Een stad van ontwikkeling 


Gemeente Almere


Een pioniersstad. Zo kun je Almere wel noemen. Zo’n veertig jaar geleden werden de eerste huizen er gebouwd. Inmiddels wonen er meer dan 200.000 mensen en staat er een gemeentelijke organisatie van ongeveer 1700 fte.
Logisch ook, want in de stad spelen dezelfde kwesties als in andere grote steden. 


‘Almere is echt een stad van ontwikkeling’, vertelt André Drenth, projectmanager E-HRM van de gemeente.
‘Nu maken we steeds meer de slag naar het beheren van wat we opgebouwd hebben. In de stad én in de organisatie.’ 

Uitdagingen


Een Europese aanbesteding dwingt je goed te formuleren wat je wensen zijn. En dus zette Almere die op een rij. De organisatie wil minder papier en simpelere procedures. Dat wil ze onder meer bereiken met de invoering van E-HRM. Om precies te zijn met een systeem dat lage kosten met zich meebrengt, eenvoudig beheerd kan worden en dat gemakkelijk doorontwikkeld kan worden.

‘Eigenlijk hadden we alleen verlof en ziekteverzuim goed gedigitaliseerd’, vertelt Drenth. ‘We hadden nog vrij veel papieren processen waar ook nog ingewikkelde procedures aan hingen, met veel handtekeningen enzovoort. Het in-, door-, en uitstroomproces bijvoorbeeld, met formatieformulieren, inhuurformulieren en nog meer formulieren.
Dat soort processen wilden we verbeteren.’

Zo simpel mogelijk


Drenth: ‘We helpen allereerst door het gemakkelijker te maken, minder handtekeningen en overbodige vragen te verwijderen. De rol van mij als tolk is om me te verplaatsen in de gebruiker. En naar HR te gaan en te vragen: waarom stel je die vraag? Dan blijkt dat ze met sommige antwoorden eigenlijk niet zo veel doen.
Digitaliseren helpt op die manier om kritisch te zijn op je eigen processen.’ 

Bovendien zorgt digitalisering ervoor dat je sommige dingen kunt automatiseren, waardoor ze eenvoudiger worden. ‘Waarom moet een manager of een medewerker uitzoeken wat een kostenplaats van een bepaalde uitgave is? Dat kan het systeem ook gewoon toevoegen. Zo haal je alle ballast eraf. En dat is eigenlijk simpel boerenverstand.’ 

Lees het hele artikel!

Download de PDF

Lees het hele artikel

Benieuwd naar het complete verhaal van
Gemeente Almere?

Download de brochure

Download de brochure

Wesselman maakt gebruikt van de software van AFAS.
Wil je meer weten over de software?


Advies op maat nodig? Bel: 033-4343883