Nieuw in Profit 22

In december 2022 wordt Profit 22 uitgeleverd. Wat kan je verwachten van deze versie?

 

Profit 22 is een kleine update met voornamelijk wettelijke wijzigingen en een aantal nieuwe en gewijzigde functionaliteit. Op deze pagina vind je de highlights!

Wil je aan de slag met een nieuwe functionaliteit uit Profit 22? Op de Klantportal vind je per onderdeel de uitgebreide beschrijvingen. Wil je weten wanneer Profit 22 aan jouw organisatie wordt uitgeleverd? Ook dit vind je in de AFAS Klantportal.

Applicatiebeheer

Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom Applicatiebeheer?

CSR

Het meten van de ecologische voetafdruk van de organisatie wordt steeds belangrijker. Daarom kun je nu het energieverbruik in Profit vastleggen en de CO2-uitstoot laten berekenen. 

Je krijgt inzicht in het verbruik via Profit en via het nieuwe dashboard CSR.

Meer informatie vind je in het Help Center.

In control met het Dashboard Autorisatie

Met dit dashboard heb je als beheerder meer grip op de autorisatie van Profit, InSite, OutSite en Pocket. Natuurlijk heb je snel inzicht in de autorisatie per gebruikersgroep en gebruiker. Met de KPI's wordt je direct getriggerd om acties te ondernemen, bijvoorbeeld omdat bepaalde onderdelen op gebruikersniveau geautoriseerd zijn (moet je niet willen). Met dit dashboard wordt je autorisatie een strakker geheel!

Meer informatie vind je in het Help Center.

Slim omgaan met workflowbestemmingen zonder gebruikers

Bij elke workflowtaak bepaal je welke gebruikers rechten hebben op de taak, door een taakbestemming op te geven in de workflow. Er zijn echter wel eens bestemmingen zonder gebruikers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een project zonder projectleider, dan zal de workflowbestemming Projectleiding (Profit) geen gebruikers opleveren. Er is nu een makkelijke manier om in een vaste volgorde een aantal bestemmingen af te lopen, tot een bestemming met gebruikers is gevonden. Hiermee voorkom je lastige condities in de workflow of het koppelen van onnodig veel bestemmingen, je hoeft alleen de volgorde in te richten.

Meer informatie vind je in het Help Center.

Diverse optimalisaties

Er zijn ook diverse optimalisaties doorgevoerd op het gebied van logging, gegevensverzameling voor gebuikerstokens en de testomgeving.

Meer informatie vind je in het Help Center.

Fiscaal

Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom Fiscaal?

 Aangifte IB 2022

Alle aangiftebiljetten voor 2022 zijn nu beschikbaar. Ieder jaar wordt de functionaliteit voor de aangifte inkomstenbelasting aangepast zodat deze voldoet aan de eisen en wensen die de overheid in dat jaar stelt.

Dit jaar is onder andere de lay-out van BOX 3 overzichtelijker gemaakt door rekenmachinevelden toe te voegen. Als je de achterliggende berekening wilt zien, klik dan op de rekenmachine zodat je de detailvelden ziet.

Lees meer in het Help Center

 Aangifte Vpb 2022

Alle aangiftebiljetten voor 2022 zijn nu beschikbaar. Ieder jaar wordt de functionaliteit voor de aangifte Vennootschapsbelasting aangepast zodat deze voldoet aan de eisen en wensen die de overheid in dat jaar stelt. Ook is er een nieuwe vraag toegevoegd.

Lees meer in het Help Center

 VA Vpb 2023

De voorlopige aangifte (VA) Vpb 2023 is uitgeleverd. Je kunt nu de VA Vpb uitwerken.  Vanaf 1 januari 2023 kun je de VA Vpb 202 elektronisch naar de Belastingdienst versturen.

Lees meer in het Help Center

 Aangifte Dividendbelasting 2023

Keert een vennootschap dividend uit aan de aandeelhouders? Dan moet er belasting betaald worden over het uitgekeerde dividend. Je kunt nu de aangifte dividendbelasting voor 2023 uitwerken.

