelen meerdere magazijnen in het bestelvoorstel zorgt voor minder inkooporders en het beperkt de orderkosten die een leverancier in rekening kan brengen.

Diverse optimalisaties

Er zijn ook diverse optimalisaties doorgevoerd op het gebied van inkooporders, de weergave prodctie-order, geplande taken en connectoren.

Meer informatie vind je op de klantportal.

Applicatiebeheer

Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken voor Applicatiebeheer?

Autorisatietool makkelijker te bedienen

De interface van de Autorisatietool is zoveel mogelijk gelijkgetrokken met de rest van Profit. Ook is er mooie nieuwe functionaliteit toegevoegd: je kunt nu filteren op de tabbladen Menu, Autorisatie, InSite en Pocket.  Hierdoor vind je snel het onderdeel waarmee je aan de slag wilt. Je kunt filteren op de standaardonderdelen die altijd in Profit aanwezig zijn, maar ook op bijvoorbeeld je eigen filters of vrije inrichting.

Diverse optimalisaties

Er zijn ook diverse optimalisaties doorgevoerd op het gebied van importeren, de app connector, zoeken in de management tool, workflowcondities kopiëren, CSR en digitaal ondertekenen.

Meer informatie vind je op de klantportal.

Fiscaal

Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom Fiscaal?

Nieuwe look aangifteschermen

Vanaf Profit 1 hebben de schermen voor het uitwerken van de aangiften een nieuwe look gekregen! De lay-out van de schermen oogt hierdoor frisser en sluit daarnaast beter aan bij de nieuwe look & feel van Profit 1. De velden en indeling in de aangifte zijn nog zoals je deze gewend bent. Het uitwerken van de aangiften is onveranderd.

Patches op Profit 1

 

In Profit 1 worden verder de volgende functionaliteiten uitgeleverd via een patch. Je ontvangt een e-mail, met verwijzing naar de releasenotes, als de functionaliteit is uitgeleverd.

 • F-Biljet 2023: 
  Vanaf de uitlevering van deze patch kun je het F-biljet voor 2023 invullen en opsturen naar de Belastingdienst. Het F-biljet is in eerste instantie alleen beschikbaar om als pdf af te drukken. Digitaal versturen van het F-biljet is mogelijk vanaf het moment dat de aangifte IB 2023 elektronisch ingestuurd mag worden (februari 2024).
 • VA 2024:
  In Profit 1 wordt met een patch in november de voorlopige aangifte IB 2024 uitgeleverd. Je kunt daarmee elektronische verzoeken en wijzigingen insturen voor de voorlopige aanslag of teruggave IB 2024.
 • Toeslagen 2024:
  Vanaf september wordt met een patch op Profit 1/Profit 22 de toeslagen 2024 uitgeleverd. Vanaf dat moment kun je de toeslagen voor 2024 uitwerken en een aanvraag, wijziging of stopzetting naar de Belastingdienst versturen. Je kunt de toeslagen insturen vanaf 20-09-2023 t/m 17-09-2026.
 • SBA en SBT 2024:
  Het is vanaf een patch op Profit 1/Profit 22 in september mogelijk om SBA’s (Service Bericht Aanslagen) en SBT’s ( Serviceberichten Toeslagen) voor 2024 te ontvangen.

Wil je een compleet overzicht van ons uitleverbeleid m.b.t. fiscaal? Bekijk onze roadmap.

Flex

Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom flex?

Flex

Ontdek de optimalisaties voor de flexbranche in Profit 1.

Wat is er nog meer nieuw in Profit 1?

Op deze pagina staan alleen de belangrijkste wijzigingen uitgewerkt. Er is nog een heleboel meer gedaan, dan wat op deze pagina past. Benieuwd naar wat er nog meer in Profit 1 zit? Dit alles vind je uitgewerkt op de klantportal.