Auteur: Dennis van Velzen

Visie: ‘Bedrijfsleven moet IT-student opleiden’

Veel IT-bedrijven kiezen ervoor te werken met stagiairs en afstudeerders. Studenten zijn immers innovatief en creatief en hebben vaak een verfrissende kijk op bestaande gewoonten en patronen. Ook bij AFAS Software werken we om deze reden veel en graag samen met stagiairs en afstudeerders. Maar de student krijgt er ook iets voor terug: keer op keer ervaren we weer hoe belangrijk het is voor studenten om kennis te maken met de dagelijkse praktijk van een IT-bedrijf.

Veel IT-opleidingen leiden studenten op tot inhoudelijk sterke IT-ers, maar richten zich nog onvoldoende op het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om op zijn minst te kunnen overleven,maar liefst zelfs te excelleren in het bedrijfsleven. Denk hierbij aan zaken als: hoe presenteer je jezelf? Hoe breng je jouw boodschap zo helder mogelijk over opde klant? Hoe overtuig je collega’s en klanten van jouw ideeën? En hoe maak je de vertaalslag van IT naar de business en andersom? We komen nog te vaak tegen dat startende consultants zich met deze vragen onvoldoende raad weten.

Dit is de reden dat wij besloten hebben studenten tijdens hun IT-opleiding actief kennis te laten maken met het bedrijfsleven. Zo verzorgen we regelmatig colleges aan verschillende hogescholen en universiteiten, en hebben we al enkele jaren een vaste minor ‘Business Solutions’aan de Hogeschool Utrecht binnen de opleiding ‘Business IT & Management’. Tijdens deze minor worden studenten 20 weken lang ondergedompeld in het leven van de werkende IT ’er, waarbij zij naast de technische aspecten ook te maken krijgen met bijvoorbeeld presentatietrainingen en een cursus ‘leren solliciteren’. Op deze manier trachten we een bijdrage te leveren aan het opleiden van een evenwichtige IT-consultant die klaar is voor het echte werk. De minor blijkt trouwens een heel aardige toevoeging te zijn aan het curriculum, want binnenkort start een tweede minor aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Wat levert deze investering op? Allereerst werkt het zeer verfrissend om een halfjaar lang jonge mensen in je bedrijf te hebben rondlopen die kritische vragen stellen en met ideeën komen die je daadwerkelijk verder helpen. Daarnaast maakt het de werving van nieuwe medewerkers een stuk eenvoudiger. Na een half jaar samengewerkt te hebben, weet je tenslotte beter waartoe iemand in staat is dan na een aantal sollicitatiegesprekken.

Maar we zetten met onze inspanningen natuurlijk ook in op het algemeen nut. Het is misschien iets te zwaar aangezet om het hier over ‘landsbelang’ te hebben, maar toch:  hierbij wil ik alle IT-bedrijven in Nederland oproepen om ook dergelijke (intensieve) samenwerkingen aan te gaan met onderwijsinstellingen. Zo kunnen we met z’n allen bijdragen aan een hoger niveau van het IT-onderwijs in ons land. Uiteindelijk profiteren we allemaal van een betere opgeleide student die aan het begin van zijn carrière al direct meerwaarde kan bieden, ook vanuit de business-kant.  En daarmee brengen we Nederland uiteindelijk weer terug in de mondiale IT-top, iets wat we wat mij betreft aan onze stand verplicht zijn.

Wel moeten bedrijven die iets willen doen het nut en de noodzaakinzien van hun bijdrage. Het is namelijk een zware investering in termen van tijd, energie en (financiële) middelen. Maar je kunt ook klein beginnen. Neem om te beginnen bijvoorbeeld eens zitting in een  beroepenveld- of examencommissie. De impact en invloed zijn minder groot, maar niks minder waard. Uiteindelijk wordt de hele IT-markt er beter van als we allemaal via het onderwijs ons steentje bijdragen.

Meer lezen?