De 9 teamrollen van Belbin


Samenwerken gaat niet vanzelf. Dat moet je willen, dat moet je kunnen, dat moet je leren. Het houdt in dat je op zoek gaat naar gezamenlijke doelen en belangen. Dat je inzicht hebt in waar iedereen goed in is en weet hoe je al die verschillende talenten – op het goede moment en op de goede plek – productief kunt maken. Kortom: dat je weet hoe je moet omgaan met al de verschillende karakters die samen het team vormen. Om dat te bereiken is een goed, constructief en beproefd model beschikbaar: de teamrollen van Belbin.


Hoe werken de 9 teamrollen van Belbin?

De 9 teamrollen van Belbin en de Belbin-test zijn een begrip in de wereld van HR-professionals. De Britse wetenschapper Meredith Belbin (1926) introduceerde de teamrollen in 1981. Deze teamrollen vullen elkaar aan en kunnen elkaar versterken. Ook is voor elk van de rollen de valkuil gedefinieerd. Deze zwakke punten van een teamlid, door Belbin gedefinieerd als ‘toelaatbare zwakheden’, kunnen worden gecompenseerd door andere teamleden wanneer anderen ervan op de hoogte zijn. Ieder mens heeft twee of drie teamrollen die hem of haar van nature goed liggen en enkele rollen die met de nodige inspanning nog steeds goed te doen zijn. Echter, sommige rollen staan zo ver van jou als persoon af dat het in de praktijk te veel energie kost om deze vol te houden.

Voor professionals is het belangrijk om te weten welke rol zij in een team vervullen. Al was het maar om tevens inzicht te krijgen in de belangrijkste valkuilen die bij een bepaalde rol horen. Hieronder geven we een korte beschrijving van de verschillende rollen die door Belbin gedefinieerd zijn. Er is ook een video beschikbaar de je teamrollen in 2,5 minuut helder uitlegt. 


 Bedrijfsman

Nuchter, ordelijk en taakgericht. De harde werker, met een groot praktisch inzicht en organisatietalent. Betrouwbaar, consciëntieus en plichtsgetrouw, gaat op zeker.

Toelaatbare zwakheden: Soms weinig flexibel, voorspelbaar en behoudend. Staat niet open voor ideeën die hun praktische waarde nog niet hebben bewezen.


 Brononderzoeker

Extravert, enthousiast en avontuurlijk. De netwerker, die makkelijk contacten legt en onderhoudt en altijd op zoek is naar nieuwe kansen en mogelijkheden.

Toelaatbare zwakheden: Snel verveeld, verliest belangstelling als het eerste enthousiasme is weggeëbd, nonchalant met betrekking tot details.


Plant

Solistisch, rijk aan verbeelding en fantasie. Een creatieve denker en vrije geest, die met originele invallen en oplossingen komt en buiten de gebaande paden treedt.

Toelaatbare zwakheden: Is sterk op innerlijke denkwereld gericht en kan daardoor verstrooid en afwezig lijken en het contact met de wereld verliezen. Trekt zich weinig aan van protocol en conventies.


 Monitor

Verstandig, bedachtzaam en kritisch. De analyticus, koel en objectief, die over veel kennis beschikt, alle voors en tegens in kaart wil brengen en beslissingen zorgvuldig wil afwegen.

Toelaatbare zwakheden: Soms te voorzichtig en afwachtend. Door zijn kritische zin en relativerend vermogen weinig inspirerend en weinig in staat anderen te motiveren.


Vormer

De natuurlijke Voorzitter, die de procedures aangeeft, bedoelingen verheldert en samenvat wat iedereen wil. Heeft een goede antenne voor de talenten van anderen.

Toelaatbare zwakheden: zet graag anderen aan het werk en kan goed werk delegeren, ook het eigen werk. Kan een beetje manipulatief zijn in de poging alle neuzen één kant op te krijgen.


 Zorgdrager

Nauwgezet, zorgzaam en zorgvuldig. Voelt aan wat er mis kan gaan, bewaakt de kwaliteit en de veiligheid en kan goed dingen afmaken. De perfectionist en piet precies.

Toelaatbare zwakheden: kan overbezorgd zijn en zich druk maken over de kleinste dingen, kan moeilijk iets uit handen geven.


Voorzitter

De natuurlijke Voorzitter, die de procedures aangeeft, bedoelingen verheldert en samenvat wat iedereen wil. Heeft een goede antenne voor de talenten van anderen.

Toelaatbare zwakheden: zet graag anderen aan het werk en kan goed werk delegeren, ook het eigen werk. Kan een beetje manipulatief zijn in de poging alle neuzen één kant op te krijgen.


 Groepswerker

Behulpzaam en attent, gericht op het scheppen van sfeer en het zoeken van de onderlinge verbinding. Bezit tact en diplomatie en kan met iedereen overweg.

Toelaatbare zwakheden: Kan te meegaand zijn, kan moeilijk uit de weg met conflicten en kan daardoor in kritieke momenten moeilijk een beslissing nemen.


 Specialist

De toegewijde vakman. Een stille eenling, die zich in een team niet zo thuis voelt, en zijn bijdrage levert door veel te weten van een doorgaans beperkt vakgebied.

Toelaatbare zwakheden: Waagt zich niet gauw buiten het eigen vakgebied en is weinig geïnteresseerd in de complementaire bijdragen van anderen.

Wil je meer leren over Belbin? Bekijk deze korte video: 

Jouw HRM ook verder stroomlijnen?

Software helpt je om alle talenten en teamrollen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun werkzaamheden. Benieuwd naar hoe de software van AFAS je daarbij kan helpen?