Wat is Corporate Social Responsibility? Betekenis en uitleg

 

Vanaf 2024 gaat de CSRD-wetgeving in. Daardoor gaat CSR een belangrijke rol spelen voor elke organisatie. Grote organisaties moeten hier vanaf 2024 ook over rapporteren.

In je rapportage geef je aan hoe jij er als organisatie voorstaat en welke impact je hebt op milieu en maatschappij. Wij leggen uit wat CSR en CRSD is en wat dit vanaf 2024 betekent voor jouw organisatie.

Betekenis CSR

CSR betekent Corporate Social Responsibility. Je kunt dit zien als de internationale versie van MVO – maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het idee achter CSR is dat je als organisatie de verantwoordelijkheid hebt om niet alleen economische doelen na te streven. Je moet ook doelen hebben voor je handelen rondom duurzaamheidskwesties, zoals milieurechten, sociale rechten, mensenrechten en governance.

Betekenis CSRD

CSRD betekent Corporate Sustainability Reporting Directive. Deze richtlijn is in 2022 aangenomen door de Europese Raad en geldt voor organisaties in alle EU-landen. De verwachting is dat de richtlijn in 2023 in de landelijke wetgeving wordt verwerkt. In het kort bepaalt de CSRD dat organisaties vanaf 2024 verplicht worden in hun jaarverslag te rapporteren over hun impact op mens en milieu.

Een soortgelijk idee is de ESG-rapportage, met criteria voor Environment, Social en Governance. De ESG-rapportage wordt momenteel vooral ingezet door organisaties die beleggers willen laten zien dat ze een duurzame investering zijn.

CSR, MVO en ESG zijn vrijwillig, CSRD niet. De wetgeving maakt het voor grote organisaties verplicht om zich te verantwoorden voor de impact van hun werkwijze.

Wanneer gaat de CSRD in?

Vanaf 2024 gaat de CSRD stapsgewijs in. De EU-richtlijn geldt dus niet direct voor alle grote organisaties. Zoals het er nu uitziet, wordt de CSRD op deze manier uitgerold:

 • Over boekjaar 2024 rapporteren vanaf 2025 voor organisaties die nu al werken volgens de NFRD (Non Financial Reporting Directive).
 • Over boekjaar 2025 rapporteren vanaf 2026 voor grote organisaties die nu nog niet werken volgens de NFRD en voldoen aan tenminste twee van deze kenmerken:
  • Meer dan 250 medewerkers
  • Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
  • Meer dan 20 miljoen euro op de balans
 • Over boekjaar 2026, dus rapporteren vanaf 2027 voor beursgenoteerde mkb’ers.

Wat gaat er veranderen met de CSRD-regels?

Als de CSRD-regels ingaan voor jouw organisatie, verandert er wel wat. Je moet dan ieder jaar in je jaarverslag rapporteren over je prestaties rondom duurzaamheidseisen. Je onderbouwt hierin je handelen rondom mens en milieu.

Verminder je afvalstromen? Maak je het medewerkersbestand divers en inclusief? Elektrificeer je het hele wagenpark? Wat je ook doet, vanaf 2024 rapporteer je al je inspanningen. Vervolgens moet je accountant checken of jouw beweringen daadwerkelijk kloppen.

Belangrijk om te weten: ook als je geen duurzame doelen stelt of duurzaam beleid maakt, moet je gaan rapporteren volgens de CSRD-richtlijnen.

Rapporteren volgens de ESRS-standaard

Waar moet je als organisatie precies over rapporteren? Daar heeft de ESRS antwoord op. De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) bepaalt hoe en waarover je als organisatie moet rapporteren onder de CSRG. Oftewel: hierin staan de punten waarop je moet rapporteren. De ESRS-standaard zorgt dat iedere organisaties over dezelfde zaken rapporteert.

De vereisten zijn opgedeeld in de hoofdstukken Environment, Social en Governance, net als de  ESG-rapportage. Daarnaast staat in de ESRS-standaard algemene eisen waaraan je als organisatie moet voldoen.

Wat betekent dit voor jouw organisatie?

