Nieuw in Profit 19

Medio november 2021 wordt Profit 19 uitgeleverd. Wat kan je verwachten van deze versie?

 

Profit 19 zit weer vol nieuwe functionaliteit. Op deze pagina vind je een overzicht van de hoogtepunten!

Wil je aan de slag met een nieuwe functionaliteit uit Profit 19? Op de Klantportal vind je per onderdeel de uitgebreide beschrijvingen. Wil je weten wanneer Profit 19 aan jouw organisatie wordt uitgeleverd? Ook dit vind je in de AFAS Klantportal. Bekijk je liever de video's van onze productmanagers? Bekijk dan de AFAS Open Profit 19.

InSite & OutSite


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken voor InSite & OutSite?

Functionaliteit blokkeren in een autorisatierol

 

Je kunt in een autorisatierol nu een functionaliteit blokkeren, hiermee trek je de betreffende autorisatie in. Dit is ook mogelijk bij meegeleverde autorisatierollen! Hierdoor kun je de meegeleverde autorisatierollen dus ook gebruiken als deze teveel functionaliteiten bevatten en hoef je voor kleine aanpassingen niet een compleet nieuwe rol aan te maken.

 Zelf de beveiligingsinstellingen van de site vastleggen

De beveiligingsinstellingen van InSite- en OutSite-sites werden door AFAS onderhouden, maar vanaf Profit 19 doe je dit zelf. Je bepaalt per site welke beveiligingsinstellingen je wilt gebruiken.

Lees meer in het Help Center

 Nieuwe thema's standaard in Profit

Er zijn een 8-tal thema's nu standaard beschikbaar in Profit. Ideaal om snel de styling van je site te vernieuwen!

 Meerdere paginaonderdelen in thema's

Het aantal paginaonderdelen in thema's is uitgebreid van 5 naar 10.

CRM


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken voor CRM?

Logging op het publiceren van een workflow

Wijzigingen in een workflow (doorgevoerd in de workflow editor) worden gelogd bij het publiceren van de workflow. Ook het aanmaken of verwijderen van een workflow wordt gelogd. Hierdoor kun je zien wie verantwoordelijk is voor aanpassingen in de workflow.

Financieel


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom Financieel?

Deelverkoop vaste activa

Je wilt vijf laptops verkopen van jouw set van tien aangeschafte laptops. Vanaf nu kun je dat registeren in de module Vaste Activa door een deelverkoop of deelafvoer te verwerken. Na de registratie van de deelverkoop blijft het aangemaakte actief in gebruik voor de resterende aanschafwaarde en afschrijvingen.

Methode verdeling voor transitorische boeking

De omzetboeking van een abonnementsfactuur kun je automatisch transitorisch boeken in de financiële administratie. Vanaf nu kun je bij de instellingen van abonnementen kiezen welke methode je wilt gebruiken: pro-rata, 4-weken vaste verdeling, evenredig of geen. Hiervoor is het nieuwe veld Methode verdeling toegevoegd aan het tabblad Abonnementen.

Daarnaast is de berekening van de omzet van de bestaande pro-rata verdeling geoptimaliseerd. Bij de conversie naar Profit 19 krijgt het nieuwe veld Methode verdeling de huidige waarde Pro-rata.

Afletteren met deelbetaling

Vanuit het debiteuren overzicht openstaande posten kun je openstaande facturen en betalingen van debiteuren afletteren. Voorheen kon je alleen afletteren wanneer de bedragen 1 op 1 overeen kwamen of wanneer het betaalde bedrag viel binnen het ingestelde betalingsverschil.  Je kunt nu ook deelbetalingen afletteren, zodat het resterende saldo open blijft staan en de factuur actief blijft voor nieuwe betalingen.

Memoriaalboekingen beoordelen

Je kunt nieuwe memoriaalboekingen beoordelen via de workflow. Profit bepaalt automatisch wie de boeking moet beoordelen (budgethouder, interne projectleider, beoordelaars op basis van het procuratieschema, etc.). Hierdoor houd je meer grip op budgetten, omdat immers ook via het memoriaal, boekingen ten laste van een budget kunnen worden gemaakt. Ook kun je memoriaalboekingen op juistheid controleren.

 Meerdere bijlagen bij dagboekmutaties

Vanaf nu kun je direct meerdere bijlagen toevoegen aan financiële dagboekmutaties bij het boeken van een inkoopfactuur, verkoopfactuur en het memoriaal. Zo kun je bijvoorbeeld bij het boeken van een inkoopfactuur direct een factuurspecificatie toevoegen.

Optimalisatie e-facturen

Vanaf Profit 19 zijn er een aantal verbeteringen doorgevoerd in de automatische verwerking van e-facturen. Zo zijn er nu extra mogelijkheden om niet correct ingelezen e-factuurregels in Profit aan te passen.

