Nieuw in Profit 10


Eind februari 2019 wordt Profit 10 uitgeleverd. Wat kan je verwachten van deze versie?Profit 10 is een kleine update met voornamelijk wettelijke wijzigingen en een aantal nieuwe en gewijzigde functionaliteiten. Op deze pagina vind je een overzicht!

Wil je aan de slag met een nieuwe functionaliteit uit Profit 10? Op de Klantportal vind je per onderdeel de uitgebreide beschrijvingen. Wil je weten wanneer Profit 10 aan jouw organisatie wordt uitgeleverd? Dit vind je in de AFAS Klantportal.

AFAS Pocket


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken voor AFAS Pocket?

Verlofprofielen in AFAS Pocket

Verlof aanvragen wordt nog makkelijker!

Met Profit 10 en de laatste versie van AFAS Pocket is het mogelijk om verlofprofielen te gebruiken in AFAS Pocket. Hierdoor kun je per type aanvraag (vakantie, bezoek arts, bijzonder verlof, etc.) precies bepalen welke gegevens vastgelegd moeten worden.

De medewerker selecteert in Pocket het gewenste verlofprofiel en ziet precies welke gegevens nodig zijn, niet meer en niet minder. Als je geen verlofprofielen gebruikt, dan blijf je werken met de oude manier van verlof aanvragen.

Fiscaal


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom Fiscaal?

Aangifte Vpb 2018 C-biljet

Vanaf nu kun je voor de aangifte Vpb 2018 het C-biljet uitwerken en versturen. Het C-biljet is bestemd voor buitenlandse belastingplichtigen die in Nederland aangifte moeten doen voor de vennootschapsbelasting. Een lichaam is buitenlands belastingplichtig als het niet in Nederland gevestigd is, maar wel inkomsten uit Nederland heeft.

Vooraf ingevulde aangifte

De Vooraf Ingevulde Aangifte 2018 wordt al in Profit 9 ondersteund. De VIA’s van 2018 zijn bij de Belastingdienst vanaf 1 maart 2019 beschikbaar. Vanaf 1 maart 2019 kun je de VIA-berichten in Profit ophalen. Bij AFAS Online is deze functionaliteit al beschikbaar. Werk je nog lokaal? Dan moet je verzamelpatch (5) vanaf 8 februari 2019 installeren.

Uitstelregeling en aanwijsposten 2018

Ieder jaar wordt de functionaliteit voor de uitstelregeling in Profit aangepast, zodat deze voldoet aan de eisen en wensen die de overheid in dat jaar stelt. Het versturen van de uitstelaanvragen voor het jaar 2018 is al mogelijk vanaf 1 januari 2019. In Profit 10 wordt het Service Bericht Uitstel voor 2018 ondersteund en is het ophalen van de SBU's geoptimaliseerd. Verder zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Instuurdata: De standaardinleverdatum voor cliënten Vpb met een kort boekjaar is 1 april 2019 in plaats van 1 juni 2019.
  • Bijwerken voortgang cliënt: Het bijwerken van de voortgang van de cliënt in verband met de SBU is gewijzigd.


Country-by-Country reporting 2018

Vanaf nu kun je de Country-by-Country rapportage voor 2018 invullen en opsturen naar de Belastingdienst. De CbC-rapportage is beschikbaar in de cockpit van de cliënt Vpb. Voordat je de rapportage kunt uitwerken moet je het biljet vrijgeven.

Meer informatie vind je op de klantportal.

OB Jaaroverzicht

Er zijn twee nieuwe rapporten beschikbaar voor de omzetbelasting. In deze rapporten is rekening gehouden met de wensen van onze klanten om in één overzicht te zien wat er per rubriek en per periode is ingestuurd.

De volgende rapporten staan voor je klaar:

  • Jaaroverzicht omzetbelasting 2019 (Profit)
  • EN_Jaaroverzicht omzetbelasting 2019 (Profit)

Elektronisch bericht aangifte IB en Vpb 2018

Je kunt vanaf nu de elektronische berichten van de aangiften IB en Vpb 2018 versturen naar de Belastingdienst. Het invullen van de aangiften van 2018 IB en het A-biljet 2018 voor Vpb is al eerder uitgeleverd.

Meer informatie

Op de klantportal vind je meer details over alle wijzigingen voor fiscaal.

CRM


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken voor CRM?

Meer mogelijk met cursusfacturen

Er zijn meer mogelijkheden beschikbaar gekomen voor cursusfacturen.

