Onderzoek: Hoe digitaal is werkend Nederland?

De steeds verdergaande digitalisering en automatisering van onze maatschappij is niets nieuws. Er bestaan duizenden programma’s die bedrijven kunnen helpen bij dit proces. Binnen veel van die bedrijven worden meerdere systemen en programma’s naast elkaar gebruikt, wat het er niet voor iedere werknemer makkelijker op maakt.

Om te zien wat de invloed van digitalisering en automatisering is op werknemers, liet AFAS Software onderzoek uitvoeren onder 1.125 werkende Nederlanders. Hieronder bespreken we de belangrijkste resultaten.


Overkill aan systemen

De mate waarin er gebruik gemaakt wordt van IT-systemen is sterk afhankelijk van de sector waarin je werkt. In de bouw komt men hier bijvoorbeeld minder mee in aanraking dan in de communicatiesector. Het aantal systemen waarmee gewerkt wordt kan ook te groot worden en dan gaat het averechts werken. In welke sectoren dat is lees je in de visual hieronder. Bijscholing gewenst?

Als je met veel verschillende programma’s en systemen werkt, kan het even duren voordat je ze allemaal onder de knie hebt. Soms is het fijn als je daar wat hulp bij krijgt. Zo geeft een op de drie werkende Nederlanders aan dat ze graag bijgeschoold willen worden op het gebied van IT. Verrassend genoeg varieert dit percentage niet eens enorm per leeftijdscategorie, zoals hiernaast te zien is. De roep om hulp is het grootst in de leeftijdscategorie van 50 tot 59 jaar. 

Achterblijvers?

Het volledig digitaliseren en automatiseren van een organisatie doe je niet één, twee, drie; dat vergt tijd. Het is wel belangrijk dat je niet achter raakt.

Zo is digitalisering noodzakelijk in de zorg, om ervoor te zorgen dat er genoeg tijd overblijft 'aan het bed'. Maar ook in het onderwijs is digitalisering nodig om kinderen goed voor te bereiden op de toekomst. Toch zegt bijna twee derde van de onderwijsprofessionals dat hun organisatie achterloopt op dit gebied. In welke twee andere sectoren men de vooruitgang te traag vindt, zie je hiernaast. 

Productiviteit

Als de systemen in het bedrijf waar je werkzaam bent niet up-to-date zijn, kan dit van negatieve invloed zijn op de productiviteit van je werkzaamheden. Zo zegt 66 procent van de ondervraagden dat verouderde IT er weleens voor heeft gezorgd dat ze minder gedaan kregen.

In welke sector ondervindt men hier het meest hinder van? Je leest het in de infographic. 

Safe

Het overkomt de beste: het kwijtraken van een belangrijk bestand of zelfs een hele map. Zeker als je in heel veel verschillende programma’s en systemen werkt, is de kans dat je iets niet meer terug kunt vinden aanwezig. Wie raken het vaakst documenten kwijt? Je vindt het antwoord terug in de grafiek hieronder.


Meer weten? Lees de whitepaper

De echte kosten van moeizame administratieve processen

In de whitepaper gaan we verder in op de oorzaken en gevolgen van moeizame administratieve processen. En, belangrijker nog, wat je eraan kunt doen. Klik hieronder om de gratis whitepaper te lezen.


Aan de slag met AFAS Software

Veel administratieve bedrijfsprocessen binnen jouw organisatie hangen met elkaar samen. Van het beheren van je (klant)relaties tot het uitbetalen van je medewerkers en van het schrijven van projecturen tot de financiële administratie. Daarom hebben we één compleet systeem ontwikkeld, waarin al deze activiteiten plaatsvinden en samenkomen. Het resultaat? Jij verliest geen tijd aan dubbele vastlegging, werkt superefficiënt en kunt je zorgeloos richten op je kerntaken!