Algemene Voorwaarden AFAS Software

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die AFAS sluit met haar klanten en zijn zo simpel mogelijk omschreven zodat niet alleen een jurist, maar iedereen ze kan begrijpen.

Download hier de volledige Algemene Voorwaarden van AFAS Software.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

AFAS heeft een gecombineerde Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor uitzonderlijke calamiteiten die AFAS zelf niet kan dragen. Algemeen uitgangspunt is dat AFAS en de klant beiden een verantwoordelijkheid hebben.

AFAS gaat voor een relatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. Een puur juridische benadering van de verhouding is niet wenselijk en doet geen recht aan de intensieve manier van samenwerken. Niet een verzekering, maar de processen en de kwaliteit van de organisatie moeten problemen c.q. claims voorkomen.