Werkgeluk HR-professional in geding door gemis van feedback

Aantal mensen in HR blijft honkvast: slechts 11 procent denkt aan exit 

Leusden, 17 november 2022 - Minder dan de helft van de mensen die in Nederland een HR-functie uitoefent, vindt dat leidinggevenden genoeg zorg dragen voor continue feedback. Hetzelfde percentage meent dat werkgevers afdoende hun best doen om een positieve en stimulerende werkplek te creëren. Dit alles blijkt uit een steekproef van AFAS, Performa en Berenschot onder bijna achthonderd HR-professionals.   

“Het feit dat niet eens de helft van deze beroepsgroep aangeeft dat er genoeg feedback wordt gegeven en dat bepaalde werkgevers niet de moeite nemen om aan een positieve werkomgeving te werken, is een gemiste kans. Waardering en erkenning voor werk vindt 88 procent van de mensen die het vak HR uitoefenen van doorslaggevend belang voor hun werkgeluk”, vertelt Hans van der Spek, consultant van Berenschot.  

Van der Spek geeft aan dat het juist in deze tijd goed is om mensen betrokken te houden en met plezier naar het werk te laten gaan. Hij doet dan ook een klemmend beroep op de Nederlandse werkgever om goed te luisteren naar de zorgen van de mensen die onder andere verantwoordelijk zijn voor het vinden en behouden van medewerkers. “We komen net bij van de lockdowns en pandemie maar de zorgen over de economie zijn groot, personeelstekorten en verloop binnen organisaties lopen op. We moeten iedereen betrokken houden en daarbij zijn elementen als feedback en een stimulerende werkplek ontzettend belangrijk.”  

Kennis en scholing onder druk

Voldoende feedback op de werkvloer is dus punt van aandacht, maar er bestaan momenteel nog grotere kopzorgen. Mede door de oorlog in Oekraïne maakt maar liefst 75 procent zich inmiddels zorgen over de economische omstandigheden. Dat percentage ligt 25 procentpunt hoger dan vorig jaar. Toen maakte 51 procent zich zorgen. Verder geven veel HR-professionals aan dat het op peil houden van kennis en competenties (64%) onder druk staat. 

Beloften vaak niet omgezet in dadendrang 

Uit het onderzoek blijkt verder dat veertig procent van de HR-professionals aangeeft dat hun werkgever bepaalde beloftes niet nakomt. “Vaak is opleiding en scholing een voorbeeld van zo’n belofte vanuit de werkgever”, vertelt Van der Spek.

“Het op peil houden van kennis is in het vakgebied HR geen vanzelfsprekendheid meer, terwijl dat juist een manier is voor werkgevers om hun mensen gemotiveerd te houden. Het zou goed zijn als bedrijven en organisaties zich dat realiseren in een tijd dat verloop en de personeelstekorten de pan uitrijzen. Als je straks de mensen kwijt bent die mensen aan moeten nemen, zijn we nog verder van huis.”

Ondanks zorgen tóch honkvast 

Ondanks het feit dat HR-professionals zich over bepaalde dingen zorgen maken, zien maar weinigen ook direct aanleiding om in beweging te komen op de arbeidsmarkt. Slechts elf procent denkt er momenteel aan om eventueel van baan te wisselen. In de afgelopen jaren was dit percentage nog nooit zo laag. In 2018 was nog 25 procent op zoek naar een andere functie. De voorbije jaren is dat aantal alleen maar verder afgenomen.  

Over het onderzoek 

Het jaarlijks terugkerend HR Trendonderzoek is in het voorjaar van 2022 gehouden onder 782 HR-professionals in Nederland. Het onderzoek is een initiatief van Performa Uitgeverij, uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot, met ondersteuning van AFAS Software. Het belonings- en waarderingsdeel van het onderzoek is dit jaar voor het eerst apart extra uitgevraagd in de maanden juli en augustus. ‘HR Trends’ is het grootste jaarlijkse onderzoek onder HR-professionals in Nederland.