Competentiemanagement

 Breng medewerkers naar een hoger niveau 360 graden feedback

360 graden feedback


Het doel van 360 graden feedback is om een zo volledig mogelijk beeld van jouw medewerkers te schetsen. Zo breng je sterktes en zwaktes in kaart.

Managementrapportage

Managementrapportage


In één overzicht zie je welke functiecompetenties van voldoende niveau zijn en waar nog aan gewerkt
moet worden.

POP en TOP software

POP en TOP


Met persoonlijke ontwikkelingsplannen en team ontwikkelingsplannen houd je grip op de groei van de organisatie en van medewerkers. 

Breng medewerkers naar een hoger niveau met Competentiemanagement!


Competentiemanagement

De volgende stap in de ontwikkeling van medewerkers


Samen met jouw medewerkers vaststellen waar ze staan en waar ze graag naartoe willen. Jij bent de persoon die hen ondersteunt. Met een persoonlijk ontwikkelingsplan reik je de handvatten aan om ze uiteindelijk naar een hoger niveau te brengen. 

Met Competentiemanagement borg je alle communicatie en afspraken met medewerkers. Functioneringsgesprekken en bijbehorende afspraken met medewerkers leg je vast in het dossier. Je hebt duidelijk inzicht in functiecompetenties en het bestaande niveau. Op die manier werk je aan een representatief overzicht van het personeelsbestand en de bijbehorende ontwikkelingen.

De belangrijkste onderdelen

Competentiewoordenboek

Met meer dan 150 competenties standaard in de software, kun je als HR-manager zelf een selectie maken om jouw eigen competentiewoordenboek voor de organisatie samen te stellen.

360 graden feedback

Naast de beoordeling door de leidinggevende, wordt de medewerker door zichzelf en een aantal andere personen binnen de organisatie beoordeeld. Zo ontstaat een betrouwbare basis waarop beoordeling kan plaatsvinden.

POP en TOP

Organisaties willen graag verder komen Dat betekent ook dat medewerkers met de organisatie mee moeten kunnen groeien. Alle persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) vormen uiteindelijk een team ontwikkelingsplan (TOP). Zo zie je direct waar de sterke en zwakke punten op jouw afdeling liggen. 

Werving en Selectie

Het werven en selecteren van nieuwe, kwalitatief goede medewerkers is een cruciaal, maar tijdrovend proces. Niet in de laatste plaats vanwege het langdurige administratieve proces dat elke keer terugkomt.

Lees de praktijkervaring van onze klanten

POP en TOP

Ontwikkel medewerkers en afdelingen


Om de door medewerkers en organisatie gewenste situatie te bereiken, is een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) nodig. De meegeleverde coachingsactiviteiten en ontwikkeltips zijn hierbij handige hulpmiddelen. Met een activiteitenplan ontwikkelt jouw medewerker zich tot op het gewenste niveau.

De persoonlijke ontwikkelingsplannen van de afdeling vormen uiteindelijk het team ontwikkelingsplan (TOP). In een TOP kun je precies zien waar de sterke en zwakke punten liggen. Competentiemanagement helpt om deze te behouden of te verbeteren.

Lees er meer over in de brochure

360 graden feedback

Objectiever beoordelen


Het idee achter 360 graden feedback is dat een beoordeling door meerdere personen betrouwbaarder is dan een beoordeling door één persoon. Door de verschillende percepties van deze personen en van de medewerker zelf te combineren, ontstaat er een compleet en eerlijk beeld.

Competentiemanagement wordt standaard geleverd met de enquêtegenerator. Hiermee voer je de 360 graden feedback eenvoudig uit. Over elke competentie wordt een aantal vragen gesteld. Zo wordt per competentie duidelijk of de medewerker op het gewenste niveau zit.

Lees er meer over in de brochure

Meer weten over Competentiemanagement?

Onze medewerkers vertellen je graag meer!


Advies op maat nodig? Bel: 033-4343883