Bekijk de updatepagina

 Periode/boekjaar afschrijving initieel zelf bepalen

Ga je dit jaar live met Profit of wil je een actief verplaatsen van het ene naar het andere bedrijf? Bij het opvoeren van een actief kun je nu de waarde van de initiële afschrijving niet alleen voor een compleet boekjaar opgegeven, maar ook tot en met een willekeurige periode in het jaar.

Lees meer in het Help Center

Diverse optimalisaties


Er zijn ook diverse optimalisaties doorgevoerd op het gebied van gegevensverzamelingen, workflows, periodeafsluitingen en meer.

Meer informatie vind je op de klantportal.

HRM & Payroll


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom HRM & Payroll?

Job alert

Met de nieuwe job alert functionaliteit kunnen personen (OutSite) en medewerkers (InSite) zich inschrijven voor nieuwe vacatures door middel van criteria. Wanneer de opgegeven criteria overeenkomen met die van één of meerdere vacatures ontvangt de gebruiker een Job alert e-mail.

Optimalisatie controleren loonaangifte

Het controleren van de loonaangifte had in veel gevallen een lange doorlooptijd. Hierdoor was niet snel duidelijk of eerder geconstateerde fouten al waren opgelost voor de loonaangifte. Om dit proces te versnellen is de controle van de loonaangifte geoptimaliseerd. Vanaf nu voert Profit een verkorte controle uit als de aangifte de status Gecontroleerd met fouten heeft of er medewerkers zijn die tussentijds een nieuwe loonberekening hebben gekregen. Je ziet hierdoor sneller of eerder geconstateerde fouten zijn opgelost en de nieuwe loonberekeningen geen nieuwe fouten veroorzaakt.

Meer mogelijk met het delegatiemodel

Met het delegatiemodel kan bijvoorbeeld een manager bepaalde taken standaard 'uitbesteden' aan een medewerker. Je hebt nu meer mogelijkheden, want je kunt ook delegaties aanmaken voor het keuzemodel, loonmutaties, thuiswerkdagen en verzameldeclaraties. Verzameldeclaraties deze zijn opgenomen in de bestaande delegatiecategorie Medewerker declaratie.

Loonkosten naar project

Het is vanaf nu mogelijk om vanuit de salarisverwerking nacalculatieregels te genereren om de werkelijke loonkosten op het project te schrijven. Dit is bijvoorbeeld wenselijk wanneer medewerkers geen uren boeken, maar deze wel voor een vast percentage van de uren aan een project werken.

Lees meer in het Help Center

 Verlof op basis van aanvullende roosteruren

Steeds meer regelingen voorzien in de mogelijkheid om extra verlof op te bouwen door structureel meer uren in te roosteren dan het aantal contracturen waarvoor de medewerker betaald wordt. Het opgebouwde verlof kan de medewerker dan op een later moment opnemen.

Lees meer in het Help Center

 Optimalisatie transitievergoeding

Voor het aanvragen van een transitievergoeding zijn verschillende optimalisaties doorgevoerd. 

Bekijk de updatepagina

 Mijn dossier in AFAS Pocket app voor Payroll Cloud

Je bepaalt vanaf nu per werkgever of de Payroll Cloud medewerkers kunnen beschikken over het eigen dossier in de AFAS Pocket App.

Lees meer in het Help Center

Diverse optimalisaties


Er zijn ook diverse optimalisaties doorgevoerd op het gebied van het keuzemodel, imports, indiestmelding van een sollicitant en nog veel meer.

Meer informatie vind je op de klantportal.

Projecten


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom Projecten?

Matrix uren boeken per week in InSite

Er is een nieuwe manier om in InSite snel via een matrix uren per week te boeken. Hierbij is het bijvoorbeeld niet meer nodig om de week te verwerken! Dat scheelt je weer een extra handeling en dus tijd! Het nieuwe matrix boeken biedt het gemak van een Vaste lijst met projecten waarachter je de uren per dag in de week invult.  Sneller kan niet. En de vaste lijst kun je zelf uitbreiden.

Gebroken weken-functies toegevoegd aan Uren boeken InSite

Je kunt nu gebroken weken afsluiten en vrijgeven bij uren boeken in InSite. Je hoeft dus niet meer te wachten tot de hele week aan het eind van de maand is volgeboekt.

Hiervoor zijn in de boekingslay-out voor het kalender-, stapel- en nieuwe matrix uren boeken de acties Gebroken week afsluiten en Gebroken week vrijgeven toegevoegd.

