Vakantiegeld berekenen: alles wat je moet weten

Vakantiegeld is een belangrijk onderdeel van het salaris voor werknemers in Nederland. Het is een extra beloning die werknemers ontvangen om hen in staat te stellen vakantie te nemen en te genieten van een welverdiende rust. In dit artikel zullen we bespreken wat vakantiegeld is, hoe het wordt berekend en uitbetaald.

Wat is vakantiegeld?

Vakantiegeld, ook wel bekend als het vakantietoeslag, is een wettelijk recht van werknemers in Nederland. Het is een extra betaling bovenop het reguliere salaris en is bedoeld om werknemers in staat te stellen hun vakantie te financieren. Vakantiegeld wordt meestal één keer per jaar uitbetaald. Vakantiegeld is iets anders dan vakantiedagen. Vakantiegeld is een financiële vergoeding, terwijl vakantiedagen recht geven op vrije dagen. Je kunt je vakantiegeld gebruiken om je vakantiedagen te financieren.

Hoe wordt vakantiegeld berekend?

Het vakantiegeld wordt berekend op basis van een vastgesteld percentage van het brutoloon. Dit percentage is in Nederland vastgesteld op 8%. Om het vakantiegeld te berekenen, vermenigvuldig je het brutoloon met 8% en dat is het bedrag dat je als vakantiegeld ontvangt.

Rekenvoorbeeld vakantiegeld

Stel dat iemand een bruto maandloon van € 2500 verdient. Om het vakantiegeld voor deze persoon te berekenen, passen we het vastgestelde percentage van 8% toe:

€ 2500 (bruto maandloon) x 0,08 (8%) = € 200

Dit betekent dat deze persoon € 200 aan vakantiegeld per maand opbouwt. Het vakantiegeld wordt meestal jaarlijks uitbetaald, dus om het totale bedrag aan vakantiegeld voor een jaar te bepalen, vermenigvuldig je dit maandelijkse bedrag met 12:

€ 200 x 12 maanden = € 2400

Dus, op basis van een brutoloon van € 2500 per maand, zou iemand € 2400 aan vakantiegeld per jaar opbouwen.

Wanneer wordt vakantiegeld uitbetaald?

De meeste werkgevers betalen het vakantiegeld in mei of juni uit. Dit wordt vaak gedaan rond de periode waarin veel mensen op vakantie gaan. Het vakantiegeld kan ook op een ander moment worden uitbetaald, afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen de werkgever en de werknemer. Dit kan maandelijks zijn of volgens eens Individueel Keuzebudget (IKB).

Vakantiegeld en bijzondere beloningen

Bijzondere beloningen, zoals een dertiende maand of een bonus, worden meestal niet meegenomen in de berekening van het vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt berekend op basis van het reguliere brutoloon. Ook bij deeltijdwerk heb je recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt berekend op basis van het loon dat je verdient met je deeltijdwerk.

Kan vakantiegeld worden uitbetaald tijdens ziekte?

Ja, ook tijdens ziekte heb je recht op vakantiegeld. Als je ziek bent, ontvang je dus ook vakantiegeld over de periode dat je ziek bent.

Alle artikelen

Breng je HR- en salarisadministratie samen in één softwarepakket

Met de software van AFAS regel je zaken als salarisverwerking, verlof, verzuim en werving & selectie met één muisklik. Stroomlijn alle HR-processen en minimaliseer de administratie ervan!