Diversiteit bij AFAS

Op weg naar een veelkleurige toekomst

Je bent welkom bij AFAS


Dat is het uitgangspunt voor iedereen die binnenstapt bij AFAS. Het kan echter zo zijn dat nog niet iedereen dat op dit moment zo ervaart, daarom zijn we hard aan het werk om daarover te leren en onszelf te verbeteren. 

Diversiteit en inclusie hebben in het verleden niet altijd heel hoog op de agenda gestaan binnen AFAS. En daarin zijn we in Nederland helaas niet de enige. Daarom zetten we ons sinds een aantal jaar in om daarin een kentering teweeg te brengen. Op deze pagina nemen we je mee in de huidige stand van zaken, initiatieven die we nu aan het uitvoeren zijn en projecten die we de komende tijd gaan uitvoeren. 

AFAS-medewerkers in cijfers

29%
Is vrouw bij AFAS, boven het industriegemiddelde, maar nog lang niet waar we willen zijn

 

1,5%
Ziektepercentage van
alle medewerkers (2020), dat is gelukkig erg laag.

eNPS +79
Onze medewerkers zijn erg tevreden en trots om bij AFAS te werken

34
Gemiddelde leeftijd van
alle medewerkers, via onze academy trekken we veel net-afgestudeerden aan

51%
Van onze medewerkers heeft een partner. 

 

Waar we nu mee bezig zijn (geweest):

 
  • We hebben een onderzoek uit laten voeren voor HR naar diversiteit binnen AFAS
  • Alle iconen die wij in de software en onze website gebruiken zijn langsgelopen en waar mogelijk inclusiever vormgegeven
  • Sollicitatieportal aangepast, er hoeft geen foto meer toegevoegd te worden. We willen beoordelen op inhoud, niet op uiterlijk
  • Er is een rondetafelgesprek georganiseerd met collega's van verschillende achtergronden waarmee we ervaringen hebben uitgewisseld en inspiratie hebben opgedaan

Toekomstige projecten

De belangrijkste doelen van AFAS Software rondom diversiteit

Training en bewustwording

We gaan onze medewerkers die regelmatig sollicitanten spreken en beoordelen trainen op het gebied om zich bewust te worden van de vooroordelen die ze mogelijk hebben. Ook gaan we de komende tijd actief op zoek naar sprekers voor onze maandelijkse medewerkersbijeenkomst om het heel AFAS nieuwe inzichten te geven en bewust te maken van de problematiek. 

Verbeteren recruitmentproces

Naast de trainingen voor onze medewerkers die bij recruitment betrokken zijn willen we ook het proces zodanig inrichten dat de kwaliteiten van een individu de boventoon voeren en er zo minder kans is op afwijzing door onbewuste aannames van onze kant. 

€500.000 euro vanuit AFAS Foundation

Vanuit onze AFAS Foundation maken we dit bedrag vrij voor stichtingen die zich inzetten voor meer diversiteit in Nederland. We hopen hiermee ook buiten AFAS onze bijdrage te kunnen leveren aan een eerlijker en kleurrijker Nederland. 

Inzichtelijk maken diversiteit

Om te kunnen beoordelen of we stappen maken in de goede richting beginnen we met het inzichtelijk maken van onze diversiteit. Dat deden we al door in onze 2-jaarlijkse enquête onze medewerkers te vragen naar de sfeer bij AFAS, of iedereen zichzelf kan zijn, of ze ooit te maken hebben gehad met discriminatie bij AFAS of bij klanten van AFAS etc. Dit jaar zullen we daarin ook vragen toevoegen over etniciteit en gender, om een beter beeld te krijgen van de diversiteit binnen AFAS.