Nieuwe snelle datum selectie tool

In de boekingslay-outs voor het uren boeken in InSite gebruik je vanaf nu de nieuwe snelle datum selectie tool. Deze werkt sneller omdat Profit niet meer alle nacalculatie van een hele maand hoeft te laden. En een datum in een andere maand heb je in een mum van tijd geselecteerd.

 

Factuurtermijnen in InSite aanmaken en onderhouden

Ook factuurtermijnen kun je nu via InSite toevoegen en beheren. Projectleiders kunnen hiermee nog meer vanuit InSite werken.

Lees meer in het Help Center

 Projectvoortgang boeken zonder OHW

Je kunt nu voortgang bijhouden op een project. Dit was al mogelijk als je onderhanden werk geactiveerd had, maar nu dus ook zonder. Hiervoor is het nieuwe tabblad Projectvoortgang beschikbaar in de projecteigenschappen.

Lees meer in het Help Center

Ordermanagement


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom Ordermanagement?

Groepen in procuratieschema

Je kunt nu het procuratieschema inrichten op basis van groepen. Die groepen kan Profit automatisch vullen via selecties en functies, wat je bijvoorbeeld veel handmatig werk bespaart als een medewerker uit dienst gaat.

Nieuwe OCI-koppelingen

Nieuwe partijen aangesloten

  • Aan Tafel
  • BCC
  • Medux/Hartingbank
  • Pimm solutions
  • Rexel BE
  • Van Dijk Zakelijk

Workflows procuratieschema vereenvoudigd

In de workflows met het procuratieschema heb je nu een procuratietaak die in één taak vat wat voorheen in 10 verschillende beoordelaar-stappen stond. Dit vereenvoudigt sterk het inrichten en beheren van de workflows met procuratie.

Diverse optimalisaties


Er zijn ook diverse optimalisaties doorgevoerd op het gebied van dashboards, gegevensverzamelingen en magazijnverplaatsing.

Meer informatie vind je op de klantportal.

Fiscaal


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom Fiscaal?

Simulatie Vpb

 

Je kunt voor de Vennootschapsbelasting vanaf Profit 19 een simulatie uitwerken, zonder het risico dat de simulatie naar de Belastingdienst wordt verstuurd. De eerste keer dat je de simulatie voor een bepaald aangiftejaar uitwerkt, maakt Profit een kopie van de aangifte Vpb. Vervolgens gebruik je deze kopie van de aangifte Vpb om verschillende scenario’s voor de cliënt door te rekenen. Door het invullen van een simulatie aangifte kun je een nog betere service bieden aan je cliënten.

Diverse optimalisaties


Het F-bilet 2021, de voorlopige aangifte IB 2022 en de toeslagen 2022 zijn nu beschikbaar. Er zijn diverse optimalisaties doorgevoerd in de aangifte analyse en in de doorlopende machtigingen.

Meer informatie vind je op de klantportal.

Applicatiebeheer


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom applicatiebeheer?

Lijsten in e-mailberichten opnemen met subsjablonen

 

Profit kan allerlei e-mailberichten automatisch versturen (of je verstuurt deze zelf via een druk op de knop in de workflow). Je kunt nu lijsten in deze e-mailberichten opnemen, bijvoorbeeld een lijst met openstaande posten, verlofboekingen, openstaande workflows, openstaande vacatures, etc. Hiervoor gebruik je subsjablonen.

Inloggen op AFAS Online

Ondersteuning van sms stopt per 1 januari 2022

Het inloggen met twee-factorauthenticatie op AFAS Online via sms stopt met ingang van 1 januari 2022. De reden van deze wijziging is dat sms als tweede factor voor het inloggen niet de veiligste keuze is. Sms wordt door veel partijen nog gebruikt als tweede factor, maar in de berichtgeving rond security komt naar voren dat hier risico's aan kleven. Zo is inloggen met sms kwetsbaar voor onderschepping. Maak je nog gebruik van sms? Dan adviseren we je over te stappen naar inloggen via AFAS Pocket. Dit is veiliger en je hoeft geen code over te typen, waardoor dit ook nog eens makkelijker is.

Lees meer in het Help Center

Bouw & Flex


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom bouw & flex?

Bouw


Ontdek de optimalisaties voor digitaal verstrekken met DICO, het dashboard Bouw, nieuwe weergaven & rapporten en meer mooie functionaliteit.

 

Flex


Ontdek de optimalisaties op het gebied van Flex medewerker, respons voor Zorg en Zekerheid, berekening fasetelling en meer mooie functionaliteit.

 

Wat is er nog meer nieuw in Profit 19?


Op deze pagina staan alleen de belangrijkste wijzigingen uitgewerkt. Er is nog een heleboel meer gedaan, dan wat op deze pagina past. Benieuwd naar wat er nog meer in Profit 19 zit? Dit alles vind je uitgewerkt op de klantportal.