Nieuw in Profit 9

 

Eind december 2018 wordt Profit 9 uitgeleverd. Wat kan je verwachten van deze versie?

 

Profit 9 is een kleine update met voornamelijk wettelijke wijzigingen en een aantal nieuwe en gewijzigde functionaliteiten. Op deze pagina vind je een overzicht!

Wil je aan de slag met een nieuwe functionaliteit uit Profit 9? Op de Klantportal vind je per onderdeel de uitgebreide beschrijvingen. Wil je weten wanneer Profit 9 aan jouw organisatie wordt uitgeleverd? Dit vind je in de AFAS Klantportal.

HRM & Payroll


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken voor HRM & Payroll?

Wettelijke wijzigingen

Naar aanleiding van de Nieuwsbrief Loonheffingen

Woonland

Vanaf 2019 gelden er meerdere nieuwe loonheffingstabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners van Nederland:

 • Medewerkers die inwoner in Nederland zijn
 • Medewerkers die inwoners zijn van een ander EU land, EER-land, Zwitserland of BES-land
 • Medewerkers die niet in bovenstaande categorieën passen

Dit betekent dat er 3 witte maandtabellen, 3 groene maandtabellen, 3 witte 4-weken tabellen etc. worden toegevoegd.

Het woonland leiden we af via het adres van de medewerker. Het is dus belangrijk dat dit correct is vastgelegd in de eigenschappen van de medewerker.

CAO

AFAS levert de Profit CAO’s voor 2019 uit, zodra wij de nieuwe cijfers ingevoerd en doorgerekend hebben. Als de cijfers nog niet compleet zijn, dan wachten we zo lang mogelijk met uitleveren. Het kan dus voorkomen dat het uitleveren van de cao op zich laat wachten, doordat de instantie nog niet alle cijfers bekend heeft gemaakt. Uiterlijk 12 januari 2019 leveren wij alle cao’s uit, ook als deze nog een aantal cijfers voor 2018 bevatten. In dat geval leveren wij in de loop van januari een nieuwe update uit, zodra alle gegevens bekend zijn.

Raadpleeg de CAO Releasenotes voor de landelijke- en de cao-specifieke wijzigingen.

Bijtelling

Vanaf 2019 zijn er 2 wijzigingen die gelden voor de bijtelling privé gebruik auto. Zo komt de 0%-bijtelling van codetabel 'Reden geen bijtelling auto' te vervallen. Voor auto's zonder CO2-uitstoot met een hoge waarde schrijft de Belastingdienst voor dat je wel bijtelling moet berekenen boven het grensbedrag.

In de eigenschappen van de auto of het toevoegen van een nieuwe auto, zijn twee nieuwe velden beschikbaar.

Betaalinstellingen APG

Vanaf 2019 wil ABP één betaling per pensioenaanlevering in plaats van een betaling per product.

Tot Profit 9 kon je per product (regeling) de betalingen inrichten. Hierdoor kon de betaalmethode en de betaaldatum afwijken. Deze mogelijkheid komt te vervallen vanaf 2019.

Vanaf 2019 is maar één soort betaling beschikbaar: Premieafdracht ABP. In de conversie naar Profit 9 wordt de soort betaling omgezet naar Premieafdracht ABP.

Als je een betaling met terugwerkende kracht doet over 2018, dan gaat dit nog via de oude inrichting per product (regeling).

Fiscaal


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom Fiscaal?

Aangifte Omzetbelasting 2019
AFAS is er klaar voor!


Als je btw-plichtig bent, moet je periodiek een aangifte omzetbelasting bij de Belastingdienst indienen. Met de Omzetbelasting in Fiscaal verzorg je de btw/icp-aangifte en suppletieaangifte voor je cliënt (ondernemer), zonder de bijbehorende administratie in Profit te voeren.

Profit is klaar voor de btw/icp- en suppletieaangiften van 2019. Je kunt nu de OB-aangiften voor 2019 invullen en opsturen naar de Belastingdienst. De OB-biljetten zijn beschikbaar in de cockpit van de cliënt OB.

Aangifte IB 2018

Profit is up-to-date m.b.t. de aangifte inkomstenbelasting voor 2018. De (wets)wijzigingen zijn in Profit doorgevoerd, zodat de aangifte IB voldoet aan de eisen en wensen die de overheid dit jaar stelt. 

