Topprioriteit HR-professional van werving naar behoud

Voor het eerst in jaren stagnatie in vraag naar nieuwe medewerkers, volgens rapport

Leusden, 14 mei 2019 – HR-professionals zullen in 2020 voor het eerst sinds vijf jaar niet langer werving van nieuwe medewerkers als topprioriteit hebben, maar juist scholing en behoud van huidige medewerkers. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘HR-Trends 2019-2020’ van AFAS Software, adviesbureau Berenschot en uitgeverij Performa. Hoewel 2019 nog wel in het teken staat van het aantrekken van nieuw talent, stagneert deze trend volgend jaar naar verwachting.

De drie bedrijven maakten een ranglijst van HR-prioriteiten voor 2019 en de verwachtingen voor 2020, gebaseerd op de uitkomsten van hun onderzoek. Werving en selectie stijgt als HR-thema al sinds 2015 op de ranglijst. Dit jaar stijgt het zelfs naar de eerste plaats. Het aantal respondenten dat momenteel problemen ervaart met werving van nieuwe medewerkers (75 procent) is iets hoger dan in 2018 (71 procent), maar ligt iets onder de verwachting die men in 2018 voor 2019 uitsprak (78 procent). Het lijkt erop dat de HR-professionals voor het eerst in jaren niet werden overvallen door de krapte op de arbeidsmarkt. Voor 2020 is er naar verwachting amper meer sprake van een toename (stijging van 1 procent). “Een trendbreuk lijkt aanstaande!”, zegt Hans van der Spek, vanuit Berenschot verantwoordelijk voor het onderzoek. “Of dit een gevolg is van een stagnerende economische groei, is niet duidelijk, maar het HR-speelveld zal zeker veranderen.”

Van werving naar behoud in 2020

24 procent van de ondernemers wordt bij het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten momenteel belemmerd door een tekort aan arbeidskrachten, volgens Conjunctuurenquête Nederland. Sinds de start van de waarneming in 2008 werden er niet eerder zoveel bedrijven gehinderd door een tekort aan medewerkers. Volgend jaar wordt juist het behoud, dus ontwikkeling en scholing van werknemers, het grootste struikelblok en het belangrijkste beleidsthema van HR-professionals in 2020 blijkt uit het HR-Trends rapport. Van der Spek: “Na jarenlang een krappe arbeidsmarkt te hebben gehad, waarbij sommige organisaties van alles uit de kast haalden om nieuw talent aan te trekken, lijkt de focus meer te liggen op het optimaliseren van de inzet van de bestaande medewerkers.” 

Kritische sectoren

De focus op behoud betekent overigens niet dat het aantrekken van nieuw talent geen probleem meer zal zijn voor ondernemers. Ondernemers voorzien in 2020 nog net iets meer moeite te hebben met het aantrekken van medewerkers dan zij in 2019 ervaren. Binnen de sector onderwijs zijn de wervingsproblemen momenteel het grootst, met 83 procent. De bouwsector en de gezondheidszorg volgen op de voet met ieder tachtig procent. Voor volgend jaar is het vooral die laatste sector die problemen verwacht op het gebied van werving: 86 procent voorziet hier problemen. Ook met betrekking tot behoud van medewerkers verwacht men problemen in de gezondheidszorg (66 procent). Ook het openbaar bestuur (51 procent) en de sector informatie en communicatie (50 procent) hebben hiermee te maken.

Moeilijkst vervulbare functies

De mate waarin HR-professionals momenteel wervingsproblemen ondervinden, verschilt per functie. Zo heeft 61 procent van de respondenten regelmatig of vaak moeite met het werven van operationeel medewerkers. In deze groep is de relatieve stijging ten opzichte van vorig jaar ook meteen het sterkst, met vijftien procent. Verder vinden de ondervraagden het moeilijk om medewerkers te vinden die bedreven zijn in de techniek, onderhoud en ICT. Deze functies komen op de tweede en derde plaats op de ranglijst van wervings- en selectieproblemen, met respectievelijk zestig en 58 procent. “Technologische vernieuwingen hebben een steeds grotere impact op de arbeidsmarkt. Ondernemers zullen merken dat het lastig blijft om vacatures te vervullen voor technische functies”, zegt Britt Breure, HR-manager bij AFAS Software.

Regio’s

De regio's die de meeste krapte ervaren en dus moeite hebben om vacatures vervuld te krijgen zijn Midden- en Oost-Brabant, Noord Holland Noord en Gelderland Midden en Zuid met 79 procent, gevolgd door Utrecht en Flevoland (78 procent). Deze regio's komen ook naar voren in de verdeling van de economische groei in 2018 zoals deze begin april door het CBS werd gepresenteerd.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Over het onderzoek

Het jaarlijks terugkerend HR-trendonderzoek is in februari-maart 2019 gehouden onder 1949 HR-professionals in Nederland. Het onderzoek is een initiatief van Performa Uitgeverij uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot, met ondersteuning van AFAS Software. ‘HR Trends’ is het grootste jaarlijkse onderzoek onder HR-professionals in Nederland. De resultaten worden gepresenteerd op het HR Trendcongres op 23 mei 2019.

Over AFAS Software

AFAS Software inspireert beter ondernemen. Het Nederlandse familiebedrijf ontwikkelt al ruim 20 jaar innovatieve softwareproducten en neemt daarbij zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door de flexibiliteit van de software, die volledig af te stemmen is op branche specifieke situaties, automatiseert AFAS bedrijven en organisaties in alle branches. Hiermee krijgen klanten een compleet inzicht in alle bedrijfsprocessen en hebben zij het vermogen om mee te bewegen met de markt.

Over Berenschot

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd en werkt al 80 jaar voor opdrachtgevers in de publieke sector en het bedrijfsleven. Berenschot is een Nederlands bureau met een internationale oriëntatie. Met een vestiging in de Europese hoofdstad Brussel sinds 1962 en met diverse (maatschappelijke) projecten wereldwijd.

Over Performa Uitgeverij

Performa is een onafhankelijke uitgeverij, gespecialiseerd op de domeinen personeel & organisatie (HR) en medezeggenschap (OR), in de vorm van hoogwaardige publicaties als onderzoeken, managementboeken, online platforms en digitale kennisbanken en in de vorm van vakevents als congressen, conferenties, masterclasses en jaarmarkten.