HR-professionals in transitie. Ben jij klaar voor de toekomst?


Digitaliseren, strategisch partner zijn, vechten om de laatste goede kandidaten in een oververhitte arbeidsmarkt … uitdagingen genoeg, voor wie in HR werkt. Soms is het dan goed om te weten dat je niet de enige bent die daarmee te maken heeft. En sowieso is het goed om je af en toe af te vragen: wat doet de rest eigenlijk?


Dat zochten wij uit

Meer dan 400 HR-professionals gaven halverwege 2019 hun input over de ontwikkelingen in het vak. Wat kan je van ze leren?

De digitale fundering

We doen nog veel administratie ...

Ben je nou nóg bezig met administratieve taken? Dan ben je niet de enige. Een kwart van de deelnemers aan het onderzoek is nog meer dan de helft van zijn tijd kwijt aan administratieve taken. Twee derde is er meer dan 30% van de tijd mee bezig. En maar een klein clubje koplopers heeft al zoveel gedigitaliseerd dat ze meer dan 90% van de tijd kan besteden aan iets ánders dan administratie.

... en weinig analytics

HR-analytics gebruiken? Dat gebeurt nog veel te weinig. Tenminste, dat vindt de 55% van de respondenten die aangeeft de software er wel voor te hebben, maar er nog te weinig mee te doen. Slechts 11% zegt er volop gebruik van te maken. En maar liefst 27% heeft er geen systeem voor – terwijl 7% dat niet eens met zekerheid durft te zeggen.

Lees ook: Digitalisering, scholing en ontwikkeling medewerkers HR’s sleutel voor toekomst (mei 2020)

Werven en behouden

We hebben moeite om goede mensen te vinden …

Moeite om goede mensen aan te trekken, heeft bijna iedereen. Of in ieder geval meer dan driekwart van alle deelnemers. En 63% heeft op dit moment moeite om specifieke vacatures in te vullen. Dat is ook niet heel gek, als je kijkt naar de arbeidsmarkt. Dat is niet voor iedereen een probleem, trouwens. Zo’n 47% denkt dat zijn of haar organisatie al genoeg talent in huis heeft voor de toekomst.

… maar doen nog steeds veel op gevoel

Opvallend is dat veel nog op gevoel gaat. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar een match met potentiële werknemers: maar 38% heeft daar duidelijke criteria voor. En maar een kwart van de HR-professionals heeft duidelijke ideeën over hoe de organisatie zich zou moeten presenteren, die ook nog eens worden omgezet in campagnes. Slechts 20% neemt structureel de tijd om in te spelen op behoeftes van specifieke doelgroepen, zoals millennials of ouderen.

Meesturen als strategisch partner

We zien onszelf nog lang niet als strategisch partner …

Nog niet de helft (49%) denkt dat het management HR nu ziet als strategisch business partner. Nóg minder respondenten (46%) denken dat ze goed kunnen adviseren aan de hand van de gegevens die nu worden verzameld en geanalyseerd.

… en weten ook niet of we dat wel kunnen zijn

Eigenschappen die kunnen helpen om serieus genomen te worden in de bestuurskamer, zijn ook al dun gezaaid. Krap de helft van de professionals gelooft dat ze genoeg kennis heeft van bedrijfsprocessen, of beschikken over genoeg lef, proactiviteit of analytisch vermogen.

Nog even over die administratie... ben jij daar veel tijd aan kwijt?

Of het nu gaat om verlof, verzuim, de salarisverwerking of werving & selectie, met de HRM software van AFAS beschik je over één volledige HR-oplossing om de administratie tot een minimum te beperken.