Alle aangiftebiljetten (P, C, M, O en Z) voor de inkomstenbelasting 2018 zijn in Profit 9 beschikbaar. 

Het elektronisch versturen van de IB-aangiften voor 2018 is nu nog niet mogelijk. Naar verwachting kun je de aangiften IB 2018 medio februari elektronisch naar de Belastingdienst versturen.

De Standaardrapportage 2018 IB (Profit) én de Standaardrapportage 2018 IB variant (Profit) zijn ook beschikbaar. 

Aangifte Vpb 2018

Profit is klaar voor de aangifte vennootschapsbelasting 2018. De (wets)wijzigingen zijn in Profit doorgevoerd, zodat de aangifte Vpb voldoet aan de eisen en wensen die de overheid dit jaar stelt. 

Je kunt nu het A-biljet (binnenlandse ondernemingen) voor 2018 uitwerken. 

Het elektronisch versturen van de Vpb-aangiften voor 2018 is nu nog niet mogelijk. Naar verwachting kun je het A-biljet voor 2018 medio februari elektronisch naar de Belastingdienst versturen. 

Met ingang van aangiftejaar 2018 wordt het Vpb-biljet voor buitenlands belastingplichtigen (C-biljet) ook digitaal verstuurd. Het C-biljet 2018 wordt naar verwachting uitgeleverd in Profit 10. 

Dividendbelasting 2019

Dividendbelasting wordt geheven over de opbrengst van aandelen en winstbewijzen. Het belastingtarief bedraagt 15% van die opbrengst. Een vennootschap die dividend uitkeert is verplicht dividendbelasting in te houden en aan de Belastingdienst te betalen.

Je kunt nu de Dividendbelasting 2019 uitwerken.

Jaarovergang

De jaarovergang en het opstarten van het nieuwe aangiftejaar staan weer voor de deur.

Bekijk de speciale themapagina.

InSite & OutSite


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken voor InSite & OutSite?

Cookiemelding tonen in OutSite


Bij het gebruik van OutSite worden cookies weggeschreven. Je kunt de gebruiker hierover nu informeren door middel van een cookiemelding en een bijbehorende privacyverklaring. Als je dit hebt ingericht, zie de OutSite-bezoeker de volgende melding op het scherm:

N.B. We gebruiken voor In- en Outsite alleen technische en functionele cookies, daarvoor heb je niet te maken met de cookiewet of AVG/GDPR. Wel kunnen er cookies van andere partijen worden opgeslagen als je externe cookies op de site gebruikt. AFAS kan dit niet beïnvloeden. Je moet hierbij denken aan Google Analytics en Universal Analytics, plug-ins van externe partijen en Google Fonts.

Tabbladen in boekingslay-outs InSite

Je kunt nu meerdere tabbladen in de kop en staart gebruiken in boekingslay-outs in InSite. Als de boekingslay-out meerdere tabbladen heeft, ontstaat er automatisch een groepering met de tabbladen.

 

Meer vertaalopties

De knop Vertalingen is nu ook beschikbaar bij documenten zonder dat je in Sitebeheer bent ingelogd. Daarnaast kun je nu ook de naam van een profiel vertalen zodat deze in AFAS Pocket ook vertaald wordt.

CRM


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken voor CRM?

Workflow delegeren en overdragen

Direct een reactie plaatsen bij het delegeren


Je kunt een workflow delegeren naar iemand anders, overdragen of iemand anders verantwoordelijk maken (uiteraard alleen als deze actie in de workflow is opgenomen). Als hierbij een reactie verplicht is, kun je de reactie direct bij het delegeren invullen. Voorheen kreeg je altijd een melding dat je eerst een reactie moet plaatsen. Als je de laatste bent die een reactie heeft vastgelegd, dan verschijnt direct het keuzescherm waarin je de medewerker selecteert.

Financieel


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom Financieel?

KvK-rapportage en btw/icp-aangifte


Profit is up-to-date m.b.t. de btw/icp-aangifte van 2019 en de KvK-rapportage over 2018. Bij de KvK-rapportage is het 'business as usual'. Voor het berichtenverkeer met de KvK wordt gebruik gemaakt van definities en deze hebben we bijgewerkt, zodat je de rapportage over 2018 kunt indienen.

