Diversiteit, gelijkheid en inclusie bij AFAS

Op weg naar een veelkleurige toekomst

 

Iedereen is welkom bij AFAS


Dat is ons uitgangspunt. We doen er alles aan om een organisatie te zijn die open staat en ruimte biedt aan enthousiaste mensen. En dan maakt het niet uit wat voor genderidentiteit, seksuele geaardheid, etniciteit, geloofsvoorkeur, capaciteiten en ervaring je hebt.

De manier waarop we met diversiteit omgaan past ook in ons CSR-beleid, wat we niet voor niets Met Liefde hebben genoemd. 

Op deze pagina nemen we je mee in de huidige stand van zaken, initiatieven die we nu aan het uitvoeren zijn en projecten die we de komende tijd gaan uitvoeren.

Lekker verschillend

Een Nederlands familiebedrijf aan de rand van de Veluwe. Hoe divers kan dat zijn? Nou, meer dan je misschien denkt. Dat gaat niet vanzelf, en het gaat ook niet altijd goed. Maar we werken er heel bewust aan. Niet door ons blind te staren op cijfers, maar door te investeren in onze bedrijfscultuur en vooral door actie te ondernemen.  

Met diversiteit zijn we er niet. We willen vooral een inclusieve organisatie zijn. Dat  betekent dat ons uitgangspunt is dat verschillen verrijken en dat we daarom nieuwsgierig zijn naar elkaar, en open staan voor andere ideeën en gebruiken. Het betekent ook dat we kwetsbaarheid koesteren. Je ziet dat bijvoorbeeld terug bij onze Cultuurcafés: hier vertellen collega’s over hun burn-out of over hoe het is om te vasten.  

Een aantal jaren geleden zag ons medewerkersbestand er hoofdzakelijk uit zoals je misschien zou verwachten bij een IT-bedrijf: jonge hbo-geschoolde mannen. Maar dat verandert gestaag: inmiddels is bijna de helft van de medewerkers die aangenomen wordt vrouw, stijgt het aantal medewerkers met een niet-Nederlandse afkomst, en neemt het aandeel collega’s dat qua religie of seksuele voorkeur ondervertegenwoordigd is in onze branche toe.

Hoe werken we aan inclusiviteit en diversiteit?

Binnen de eigen organisatie


  • We onderzoeken continu de diversiteit en inclusie binnen onze organisatie.
  • Er zijn regelmatig rondetafelgesprekken met verschillende subgroepen in onze organisatie.
  • We houden rekening met verschillende (geloofs)overtuigingen tijdens bijeenkomsten en evenementen.
  • Er vinden op regelmatige basis interne kennisdelingen plaats met collega’s. Zowel online als fysiek.
  • We zijn scherp op gelijke (carrière)kansen en beloning voor iedereen.
  • We controleren onze website-teksten en afbeeldingen op diversiteit en zorgen voor inclusief taalgebruik.
  • Bij sollicitaties zetten we motivatie en geschiktheid voorop. Er hoeft geen foto toegevoegd te worden. Bovendien moedigen we mensen aan om te solliciteren die ondervertegenwoordigd zijn in functies of in onze branche.
  • We zochten en vonden nieuwe medewerkers voor wie een arbeidscontract net even verder weg is dan gemiddeld. Mensen met hersenletsel bijvoorbeeld, en mensen uit Oekraïne. Lees het interview met Mara over hoe zij ondanks haar hersenletsel een aantal uur per week bij AFAS werkt.

Samenwerkingen en projecten


Belangrijke kerncijfers

Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Geslacht

66% man / 34% vrouw

 

34% van de medewerkers is vrouw. Dat is boven het gemiddelde in onze branche (18%), maar nog lang niet waar we willen zijn. Van alle nieuwe medewerkers die in 2023 bij ons kwamen werken is 46% vrouw.

Leeftijd

Gemiddeld 35,1 jaar

 

Dit is de gemiddelde leeftijd van alle medewerkers. Via onze academy trekken we veel net-afgestudeerden aan.

Mezelf zijn

"Ik kan mezelf zijn bij AFAS."

 

Geslacht, afkomst en geaardheid

"Ik ervaar dat AFAS een bedrijf is dat voor iedereen openstaat, ongeacht geslacht, geaardheid, afkomst, religie etc."

Verschillende geloven

"Ik vind dat AFAS voldoende rekening houdt met het feit dat medewerkers verschillende geloven belijden."

Verschillende achtergronden

"Ik vind dat AFAS voldoende rekening houdt met de mogelijke verschillen in achtergronden van medewerkers."

Discriminatie

"Ik voel me wel eens gediscrimineerd bij AFAS."
 

Toekomstige projecten

Training en bewustwording

We trainen onze medewerkers die regelmatig sollicitanten spreken en beoordelen om zich bewust te worden van de vooroordelen die ze mogelijk hebben. Ook gaan we de komende tijd actief op zoek naar sprekers voor onze maandelijkse medewerkersbijeenkomst om het heel AFAS nieuwe inzichten te geven en bewust te maken van de problematiek.

Verbeteren recruitmentproces

Naast de trainingen voor onze medewerkers die bij recruitment betrokken zijn willen we ook het proces zodanig inrichten dat de kwaliteiten van een individu de boventoon voeren en er zo minder kans is op afwijzing door onbewuste aannames van onze kant.

Collega's aan het woord

In de pers

Nederlands bedrijfsleven ziet maatschappelijk belang diversiteit en inclusie maar pakt vooralsnog niet door

HR-professionals zijn zich in toenemende mate bewust van de positieve gevolgen van het nastreven van een divers medewerkersbestand. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot, Performa en AFAS Software onder meer dan tweeduizend HR-professionals. Desondanks geeft de helft van de HR-professionals (49 procent) aan dat er binnen hun organisatie geen focus ligt op het actief voorkomen van discriminatie binnen de organisatie.

> Lees het hele bericht