Auteur: Bart Grootveld

WNRA: De belangrijkste aandachtspunten

Vanaf 1 januari 2020 treedt de WNRA in werking

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) is een wetsvoorstel met als doel de rechtspositie van ambtenaren gelijk te trekken aan die van medewerkers in het bedrijfsleven. De reden dat ambtenaren een eigen ‘bijzondere’ rechtspositie hebben is een antiek gedachtegoed van al meer dan 100 jaar oud. De politieke willekeur van toen, die de totstandkoming van dit geheel heeft veroorzaakt, is al lang niet meer van de tijd. Tijd voor verandering dus!

De WNRA heeft niet enkel als doel om het stoffige imago van de ambtenaar een beetje op te fluffen. Dit betekent meer gelijke rechten! Goed nieuws dus voor de gemiddelde ambtenaar. Maar er gaan ook dingen veranderen en dat is altijd spannend. In deze blog licht ik een paar belangrijke zaken toe. 

Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

De WNRA heeft – in welke vorm dan ook - impact op een variatie van meer dan 100 (!) verschillende wetten. Het meest prominente gevolg is het feit dat ambtenaren straks een arbeidsovereenkomst krijgen in plaats van een aanstelling. En ambtenaar wordt dus ‘gewoon’ een medewerker. Een ambtelijke aanstelling is eenzijdig. Een arbeidscontract is een tweezijdige overeenkomst tussen medewerker en werkgever. 

Automatische overgang

De Rijksoverheid heeft besloten dat alle lopende dienstbetrekkingen automatisch worden omgezet naar een arbeidsovereenkomst. En dat is fijn. Je hele organisatie een nieuw contract laten tekenen is vrij tijdrovend. Zelfs met onze mooie workflows die je zo makkelijk digitaal kan ondertekenen.

Ontslagrecht

Tegenwoordig kan een ambtenaar relatief eenvoudig ontslagen worden. Overheidswerkgevers kunnen een eenzijdig ontslagbesluit nemen om iemand de laan uit te sturen. In de huidige situatie moet de betreffende ambtenaar dit via een rechter aanvechten.

Met ingang van de WNRA geldt de preventie ontslagtoets waarbij er gegronde reden moet zijn voor het ontslag en er zelfs toestemming moet zijn vanuit het UWV. Ook kan een ambtenaar straks niet meer ontslagen worden tijdens ziekte.

Transitievergoeding

Momenteel kunnen ambtenaren aanspraak maken op bovenwettelijke uitkeringen en ontvangen zij geen beëindigingsvergoeding. Vanaf januari geldt dat ambtenaren ook een transitievergoeding moeten ontvangen als zij onvrijwillig worden ontslagen.

Bij AFAS zijn we bezig met een oplossing die het onze klanten veel makkelijker gaat maken om de transitievergoeding te bepalen en uit te keren. Binnenkort hoor je hier meer over.

Ketenbepaling

De invoering van de WNRA beïnvloed ook de ketenbepaling. Deze bepaling zorgt er voor dat de medewerker meer vastigheid – en dus zekerheid – heeft.

Een vaste aanstelling in de oude situatie:
  • Meer dan 2 contracten en/of langer dan 24 maanden in dienst.
  • De keten wordt onderbroken na 3 maanden.
Een vaste arbeidsverhouding in de nieuwe situatie:
  • Meer dan 3 arbeidsovereenkomsten en/of langer dan 24 maanden in dienst.
  • De keten wordt onderbroken na 6 maanden.

Publiekrechtelijke rechtspositieregeling wordt cao

Ja dat is een flinke mond vol. Rechtspositieregelingen worden straks geregeld in cao’s. De regelingen blijven van kracht met uitzondering van de wettelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. Deze zullen vanaf 1 januari 2020 direct van kracht zijn.

Naast de cao’s moet je als werkgever straks ook een personeelshandboek opstellen. Hier wordt niet alleen je beleid in beschreven, maar ook praktische zaken zoals het bepalen van een vertrouwenspersoon en regelingen rondom verlof.

Hoe nu verder?

Zo’n nieuwe wet brengt soms een hoop administratieve last met zich mee. Hoe ga je hier nu slim mee om? Hoewel de benodigde wijzigingen in onze software minimaal zijn, willen wij onze klanten graag ondersteunen in deze overgang. 

In onze help vind je binnenkort een duidelijke stappenplan waarin we beschrijven waar je aan moet denken, welke zaken je moet aanpassen en hoe je onze software kunt gebruiken om de overgang soepel te laten verlopen. 

Meer lezen?