Continuïteit

Familiebedrijf

We zijn sinds de oprichting in 1996 een echt familiebedrijf dat volledig in handen is van twee families; Mars en Van der Veldt. Dat betekent dat we niet te maken hebben met aandeelhouders met een sterke focus op winstmaximalisatie, maar dat we ons echt kunnen focussen op wat goed is voor onze klanten en medewerkers op de lange termijn.

Zo kiezen we ervoor om steeds te blijven investeren in het welzijn van onze medewerkers omdat we geloven dat blije medewerkers zorgen voor blije klanten. Dit uit zich in een sterke en hechte cultuur die waarschijnlijk het beste te omschrijven is door onze 4 kernwaarden ‘doen’, ‘vertrouwen’, ‘gek’ en ‘familie’. Ieder van ons werkt dagelijks mee om die unieke bedrijfscultuur in stand te houden. Wat volgens ons ook hoort bij het zijn van een familiebedrijf is delen in het succes. Daarom keren we elk jaar een percentage van de winst uit aan onze medewerkers.

Dat we een familiebedrijf zijn is ook te merken in de platte organisatiestructuur. Er zijn maximaal drie lagen in de structuur en dat zorgt ervoor dat directieleden een groot onderdeel zijn van de dagelijkse operatie en persoonlijk contact hebben met medewerkers. Het zorgt ook voor een cultuur waarin je met je vraag altijd rechtstreeks een directielid aan het jasje kunt trekken.

Omdat we een familiebedrijf zijn, is het om die reden vooralsnog onhaalbaar om te voldoen aan het wettelijke streefcijfer van 30% vrouwen in de Raad van Bestuur + hoofddirectie.