  • Opdrachtnummer/referentie overal zichtbaar maken
  • Een eigen verzamelmethode instellen

Deelnemer opnieuw aanmelden

Een deelnemer die zich had afgemeld voor een evenement, kon zich niet opnieuw aanmelden. Dan verscheen de melding: Deelnemer XXX is al ingeschreven voor deze cursus.

Nu is het wel mogelijk een dergelijke deelnemer opnieuw aan te melden.

Financieel


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom Financieel?

Btw-optimalisaties

Meer mogelijkheden

Btw-tariefgroep bij verkopen binnen en buiten EU nu instelbaar als 'geen'


Het is nu mogelijk bij de btw-plichten Verkopen binnen EU en Export buiten EU een andere keuze bij btw-tariefgroep in te stellen dan 0 (nul), namelijk een zelf toe te voegen tariefgroep voor 'Btw en icp uitgesloten'. Deze kun je bijvoorbeeld 'Geen' noemen.

Dit gebruik je bijvoorbeeld als je de levering van goederen en diensten, zoals financiële futures of CO2-emissierechten aan het buitenland buiten de btw- en icp-aangifte wilt houden.

Btw en betalingsinstellingen nu van 'Factureren aan'-verkooprelatie

Als je in het ordertraject een verkooprelatie gebruikt waarbij een 'Factureren aan'-verkooprelatie is ingesteld, worden normaal het btw-nummer, de btw-plicht en de betalingsinstellingen van de oorspronkelijke order-verkooprelatie gebruikt. Nu kun je echter instellen dat Profit de waarden bij deze velden van de Factureren aan-verkooprelatie moet gebruiken.

Dienstenberekening mogelijk bij export buiten EU


Het is nu mogelijk voor verkoop buitenland ook het veld Dienstenberekening aan te vinken. Dit was al mogelijk bij Verkopen binnen de EU, maar niet voor de btw-plicht Export buiten EU. Dit gebruik je bijvoorbeeld als je als Nederlandse organisatie een factuur voor bepaalde bewezen diensten stuurt naar Aruba of de VS.

Jaarstukken KvK

Het elektronisch deponeren van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel werd vanuit Profit alleen ondersteund voor de Micro en Kleine ondernemingen, nu is het ook voor Middelgrote ondernemingen mogelijk. Voorwaarde is dat de stukken klaar zijn.

Middelgrote ondernemingen hoeven dus de jaarrekening niet meer elektronisch zelf aan te leveren met de online tool Opstellen XBRL op de website van de Kamer van Koophandel. Je kunt dit als accountant voor hen doen.

Het voordeel hiervan is dat je via InSite en OutSite nu ook voor deze stukken gebruik kunt maken van de goedkeuring via de workflow! Alles onder controle.

Projecten


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom Projecten?

eVerbinding - samenvoegen bijlagen met PDF-factuur

Met een e-factuur die je via eVerbinding verstrekt, kunnen nu extra bijlages (bijvoorbeeld jpg en pdfs gekoppeld in nacalculatieregels) met de pdf-factuur worden verzonden. De factuur + bijlagen worden als één pdf-bijlage (in base64) ingesloten in het XML-bestand (UBL).

Optimalisatie Bouw

Als je gebruikmaakt van de Bouw-activering is er een nieuwe weergave beschikbaar in de eigenschappen van een project op het tabblad Ontvangstregels, namelijk: Ontvangstregels voor project (BOUW).

Ordermanagement


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom Ordermanagement?

Nieuwe OCI-koppelingen

2 nieuwe partijen aangesloten

  • TotaalVERS
  • Topbloemen.nl

Diverse optimalisaties


Er zijn ook diverse optimalisaties doorgevoerd op het gebied van OCI-koppelingen en de boekingslay-out van een verkoopofferte. Meer informatie vind je op de klantportal.

Applicatiebeheer


Wat zijn de belangrijkste nieuwe zaken rondom applicatiebeheer?

Diverse optimalisaties


Er zijn nog diverse optimalisaties doorgevoerd op het gebied van vertalingen, vrije inrichting, digitaal ondertekenen en connectoren. Bekijk hiervoor de uitgebreide updatepagina voor applicatiebeheer in Profit 10.

Wat is er nog meer nieuw in Profit 10?


Op deze pagina staan alleen de belangrijkste wijzigingen uitgewerkt. Benieuwd naar wat er nog meer in Profit 10 zit? Deze vind je uitgewerkt op de klantportal.