Nieuw in Profit 21

Eind juni 2022 wordt Profit 21 uitgeleverd. Wat kan je verwachten van deze versie?

 

Profit 21 is de grote update van AFAS dit jaar, en zit vol nieuwe en verbeterde functionaliteiten. Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste nieuwe functionaliteiten.

Wil je aan de slag met een nieuwe functionaliteit uit Profit 21? Op de Klantportal vind je per onderdeel de uitgebreide beschrijvingen. Wil je weten wanneer Profit 21 aan jouw organisatie wordt uitgeleverd? Ook dit vind je in de AFAS Klantportal.

InSite & OutSite


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken voor InSite & OutSite?

Meerdere InSite-tegels op AFAS Online portal

Als je meerdere InSites hebt, kun je voor elke InSite nu een eigen tegel toevoegen op de AFAS Online portal. Hierdoor kun je je collega's makkelijk toegang geven tot deze sites en de toegang centraal onderhouden.

Omschrijving geven aan pagina-onderdeel

Je gebruikt pagina-onderdelen voor standaard marges/padding en achtergrondkleur en -afbeelding. Een makkelijke manier om je site efficiënt te beheren. Om het overzicht te vergroten kun je nu zelf omschrijvingen voor de pagina-onderdelen invullen.

Toegangslog van bezochte InSite-pagina's

Een AFAS Online beheerder kan een logfile opvragen van InSite-pagina's die geopend zijn in een bepaald tijdsbestek. Dit is bedoeld voor beheerders die bijvoorbeeld willen controleren of er zich een datalek heeft voorgedaan. Dit is een volledig 'self service' proces via de AFAS Online portal.

Lees meer in het Help Center

CRM


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken voor CRM?

Geen dubbele personen en organisaties meer in InSite

Er is nu een controle op dubbeling in InSite bij het aanmaken van organisaties, (contact)personen, inkoop- en verkooprelaties.

Wanneer er bij het aanmaken van een organisatie of persoon een match wordt gevonden, geeft InSite een melding.

Workflowconditie dagelijks checken

Een actie in een workflow kan automatisch worden uitgevoerd op basis van een conditie. Deze conditie kan nu elke dag opnieuw gecontroleerd worden! Je bepaalt zelf bij welke acties je dit wilt gebruiken. Hierdoor bereik je bijvoorbeeld dat op basis van het bereiken van een bepaalde datum of het wijzigen van andere gegevens de workflow automatisch doorgaat naar een volgende stap.

Kleurenbalk met workflowstatus in InSite en OutSite

Je kunt elke workflowstatus nu een eigen kleur geven. In InSite en OutSite wordt de workflowstatus met een balk in de betreffende kleur getoond.

Laatste reactie bij een dossieritem in de weergave zien

Je kunt de laatste interne en externe reactie bij een dossieritem zien in de weergave. Hierdoor zie je snel of je bij bepaalde dossieritems of workflows in actie moet komen!

Bestemming workflow in weergave

De huidige bestemming van een workflow kan worden getoond in de weergaven in InSite. Voeg zelf de velden Gebruikersgroepen, Rollen en Verantwoordelijkheden toe aan de weergave. Je kunt ook weergaven maken met flows voor bijvoorbeeld specifieke afdelingen.

Diverse optimalisaties


Er zijn ook diverse optimalisaties doorgevoerd op het gebied van imports, bewaartermijnen en dashboards.

Meer informatie vind je op de klantportal.

Financieel


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom Financieel?

Contractwaarden aanpassen

Je wilt een prijs van een contract aanpassen, als je bijvoorbeeld een licentie hebt verhoogd of een indexeringen wilt doorvoeren. Vanaf nu kun je de waarde van een bestaande contractregel gemakkelijk aanpassen in de eigenschappen van het contract.

Vat Information Exchange System (VIES) Controle

Tijdens de invoer van een btw-nummer bij een debiteur of crediteur in Profit of InSite controleert Profit of het btw-nummer geldig is nu direct in het VIES. Je kunt de controle ook achteraf doen. Hierdoor heb je het juiste btw-nummer tijdig en snel ingevoerd voor de icp-aangifte.