De invoering van de CSRD betekent concreet dat je als organisatie moet gaan rapporteren over wat je doet aan duurzaamheid. Als je al bezig bent met maatschappelijk verantwoord ondernemen, heb je in ieder geval al beleid gemaakt en doelen gesteld. Ben je daar überhaupt nog niet mee bezig? Dan is dit je eerste stap.

Benieuwd naar hoe AFAS dit zelf aanpakt? Check onze speciale CSR-pagina!

Vergeet niet dat ontwikkelingen vaak even duren. In sommige gevallen is duurzaamheid binnenkort geen leuk extraatje, maar een verplichting. Dat geldt bijvoorbeeld voor leaseauto’s – er komt een moment dat die allemaal elektrisch moeten zijn. Omdat leasecontracten al gauw zo’n 5 jaar duren, is het verstandig om op korte termijn te beginnen met het elektrificeren van je wagenpark, zodat je straks voldoet aan die verplichting.

Digitaliseren van je processen

Om te kunnen rapporteren, moet je kunnen meten. En als je waarde hecht aan een mooie toekomst voor mens en milieu, wil je ambitieuze doelen stellen – en halen! AFAS biedt je verschillende handvatten om te voldoen aan de CSRD-richtlijnen. Veel van deze data heb je namelijk al vastgelegd in ons ERP-systeem. Door te digitaliseren en automatiseren, lopen processen precies zoals je ze hebt ingericht en heb je goed zicht op hoe het er écht voor staat met je organisatie en je doelen. Dat geldt dus ook voor je gestructureerde dossiervorming voor CSRD.

CSR-dashboard

Om het je nog wat makkelijker te maken, hebben we een speciaal CSR-dashboard ontwikkeld. Hierin wordt je vastgelegde bedrijfsinformatie rondom milieu en mensen gevisualiseerd. Denk aan:

 •  CO2-uitstoot
 •  Energieverbruik
 •  Percentage zelf opgewekte energie
 •  Samenstelling medewerkersbestand, zoals:
  •  Afkomst
  •  Gender
  •  Leeftijd
 •  Gereden kilometers van je wagenpark
 •  Percentage elektrische leasewagens

Certificering voor CSRD

Valt jouw organisatie straks onder de CSRD-regels? Als je toch gaat vastleggen en rapporteren, kun je net zo goed meteen aan de slag gaan met je duurzame ambities door een CSR-beleid te formuleren. Wanneer je eenmaal aan de CSRD-eisen voldoet, wil je je misschien wel laten certificeren, in de vorm van bijvoorbeeld B Corp certificering of de MVO-prestatieladder.

Of het nou gaat over de CSRD-regels of om certificering, doordat je alles vastlegt in onze software, toon je eenvoudig aan waar je precies aan voldoet. Al je bedrijfsinformatie staat namelijk digitaal in een centrale opslag. Veel gegevens worden zelfs automatisch in een rapportage gezet. Hierdoor laat je eenvoudig zien dat je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Dit scheelt ook nog eens in de kosten, omdat je accountant niet talloze bestanden en mappen uit hoeft te pluizen.

Onze software voldoet aan Nederlandse wet- en regelgeving. En omdat wij bij AFAS groot fan zijn van CSR, laten we eisen vaak al automatisch doorwerken in onze software. Zo krijg je een foutmelding als je een medewerker onder het minimumloon zou uitbetalen en kun je uren niet dubbel declareren aan klanten. Door de software te volgen, wordt je kans op die certificering al groter. Wel zo makkelijk.

Procesmatig werken heeft ook voordelen bij audits en controles: alles staat al in de software, het is alleen nog een kwestie van de data op een rijtje zetten. Hierdoor kost het controleproces minder tijd – en dus minder geld.

Meer weten over CSR en CSRD?

We delen graag ons verhaal. Dat lees je daarom ook terug op onze website csr.afas.nl. Hopelijk bieden we jou ook de juiste inspiratie om met CSR aan de slag te gaan.

Heb je nog vragen over CSR? Wil je daar zelf ook mee aan de slag en wil je daar eens over praten met ons?