Profit: een uniek ontwERP

Bij AFAS is iedere medewerker bij de kwaliteit van AFAS Profit betrokken. Kwaliteit beperkt zicht niet tot het testen van software. Kwaliteit omspant het hele productontwikkelingsproces; van de keuze voor de te gebruiken techniek, via het productieproces zelf, tot en met de implementatie en ondersteuning. De basis voor deze kwaliteit wordt echter gelegd in de ontwerpfase, wanneer slechts de grote lijnen bekend zijn.

Een ontwerper zal uiteraard proberen een zo compleet mogelijk stukje functionaliteit te beschrijven. Wij bij AFAS geloven echter niet dat alleen functionaliteit voldoende is. AFAS Profit is er voor gemaakt om de kloof tussen de onderneming en 'het systeem' te overbruggen en het werken met administratieve software tot een plezierige ervaring te maken.

Welke eigenschappen kenmerken het unieke ontwerp van AFAS Profit?

Flexibiliteit Het ergste wat je kan overkomen bij het nemen van een verkeerde beslissing, is dat je die niet terug kunt draaien. Bij iedere stukje functionaliteit stellen we ons dan ook de vraag hoe eenvoudig het is instellingen te wijzigen en afwijkingen te corrigeren. Flexibiliteit zorgt ervoor dat je als organisatie steeds weer nieuwe stappen kunt zetten in het steeds verder automatiseren van bedrijfsprocessen.

Het belang van flexibiliteit beperkt zich niet tot de inrichting, maar strekt zich uit tot het dagelijks gebruik. Hoe meer je in staat bent om zelf vorm te geven aan de taken die je dient uit te voeren, en als jou die flexibiliteit ook geboden wordt, des te groter je inzet en betrokkenheid zal zijn.

Integratie De kracht van integratie wordt vaak onderschat. Een volledig geïntegreerd (ERP) systeem betekent niet alleen een investering in de doelmatigheid, maar vooral in de kwaliteit van de informatievoorziening.

In onze visie is de AFAS Profit gebruiker dan niet slechts een persoon die enkel gegevens vast legt in het pakket. Hij draagt ook zorg voor het structureren en analyseren van de informatie en is iemand die processen stuurt en beslissingen neemt. Om deze besluitvormingsprocessen van eenduidige en tijdige informatie te voorzien, is van essentieel belang om de organisatie als één geheel te laten functioneren.

In AFAS Profit is alle informatie volledig geïntegreerd, zodat alleen die informatie getoond kan worden die er voor de gebruiker toe doet. Daardoor is er veel meer ruimte om te focussen op de missie van de onderneming in plaats van vooral bezig te zijn de administratie op orde te houden.

Transparantie Transparantie omvat alle kenmerken van het ontwerp die de AFAS Profit gebruiker in staat stelt om vergissingen te voorkomen. Voorspelbaar gedrag en goede interactie tussen software en gebruiker zijn de belangrijkste elementen van een transparant ontwerp.

Werkelijke transparantie wordt bereikt als anderen deze kunnen verifiëren. Het is een vereiste dat alle handelingen die in AFAS Profit kunnen worden uitgevoerd, controleerbaar zijn. De zekerheid dat alle gegevens die vast liggen eenvoudig te raadplegen zijn zorgt voor vertrouwen en bevordert daarmee de kwaliteit van de gegevens.

Transparantie gaat over de strijdt tegen complexiteit, zaken eenvoudiger maken. Dit uit zich in de duidelijke en doorzichtige opbouw van AFAS Profit. Juist de heldere keuzes die aan de structuur en de architectuur van AFAS Profit ten grondslag liggen, vormen het raamwerk waaraan de uitzonderlijke flexibiliteit van AFAS Profit opgehangen is.

ERP voor iedereen! Deze blog is geen wishful thinking of een betoog over hoe software zou moeten zijn. Dit flexibele, geïntegreerde en transparante ERP-pakket is realiteit. In AFAS Profit vindt u, waar u maar kijkt, deze unieke kenmerken van het ontwerp terug. AFAS Profit wordt vandaag de dag door meer dan 10.000 klanten gebruikt. Is AFAS Profit ook voor u ontworpen?

Niek Boeder

Applicatieontwerper

my-linkedin.png

Publicatiedatum: 14 december 2009 00:00