 Dashboard Spend

Je hebt nu rond je inkoop nieuwe inzichten en tools voor optimalisatie tot je beschikking met het nieuwe dashboard Spend. Gebaseerd op je inkoopfacturen zie je direct wie je grootste leverancier is en of er veel eenmalige inkopen zijn. Gebruik deze kennis om bijvoorbeeld korting te bedingen of het aantal leveranciers te beperken.

 Subberichtsjablonen voor facturen en creditfacturen

De berichtsjablonen voor de facturen bevatten nu twee subsjablonen, één voor de te betalen factuur en één voor de creditfactuur. Hierdoor zal de juiste tekst in het e-mailbericht aan de klant verschijnen. Ook krijgt de klant een betaallink bij de te betalen factuur. Dit geldt voor alle meegeleverde facturen voor abonnementen, ordermanagement en CRM en projecten.

HRM & Payroll


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom HRM & Payroll?

Tijdelijke functie- en roosterwijziging

Bij steeds meer organisaties worden afspraken gemaakt met medewerkers over een tijdelijke urenuitbreiding, tijdelijk op een andere afdeling werken of een tijdelijke formatieverdelingsregel. Met deze nieuwe functionaliteit heb je de mogelijkheid om via InSite een tijdelijke functie- en roosterwijziging vast te leggen met een ingangs- en einddatum. Ook ouderschapsverlof via een roosterwijziging is een tijdelijke mutatie.

Workflowbestemming leidinggevende op begindatum

Via de functionaliteit Tijdelijke functie- en roosterwijziging is het mogelijk om medewerkers voor een bepaalde periode in een tijdelijke functie te plaatsen. De medewerker kan hierdoor ook tijdelijk onder een andere leidinggevende vallen. Door middel van de nieuwe workflowbestemmingen Leidinggevende op begindatum komen taken (bijvoorbeeld verlofaanvragen) direct bij de juiste leidinggevende terecht. 

Frequente reis

Met de frequente reis heb je de mogelijkheid om een reis als favoriet op te slaan. Zo kan je bijvoorbeeld een frequente reis aanmaken voor woon-werk of voor de drie andere kantoren waar je regelmatig verwacht wordt. Door frequente reizen is het proces van het insturen van reisdeclaratie een stuk makkelijker gemaakt!

Extra verlofrechten

Medewerkers kunnen recht hebben op Extra verlof op basis van functietype, leeftijd of dienstjaren. Deze functionaliteit is verder uitgebreid en nu heb je de mogelijkheid om Extra verlofrechten ook toe te kennen.

Betaald ouderschapsverlof

De Wet betaald ouderschapsverlof zal op 2 augustus 2022 in werking treden en met deze regeling worden beide ouders in het eerste levensjaar van het kind voor 9 weken gedeeltelijk doorbetaald. In Profit 21 leveren we een standaard portaal mee voor mijn ouderschapsverlof. Daarnaast leveren we standaard profielen mee voor betaald- en onbetaald ouderschapsverlof.

Formulieren Wet verbetering poortwachter op basis van documenten

De WVP is volledig in Profit geborgd met signalen en workflows. Je kunt de formulieren voor het UWV nu via de workflow genereren op basis van documenten (in plaats van rapporten). Hierdoor krijg je direct een Word-document met de gegevens van de betreffende medewerker. Je kunt dit document nog aanpassen (of dit mag bepaal je in de inrichting). Uiteindelijk krijg je een pdf die digitaal ondertekend kan worden door bijvoorbeeld de manager, de medewerker en eventueel de bedrijfsarts. Uiteraard wordt de pdf opgeslagen in het verzuimdossier. 

Profielen en contexten

In Profit 21 wordt een aantal profielen en contexten standaard meegeleverd. Groot voordeel hiervan is dat als we iets aanpassen in bijvoorbeeld de standaardcontext van een Indienst profiel, dit meteen doorwerkt en dat je er zelf bijna geen onderhoud meer aan hebt. We leveren veel standaard contexten uit voor het type profiel Indienst, onder meer voor de instantie Fiscus.

