Boetes van medewerkers niet onbelast betalen

Boetes van medewerkers niet onbelast betalen
Het komt in de praktijk vaak voor, dat een medewerker een boete krijgt die door de werkgever wordt betaald. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de verkeersboete. De meeste boetes mogen echter niet onbelast worden vergoed door de werkgever. U mag de volgende boetes niet onbelast vergoeden:

 • Bestuurlijke boetes: dit zijn boetes die door een Nederlands bestuursorgaan worden opgelegd als iemand handelt tegen een wettelijk voorschrift. Hieronder vallen bijvoorbeeld boetes van de Belastingdienst als iemand geen belastingaangifte doet.
 • Geldboetes die zijn opgelegd door een Nederlandse strafrechter.
 • Geldboetes op basis van wettelijk tuchtrecht.
 • Door een werknemer aan de staat betaalde geldsommen om strafvervolging te voorkomen.
 • Door een werknemer aan de staat betaalde geldsommen om te voldoen aan een voorwaarde die verbonden is aan gratieverlening.
 • De kosten van een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Deze naheffingsaanslag valt in twee delen uiteen: de feitelijke parkeerbelasting en kosten. U mag de kosten niet onbelast vergoeden. U mag de parkeerbelasting wel onbelast vergoeden, mits u het maximum van € 0,19 per kilometer niet overschrijdt.
 • De kosten van het verwijderen van een wielklem.
De bovenstaande boetes behoren tot het loon. Verkeersboetes van werknemers die u als kentekenhouder betaalt, mogen worden belast met de Eindheffing moeilijk individualiseerbaar loon.U kunt boetes als volgt boeken in Profit als u een Basis CAO of Profit CAO gebruikt:
 • Boetes die u als werkgever heeft betaald
  U kunt verkeersboetes boeken op looncomponent stamnummer 100.003.010 'Door werkgever betaalde verkeersboete'. Deze looncomponent telt in op de grondslag voor de Eindheffing moeilijk individualiseerbaar loon.
  Voor andere boetes kunt u een kopie maken van de template looncomponent met stamnummer 100.007.904 'Bijtelling bijzonder tarief SV/LH'.
 • Boetes die u wilt inhouden op het nettoloon van de medewerker
  Deze boetes boekt u op de looncomponent stamnummer 100.008.102 'Inhouding boete'. 

Bron: SalarisRendement

Publicatiedatum: 1 januari 1753 00:00