"Ontzorgen in de zorg


Stichting Cosis


Ontzorgen in de zorg. Dat is de ambitie van Cosis. Cosis is een partnerschap tussen zorgverleners NOVO en Promens Care en bij die organisaties draait het om maar één ding: de cliënt. Beate Visser, Procesinformatie Analist: ‘De medewerkers staan voor onze cliënten. En wij staan ervoor om de medewerkers daarbij te helpen.’

NOVO en Promens Care bieden zorg aan mensen met een verstandelijke of psychische beperking. Dat doen ze met kleinschalige woonvoorzieningen, dagbesteding en veel ambulante begeleiding in Drenthe en Groningen. Samen hebben ze 3500 medewerkers in dienst én kunnen ze bouwen op de inzet van meer dan 1200 vrijwilligers. De medewerkers en vrijwilligers kunnen zich volledig focussen op de zorg en ondersteuning voor cliënten. Dat lukt doordat Cosis alle medewerkers ondersteunt bij hun werk. Met kennis en expertise bijvoorbeeld, en ook door de volledige administratie voor haar rekening te nemen.

Uitdagingen


NOVO en Promens Care hebben hun werkgebied in Groningen en Drenthe en waren al goede buren. Nauwer samenwerken lag voor de hand: beide organisaties werken volgens dezelfde heldere filosofe, waarin kleinschaligheid een centrale rol speelt. En juist door schaalvergroting konden ze nog beter invulling aan die visie geven. Het stelde ze immers in staat om alle ondersteuning onder te brengen in een nieuwe organisatie. Om daar ten volle de vruchten van te plukken, moest er heel wat gebeuren.

Visser: ‘We wilden de processen en administraties van twee organisaties samenvoegen én verbeteren. Daarbij hielp het wel dat NOVO en Promens Care allebei al werkten met software van AFAS. Maar daar hielden qua administratie de overeenkomsten ook wel zo’n beetje op. Zo had de één verantwoordelijkheden anders belegd dan de ander, had de andere digitale processen veel verder doorontwikkeld dan de ene en dat verschilde dan ook nog per onderwerp. We merkten al gauw dat in sommige situaties het proces van geen van beide organisaties echt voldeed aan de wensen van de medewerkers.’

Lees het hele artikel!

Download de PDF

Lees het hele artikel

Benieuwd naar het complete verhaal van
Cosis?

Download de brochure

Download de brochure

Cosis maakt gebruikt van de software van AFAS. 
Wil je meer weten over de software voor de zorg?


Advies op maat nodig? Bel: 033-4343883