Daarnaast leveren we standaard profielen mee voor de type profielen:

 • Medewerker declaratie
 • Verzameldeclaratie
 • Roosterwijziging
 

 Verlof op basis van aanvullende roosteruren

Steeds meer regelingen voorzien in de mogelijkheid om extra verlof op te bouwen door structureel meer uren in te roosteren dan het aantal contracturen waarvoor de medewerker betaald wordt. De medewerker kan het opgebouwde verlof dan op een later moment opnemen.

In Profit 21 is de functionaliteit verder uitgebreid waardoor je de verlofberekening ook kan instellen op werkbare uren of dagen exclusief feestdagen.

 Dashboard Keuzemodel

Dit dashboard geeft de HR-manager inzicht in het gebruik van het keuzemodel in de organisatie. Je ziet o.a. welke keuzes populair zijn en welke niet. Ook heb je inzicht in mutaties, saldi, de gebruikte bronnen en de saldi per periode. Tenslotte zie je de uren die gebruikt worden om bepaalde doelen te financieren.

 

 Duurzame inzetbaarheid HBO

De cao HBO kent een regeling voor duurzame inzetbaarheid. Een dergelijke regeling heeft als doel om medewerkers gezond en gemotiveerd hun loopbaan te laten doorlopen. In Profit 21 hebben we deze regeling geautomatiseerd!

Bekijk de video

Diverse optimalisaties


Er zijn ook diverse optimalisaties doorgevoerd op het gebied van de proefberekening, het delegatiemodel en meer.

Meer informatie vind je op de klantportal.

Projecten


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom Projecten?

Nieuwe financiële integratie-methodes voor Projecten

In Profit 21 kun je m.b.v. drie nieuwe financiële integratie-methodes per project inrichten dat Profit alleen de omzet op basis van de bestede uren (nacalculatie) journaliseert. Dit kan door verdeling van de aanneemsom en/of gebruik van de verkoopwaarde van te factureren uren. Met de nieuwe methodes kun je een bijstelling doen op geplande uren of je kunt periodiek voor de journalisering de berekende omzet op bedrag bijstellen.

Voorcalculatie/offerte met voorraad in InSite

Je kunt nu in de voorcalculatie/offerte ook voorraadhoudende items gebruiken, naast kosten, werksoorten en niet-voorraadhoudende artikelen. Hiermee kun je helemaal vanuit InSite werken! Dit gebruik je voornamelijk als je met Projecten werkt, of geen opvolging doet van een offerte die je verstuurt.

Plus- en voorschotregels OHW-totalen

In de imports Project en Projectmutatie is voor ERP nieuw de importoptie 'Adres projectlocatie toevoegen'. Aan een project kan één adres projectlocatie toegevoegd worden. Als je de importoptie aanzet, gaan we er vanuit dat je een nieuw adres gaat aanmaken/toevoegen, en dus wordt dan het veld 'Adres projectlocatie' verborgen.

 Plus- en voorschotregels OHW-totalen

Vanaf nu kun je Plusregels en Voorschotregels niet meer verwijderen. Als je een plus -of voorschotregel wilt verwijderen, doe je dat nu via afboeken. De actieknop Verwijderen in het boekingsprogramma bestaat niet meer. De regels blijven behouden met de status Plusregel afgeboekt (PB) en Voorschotregel afgeboekt (VB). Zo zie je altijd wat de bron van een regel is en voorkom je ongeldige verwijderingen.

 Projecten op open forecast

Je kunt nu altijd een project aanmaken op basis van een forecast, ook als de forecast het resultaat Open of Gesloten en niet gescoord heeft. Voorheen was dit alleen mogelijk als de forecast Gesloten en gescoord was. Hierdoor kun je bij een lopende forecast al op een eenvoudige manier een project aanmaken met dezelfde gegevens, nacalculatie boeken en per fase gaan begroten en offreren.

Ordermanagement


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom Ordermanagement?

