Zo werkt de Raad van Inspiratie (RvI) bij AFAS

Onze ondernemingsraad, maar dan in eigen stijl

 

Ideeën aandragen en kritisch zijn. Elke dag opnieuw.


Bij AFAS houden we van doorpakken én van een hoge kwaliteit van beslissingen, waarin ook de mening van medewerkers is meegenomen. Onze bedrijfscultuur past daar helemaal bij: we zijn een informele, platte organisatie. Medewerkers, managers en directieleden weten elkaar elke dag prima te vinden met vragen en suggesties.

Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat meedenken ook formeel goed geregeld is. Met medezeggenschap dus. Dat doen we met een ondernemingsraad in onze stijl, een Raad van Inspiratie. Dit is een club van drie medewerkers die actief betrokken is, die precies weet wat er écht speelt in onze organisatie en die met liefde en lef onderwerpen bespreekbaar maakt, ideeën aandraagt, en kritisch is. Elke dag opnieuw. Met de RvI sluiten we aan bij de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Hieronder lees je over de positie van de raad, over hoe de raad werkt en over de praktische zaken. De kleine lettertjes vind je in het reglement van de RvI.

 

De Raad van Inspiratie bestaat uit 4 leden

Tim van der Kade
Kok

Eric Zaal
Applicatiemodeleur

Cecile Karssen
Marketing medewerker

Geurt Kleijer
Manager Servicemanagement

De positie

 

Knooppunt van ideeën

Onze RvI is de ultieme verbinder. Hij legt de lijntjes tussen medewerkers en directie en tussen medewerkers en Raad van Commissarissen (RvC). De raad zit bijvoorbeeld om de maand met de hoofddirectie en onze HR-directeur om tafel, en overlegt regelmatig formeel en informeel met de Raad van Commissarissen. Bovendien heeft de raad een centrale rol bij onderwerpen die de moeite waard zijn om even echt apart over na te denken. Dit geldt in ieder geval voor onderwerpen die een grote impact hebben op medewerkers. De arbeidsvoorwaarden bijvoorbeeld. Een volledig overzicht van die onderwerpen vind je in de WOR.

Met de nadruk op vertrouwen

Leden van de RvI zijn meteen ook vertrouwenspersoon bij AFAS. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap. In de eerste plaats weten medewerkers dat ze hun vragen, zorgen en ervaringen veilig kunnen delen. Als vertrouwenspersoon zwijgt het lid van de raad immers altijd over persoonlijke situaties. Tegelijkertijd weten medewerkers dat er wél iets met hun verhaal gebeurt. Door de centrale positie van de raad, kunnen we samen heel snel overgaan tot een oplossing.

De aanpak

 

Werkgroepen voor snelheid en kwaliteit

De RvI komt regelmatig bij elkaar. Voor onderwerpen die een grote impact hebben op medewerkers, richt de RvI een tijdelijke werkgroep op. Die bestaat uit in ieder geval een lid van de raad, een directielid en vijf of zes medewerkers, van wie we weten dat ze een verschillend geluid laten horen. De werkgroep kan de hulp van een externe expert inhuren voor inhoudelijke kennis.

De werkgroep komt drie, vier keer bij elkaar om een plan te maken waar de leden achter staan. En waar de RvI dan alleen maar een klap op hoeft te geven. Dat plan steekt goed in elkaar én kan gemakkelijk uitgevoerd worden, omdat het breed gedragen is.

En voor visievorming

De raad heeft ook vaste werkgroepen die meedenken en -praten over onderwerpen die nauw samenhangen met onze AFAS-cultuur. Dat zijn de werkgroep Moraalridders (over ethiek), de werkgroep Diversiteit, en de Werkgroep vrouwen bij AFAS. Deze werkgroepen leveren niet direct een plan op, ze zijn vooral bezig met visievorming. Daarover praten ze de RvI en directie regelmatig bij.

Praktische zaken

 

Elk half jaar een verslag

Notulen om de notulen, daar zijn we niet van bij AFAS. Wél vinden we het belangrijk dat we steeds blijven nadenken of we de goede dingen doen, en of we die dingen goed doen. Daarom schrijft de Raad van Inspiratie twee keer per jaar een verslag waarin ze laat zien wat ze in het half jaar bereikt heeft en wat haar zorgen en uitdagingen zijn. Zo houden medewerkers en directie elkaar ook officieel scherp.

Elke vier jaar verkiezingen

De leden van de RvI worden gekozen voor een periode van vier jaar, en treden na die termijn collectief af. Iedereen die minstens een jaar bij AFAS werkt en die voldoet aan het profiel dat de RvI heeft opgesteld, kan zich verkiesbaar stellen voor de RvI. Die termijn hebben we gekozen, omdat we het belangrijk vinden dat je helemaal thuis bent in de organisatie.

Het formele document

Raad van Inspiratie inspiratiedocument


AFAS is een jong en dynamisch bedrijf. We hebben de medezeggenschap dan ook op een moderne manier vormgegeven. Daarover lees je in ons inspiratiedocument.

Meer weten?