Auteur: Kevin Voges

Projectinzicht van A tot Z met Profit 21 voor de Bouw

De bouwsector heeft momenteel flink wat uitdagingen. Door schaarste van grondstoffen stijgen de prijzen van bouwmaterialen en zijn leveringen niet altijd voorspelbaar. Deze onzekerheden maken het lastig om de opbrengsten van projecten goed in te schatten en te monitoren. In deze situatie is het extra belangrijk grip op de voortgang en op de kosten te houden. Je wilt tijdens het gehele proces - van aannemen en calculatie tot werkvoorbereiding en bouw - inzicht hebben. De nieuwe functionaliteit voor de bouw in Profit 21 helpt hierbij.

Optimale overdracht van informatie tussen de calculatieafdeling en de werkvoorbereiding 

Bij de aanbesteding van een project maakt een aannemer of bouwbedrijf een offerte op basis van de calculatie. Na gunning is dit ook de basis voor de werkvoorbereiding. Naast de begroting in cijfers bevat een calculatie meer contextinformatie in de vorm van tekstregels. Deze geven bijvoorbeeld uitleg over hoe een deel van het werk uitgevoerd moet worden. Of aan welke eigenschappen een stuk materiaal moet voldoen. Met de nieuwe functionaliteit in de ERP-software van AFAS is het mogelijk om deze extra informatie mee te nemen naar de werkbegroting. Dit is effectiever omdat het misverstanden en miscommunicatie voorkomt. De werkvoorbereiders beschikken altijd over alle relevante informatie en kunnen makkelijker schakelen. Hierdoor is de kans op verschillen of fouten achteraf veel kleiner.

Nog meer grip op jouw projectprognoses

Werkbegrotingen helpen om de stand van zaken voor arbeid, materiaal en materieel van projecten in de gaten te houden. Met snapshots van de situatie op een bepaald moment zijn prognoses per periode te maken. Dit biedt een goed beeld van waar een project staat en of er bijstelling nodig is.

Juist nu er meer onzekere factoren zijn, zoals grondstoffentekorten, is het belangrijk de kansen en risico’s op projecten goed in kaart te hebben. Bijvoorbeeld omdat prijsschommelingen ook de opbrengst van een project kunnen beïnvloeden. Met Profit 21 kun je niet alleen de kansen en risico’s in de tijd zichtbaar maken met snapshots. Ook hun impact wordt vertaald naar een worst-case en best-case scenario. De projectprognose stelt zo een te verwachten uitkomst samen, waardoor de impact op het eindresultaat beter zichtbaar is. 

Bovendien is het mogelijk een kans of risico te classificeren en daar een bewakingscode aan te koppelen. Hier kun je dan op filteren in het bouwdashboard. Dit kan voor diverse onderdelen in een project, bijvoorbeeld hout, beton of onderaannemers. Maar ook projectoverstijgend. Dit totaalplaatje van kansen en risico’s voor alle projecten zorgt dat je altijd van A tot Z de controle hebt.

Kosten inhuur direct op type projectkosten Arbeid doorboeken

Nu het lastig is goed bouwpersoneel te vinden, werken veel bouwbedrijven met een flexibele schil. Deze groep wordt vaak tijdelijk ingehuurd en niet in dienst gemeld. In eerdere softwareversies was het niet mogelijk om deze kosten op een project door te boeken als type projectkosten Arbeid, inclusief de bijbehorende aantallen uren. Nu kan je wel de inkoopfactuur in combinatie met een ontvangst (waar de geleverde uren in staan) doorboeken op type projectkosten Arbeid. Zo maak je eenvoudig een aansluiting tussen de begrote en besteedde uren in de werkbegroting.
 

Meer lezen?