Voorcalculatie/offerte met voorraad in InSite

Je kunt nu in de voorcalculatie/offerte ook voorraadhoudende items gebruiken, naast kosten, werksoorten en niet-voorraadhoudende artikelen. Hiermee kun je helemaal vanuit InSite werken! Dit gebruik je voornamelijk als je met Projecten werkt, of geen opvolging doet van een offerte die je verstuurt.

Dashboard Spend

Je hebt nu rond je inkoop nieuwe inzichten en tools voor optimalisatie tot je beschikking met het nieuwe dashboard Spend. Gebaseerd op je inkoopfacturen zie je direct wie je grootste leverancier is en of er veel eenmalige inkopen zijn. Gebruik deze kennis om bijvoorbeeld korting te bedingen of het aantal leveranciers te beperken.

Nieuwe OCI-koppelingen

Nieuwe partijen aangesloten

 • Topgeschenken.nl
 • Profit definitie*
 • Vrije velden**

*Je kunt nu veiliger bestanden uitwisselen met de Profit-definitie omdat je nu van het sFTP-protocol gebruik kunt maken waarbij de bestanden versleuteld worden.

**De inhoud van de vrije velden CustomFields (16 t/m 20) kan nu ook via de cXML- orderterugkoppeling teruggestuurd worden naar de leverancier. Dit is gepatcht op Profit 20.

Diverse optimalisaties


Er zijn ook diverse optimalisaties doorgevoerd op het gebied van artikelen, productieorders en connectoren.

Meer informatie vind je op de klantportal.

Fiscaal


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom Fiscaal?

Country-by-Country 2021

Let op: Country-by-Country 2021 komt niet direct beschikbaar


Multinationale ondernemingen met een omzet vanaf € 750 miljoen zijn verplicht een Country-by-Country aangifte te doen. In deze aangifte wordt jaarlijks aan de fiscus gerapporteerd over o.a. de winsten, de omzet, betaalde belastingen en activiteiten van de verschillende landen waarin de multinationale onderneming opereert. Vanaf nu kun je de Country by Country aangifte voor 2021 versturen.

Patches op Profit 21

 

In Profit 21 worden verder de volgende functionaliteiten uitgeleverd via een patch. Je ontvangt een e-mail, met verwijzing naar de releasenotes, als de functionaliteit is uitgeleverd.

 • F-Biljet 2022: 
  Vanaf de uitlevering van deze patch kun je het F-biljet voor 2022 invullen en opsturen naar de Belastingdienst. Het F-biljet is in eerste instantie alleen beschikbaar om als pdf af te drukken. Digitaal versturen van het F-biljet is mogelijk vanaf het moment dat de aangifte IB 2022 elektronisch ingestuurd mag worden (februari 2023).
 • VA 2023: 
  In Profit 21 wordt de voorlopige aangifte IB 2023 uitgeleverd. Je kunt daarmee elektronische verzoeken en wijzigingen insturen voor de voorlopige aanslag of teruggave IB 2023. 
 • Toeslagen 2023:
  Je kunt vanaf de patch op Profit 21 de toeslagen voor 2023 uitwerken en een aanvraag, wijziging of stopzetting naar de Belastingdienst versturen.

Erfbelasting 2021

Let op: Erfbelasting 2021 komt niet direct beschikbaar


Met de Erfbelasting 2022 realiseren we de meest gewenste aanpassingen die door jullie zijn ingestuurd. Blijf de Erfbelasting gebruiken in Profit en stuur je wensen in zodat we Erfbelasting elke keer weer een procentje beter kunnen maken!

Lees meer in het Help Center

Bouw & Flex


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom bouw & flex?

Bouw


Ontdek de optimalisaties voor de bouw in Profit 21.

 

Flex


Ontdek de optimalisaties voor de flexbranche in Profit 21.

 

Wat is er nog meer nieuw in Profit 21?


Op deze pagina staan alleen de belangrijkste wijzigingen uitgewerkt. Er is nog een heleboel meer gedaan, dan wat op deze pagina past. Benieuwd naar wat er nog meer in Profit 21 zit? Dit alles vind je uitgewerkt op de klantportal.