Lees meer in het Help Center

 Omzetbelasting 2023

Je kunt nu de OB-aangiften (btw/icp- en suppletieaangifte) voor 2023 uitwerken en versturen naar de Belastingdienst.

Lees meer in het Help Center

HRM & Payroll

Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom HRM & Payroll?

WAZO-bericht betaald ouderschapsverlof

Het betaald ouderschapsverlof is een WAZO-uitkering van 70% van het dagloon en wordt na opname van het verlof (in delen) aangevraagd en betaald. Het is vanaf Profit 22 mogelijk gemaakt om de WAZO-declaratie voor betaald ouderschapsverlof (bij geboorte) via een UWV-bericht vanuit Profit aan te vragen. Hierbij heb je de mogelijkheid om per kind één WAZO-aanvraag en twee Betaalverzoeken in te dienen.

Meer informatie vind je in het Help Center.

Wettelijke wijzigingen Payroll 2023

Lees hier alles over de wettelijke wijzigingen om aan de specificaties voor de loonaangifte voor 2023 te voldoen.

 

 Overige optimalisaties

Ook voor het verwijderen van sollicitanten, Valicare, arbodiensten en ouderschapsverlofsaldi zijn diverse optimalisaties doorgevoerd.

Meer informatie vind je op de klantportal.

Financieel

Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom Financieel?

Ouderdomsanalyse debiteuren op peildatum

De nieuwe standaardanalyse Ouderdomsanalyse debiteuren op peildatum (Profit) is toegevoegd. Op basis van de opgegeven peildatum verdeelt Profit de openstaande posten op de betreffende datum over de ouderdomsgrenzen.

Lees meer in het Help Center

Ondersteuning G-rekeningen bij e-facturen

Vanaf Profit 22 neemt Profit het bedrag G-rekening over van de UBL naar het veld Bedrag G-rekening in de eigenschappen van de factuur. Je hoeft dit bedrag nu niet meer handmatig in te vullen bij het verwerken van de inkoopfactuur.

Lees meer in het Help Center

Voorlopige jaarrekening deponeren bij KvK

Het is nu mogelijk om een voorlopige jaarrekening vanuit Profit te deponeren bij de KvK.

Lees meer in het Help Center

 UBD-aangifte (Uitbetaalde bedragen aan derden)

Vanaf 1 januari 2022 is de IB47 aangifteverplichting gewijzigd. De nieuwe aangifte moet je voor het eerst vanaf januari 2023, over het jaar 2022, aanleveren bij de Belastingdienst. Als je bij het aanmaken van een crediteur hebt aangegeven dat de UBD-regeling van toepassing is, kun je vanaf Profit 22 de data over een jaar verzamelen en het aangiftebestand genereren. Vervolgens kun je de aangifte bij de Belastingdienst aanleveren.

Lees meer in het Help Center

 Meer optimalisaties

Ook op het gebied van het RGS, e-facturen en contractwaarde aanpassen zijn diverse optimalisaties doorgevoerd.

Meer informatie vind je op de klantportal.

Ordermanagement

Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom Ordermanagement?

 Taric-code importeren bij artikel en samenstelling

De Taric-code is nodig voor de CBS-aangifte bij artikelen die worden geïmporteerd uit en geëxporteerd naar het buitenland. Je kunt deze code nu importeren bij artikelen en samenstellingen. Dit is ook mogelijk via de UpdateConnectoren FbItemArticle en FbComposition.

Lees meer in het Help Center

 OCI-koppelingen

Bouw & Flex

Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom bouw & flex?

Bouw


Ontdek de optimalisaties voor de bouw in Profit 22.

 

Flex


Ontdek de optimalisaties voor de flexbranche in Profit 22.

 

Wat is er nog meer nieuw in Profit 22?

Op deze pagina staan alleen de belangrijkste wijzigingen uitgewerkt. Er is nog een heleboel meer gedaan, dan wat op deze pagina past. Benieuwd naar wat er nog meer in Profit 22 zit? Dit alles vind je uitgewerkt op de klantportal.