AFAS Software als een van de eerste grote bedrijven Data Pro Code gecertificeerd

De Data Pro gedragscode geeft aan of een bedrijf de privacy van haar klanten serieus neemt en verantwoordelijk omgaat met de persoonsgegevens. Sinds kort kunnen naast mkb-bedrijven ook bedrijven met meer dan 50 medewerkers Data Pro Code gecertificeerd worden. De Data Pro gedragscode geeft aan of een bedrijf de privacy van haar klanten serieus neemt en verantwoordelijk omgaat met de persoonsgegevens. AFAS is vereerd dat het bij de eerste lichting grote bedrijven hoort dat ook Data Pro gecertificeerd is!

De Data Pro Code is een concrete uitwerking van artikel 28 van de Algemene verordening persoonsgegevens (Avg). Dit artikel is van belang voor verwerkers van persoonsgegevens, ofwel de data processor. Met de Data Pro-certificering wordt bevestigd dat de gegevensverwerker is opgenomen in het Data Pro register. En dat de verwerker invulling heeft gegeven aan zijn verantwoordingsplichten als data processor zoals opgenomen in de Data Pro Code. De Data Pro Code is een initiatief van de branchevereniging van ICT-leveranciers, NL digital.

Het proces tot certificering

Het certificeringsproces voor grote ondernemingen is een redelijk intensief traject.  Arnold Mars, CFO bij AFAS, vertelt: ‘’Nadat er eerst een online audit is geweest zijn de externe auditors bij ons langs geweest in Leusden. Samen met mensen van verschillende afdelingen zijn de onderdelen die van belang zijn voor de Data Pro Code nagelopen en bekeken óf en hoe wij daaraan voldoen.’’ Arnold vervolgt: ‘’Daarbij wordt er ook gekeken naar de cultuur en het gedrag binnen de organisatie, twee pijlers waar wij eigenlijk vanaf het eerste moment van AFAS, elke dag zeer veel belang aan hechten’’.

De Avg wordt nageleefd

Het certificaat van Data Pro Code heeft een bijzondere waarde gelet op de mate waarin de Avg door bedrijven wordt nageleefd. Zo kijkt de Autoriteit Persoonsgegevens bij een melding over de naleving van de Avg als eerste of bedrijven Data Pro Code gecertificeerd zijn. Hans Roozen, manager AFAS Procesbeheer, vanuit AFAS Software betrokken bij de certificering vult hierbij aan: ‘’Wij wilden als AFAS Software graag gecertificeerd zijn omdat de certificering mede door de Autoriteit Persoonsgegevens wordt ondersteund. Waarbij opviel dat cultuur en gedrag belangrijker werden gevonden dan de letter van de wet- en regelgeving, iets wat erg past bij AFAS’’.

Voor wie is het van belang?

De Data Pro certificering is vooral bedoeld voor verwerkers van persoonsgegevens. Waarvan AFAS een voorbeeld is. Daarnaast is het van belang voor de meer dan 11.000 klanten van AFAS. Deze organisaties worden samen met Partner,- en expertnetwerk door AFAS bediend. Voor dit netwerk is het dus ook van groot belang om te weten dat AFAS Data Pro gecertificeerd is.

Op het moment dat er namelijk een overeenkomst wordt gesloten zijn klanten verplicht om te controleren of de verwerker aan de vereisten van de Avg voldoet. Arnold Mars vult daarbij aan: ‘’Het is voor de klant intensief om dit voor elke overeenkomst te controleren hoe de Avg wordt geïmplementeerd. Het is daarom een stukje service naar je nieuwe klant toe om meteen als verwerker aan te kunnen tonen dat jij voldoet aan de Data Pro Code.’’

Over AFAS

Werk kan zo veel leuker en beter. En met meer oog voor de maatschappij. In veel organisaties zijn mensen druk met de verkeerde dingen. Onnodige handelingen, dubbel werk, fouten herstellen: het kost handenvol tijd en komt de kwaliteit niet ten goede. De missie van AFAS Software is: inspireert beter ondernemen. Dat doet AFAS met software en alles wat ervoor nodig is om die software zo te gebruiken dat je er een hoger doel mee bereikt. Organisaties houden tijd over voor wat ze echt belangrijk vinden, kwaliteit en werkplezier.

Publicatie datum: 1 mei 2020 14:14