Lage btw-percentage naar 9%

Dit geldt ook voor de btw/icp-aangifte: Profit is er klaar voor! De grootste wijziging voor de btw zit echter in een andere hoek: het lage btw-percentage gaat van 6 naar 9%.

Lees er meer over op de speciale themapagina

Eindejaarsverwerking


De eindejaarsverwerking en het openen van het nieuwe boekjaar staan weer voor de deur. Wil je een soepele overgang? Check dan de volgende themapagina's:

Projecten


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom Projecten?

Facturatie frequentie

Je kunt nu instellen vanaf welke datum de projectfactuurregels gefactureerd mogen worden. Hiervoor zijn twee nieuwe velden toegevoegd in het verkooprelatieprofiel en in de projecteigenschappen: 

 • Bij Facturatie frequentie selecteer je de periodetabel volgens welke frequentie je wilt factureren. Bijvoorbeeld 'Week Projecten' als je wekelijks wilt factureren.
 • Bij Extra dagen facturatie frequentie vul je in hoeveel dagen na het begin van de volgende periode van de geldende periodetabel de factuur factureerbaar is. 

Diverse Optimalisaties


Er zijn diverse kleine optimalisaties doorgevoerd op het gebied van projecteigenschappen, importeren, onderhandenwerk, werksoortgroep en projectfacturen.

Kijk voor alle wijzigingen op de uitgebreide updatepagina voor projecten op de klantportal.

Ordermanagement


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom Ordermanagement?

Geplande taken uitgebreid


Geplande taken zijn op een aantal punten uitgebreid voor ordermanagement:

 • Factureren journaliseren per integratiesoort en/of administratie
  Met de Geplande taak Facturen journaliseren kun je nu de mutaties per integratiesoort en/of per administratie journaliseren. Daarom heet de taak voortaan Mutaties per integratiesoort journaliseren.
 • Verkoopfacturen genereren per verkooprelatieprofiel
  Bij de geplande taak Genereren verkoopfacturen is het nu mogelijk om te filteren op verkooprelatieprofiel. Daarmee kun je nu de verkoopfacturen van een specifieke groep verkooprelaties genereren, bijvoorbeeld alle Engelse debiteuren.
 • Pakbonnen herberekenen en optioneel gereedmelden
  Je kunt nu als geplande taak de prijzen van pakbonnen herberekenen en ze optioneel gereedmelden. Dit was al mogelijk via de commandline.

Nieuwe OCI-koppelingen

2 nieuwe partijen aangesloten

 • Conrad
 • D-Care

Applicatiebeheer


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom applicatiebeheer?

Omgeving kopiëren in AFAS Online

Meer controle en meer mogelijkheden


Er zijn in Profit 9 diverse mogelijkheden toegevoegd om meer controle te krijgen over je AFAS Online omgevingen.

 • Omgevingen kopiëren t.b.v. support
  De knop Nieuw is vervangen door twee nieuwe acties, namelijk Nieuwe aanvraag (voor alle typen aanvragen) en Nieuwe supportback-up. Je kunt deze knoppen apart autoriseren. 
 • Meerdere acties tegelijk
  Als je meerdere acties wil uitvoeren, dan hoef je niet meer te wachten tot de lopende actie voltooid is voordat je de nieuwe actie opstart. Je kunt lopende acties ook annuleren.
 • Naam en omschrijving omgeving
  Je kunt zelf de laatste twee tekens van de naam van je omgeving opgeven en een omschrijving meegeven.
 • Reservekopie 'van morgen' terugzetten
  Als je kiest voor actie 07 - Reservekopie terugzetten als nieuwe omgeving of 08 - Reservekopie terugzetten als vervanging van huidige omgeving, kon je als datum reservekopie de dag van morgen opgeven. Dit is gewijzigd, de hoogst mogelijke datum is nu de huidige dag.

Diverse optimalisaties


Er zijn nog diverse optimalisaties doorgevoerd op het gebied van vertalingen, het nieuwe inloggen, geplande taken en connectoren. Bekijk hiervoor de uitgebreide updatepagina voor applicatiebeheer in Profit 9.

 

Wat is er nog meer nieuw in Profit 9?


Op deze pagina staan alleen de belangrijkste wijzigingen uitgewerkt. Benieuwd naar wat er nog meer in Profit 9 zit?
Deze vind je uitgewerkt op de klantportal.

Geen klant, maar alles weten over de software van AFAS?