Auteur: Piet Mars

OPEN brief aan de politici van de provincie Utrecht!

Toelichting op de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van AFAS in Leusden

Maandag zal in de provinciale staten worden gesproken over het dichtzetten van de kantorenmarkt in onze provincie. Gezien de leegstand is dit goed te begrijpen. Maatschappelijk is het niet wenselijk en toelaatbaar dat er nog meer lege kantoorpanden in de provincie bijkomen. Voor AFAS kan besluitvorming ernstige consequenties hebben. Als niet binnen de gestelde termijn een formeel groen licht is voor de bouw van het AFAS Experience Center, dan kan de ontwikkeling niet doorgaan.

Geachte afgevaardigden van het volk!

Ik heb deze week contact met lokale politici en met politici uit de provincie gehad. Vanmiddag heb ik uitgebreid telefonisch contact gehad met de gedeputeerde Krol. De overleggen vandaag, en deze week, hebben mij een gevoel gegeven wat ik graag wil delen. Niet alle argumenten zijn op tafel gekomen en over mogelijke consequenties is niet nagedacht.

Graag wil ik een paar zaken onder uw aandacht brengen voor de bespreking van aanstaande maandag.

Een wettelijke maatregel?

Waarom wordt de markt om kantoren te ontwikkelen via een wettelijke maatregel dichtgezet? Zijn er niet vriendelijker manieren om het doel te bereiken? Een wettelijke regeling lijkt stoer, je dwingt wat af. Er wordt echter voorbij gegaan aan de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten, bedrijven en beleggers. De vraag moet worden gesteld of de markt zichzelf niet kan reguleren.

Een wettelijke basis kan grote gevolgen hebben. Stel: morgen wil Apple of Microsoft een Europees hoofdkantoor in Amersfoort vestigen. Ze zijn bereid 500 miljoen te investeren. Men wil een modern kantoor met campus bouwen. Hoe gaat u dit oplossen?

Hoe gaat u om met het topsectorenbeleid, met kennisbedrijven? Gaat u die bedrijven dwingen om in oude panden (waar ze niets mee kunnen en die ook nog eens zeer energie-onzuinig zijn) te stappen? De bedrijven zien u komen… voor Utrecht een ander! De wetgeving gaat kansen blokkeren en gaat volledig voorbij aan ontwikkelingen die er zullen zijn en waar wij nu nog geen weet van hebben.

Een wettelijke basis lijkt stoer maar is feitelijk dom, is er geen creativiteit binnen bestaande mogelijkheden en de mogelijkheden van marktwerking om tot het doel te komen? Ons advies is zoek een betere weg.

Formeel geleuter

Het bestuderen van de stukken is lastig. Het taalgebruik is niet van deze tijd en zeker niet toegankelijk, steeds vraag je bij jezelf af: “wat wordt hier nu echt bedoeld?”

Wat zit hier achter? Ik vraag mij af wat er met de adviezen van Plasterk uit 2014 is gedaan? Of die van Daniël Janssen en Wilma Okkerse uit 1996! Inhoudelijk wordt heel snel de verwijzing gemaakt naar de vele meters leegstand. Wat ik mis is een echte visie op de economische ontwikkelingen binnen de provincie. Formeel geleuter van juristen zal de ontwikkeling niet stimuleren. De hekken worden dichtgezet.

Denk eens na over de kansen en mogelijkheden voor de toekomst? De provincie zoekt de uitweg in de wijsheid van advocaten, Leusden heeft een advies gevraagd van een advocaat. De provincie gaat er direct overheen met een eigen advies. Advocaten bouwen huizen waar advocaten graag in wonen. Dat betekent geen inhoud, niet de feiten niet de visie maar juridisch gezever. De economie, werkgelegenheid en de provincie zijn hier zeker niet mee gediend.

AFAS Software B.V

AFAS is een prachtig bedrijf, een kennisbedrijf, een maatschappelijk betrokken bedrijf. AFAS heeft een plan: het bouwen van het AFAS Experience Center. Een investering van meer dan 100 miljoen Euro. Directe werkgelegenheid voor 700 mensen.

Plotseling moet je jezelf gaan verdedigen voor politici. Verdedigen dat er geen alternatief is. Verdedigen dat je denkt dat je alles goed hebt gedaan. Het is van de gekke. Iedere andere provincie zou je met applaus verwelkomen. Stel: wij bellen met Brabant of met Mechelen. Politici, wat u doet is een verkeerd statement geven! Bedrijven die aantoonbaar economische groei creëren en een maatschappelijk verantwoord beleid voeren in de verdediging drukken.

Wil AFAS een uitzonderingsmaatregel voor hen specifiek? Nee dat willen wij niet, wij willen dat er recht wordt gedaan aan afspraken die er reeds liggen en dat er breder wordt gekeken. Utrecht moet zich in een nieuwe economische orde kunnen ontwikkelen en de deur niet op slot gooien. AFAS is slechts een stukje van de puzzel.

Betrouwbaar zijn

AFAS heeft de oude bankgirocentrale gekocht. Een probleem voor de gemeente en leefomgeving opgelost. Het pand is vroegtijdig gesloopt ter voorkoming van vandalisme. Inmiddels ligt er een plan met meer natuur en cultuur dan voorheen. De gemeente en de provincie zijn al jaren op de hoogte van deze ontwikkeling. Er is door AFAS inmiddels 15 miljoen euro geïnvesteerd. De spelregels worden nu veranderd en dit kan consequenties hebben voor de ontwikkeling van het pand, het terrein en voor Leusden.

Een vraag aan u: hoe betrouwbaar is de politiek? Mag een bedrijf verwachten dat, niet zoals in een bananenrepubliek, afspraak afspraak is? Bedrijven gaan niet meer investeren als met afspraken wordt omgegaan zoals u mogelijk gaat doen. Beleggers zullen geen oude panden meer slopen als afspraak niet afspraak betekent. Is dit beleid? Of is dit debiel. Je hoeft de letters maar te husselen. 

Politiek

Deze week ben ik ook gaan begrijpen wat politiek echt is. De schuldvraag komt op tafel: de gemeente Leusden heeft liggen slapen. Ik schrik, omdat ik trots ben op het gemeentebestuur wat op alle punten medewerking heeft verleend en zeer betrokken is. Verschillende malen  wordt benadrukt 'Leusden, wat heb ik er aan…?

Tweemaal hoor ik dat een amendement zal worden ingediend. Wij kunnen dit uit onderhandelen, want ze hebben ons in een andere zaak nodig. Mogelijk moeten wij een deal maken met. En ja een schadeclaim. Misschien is de regeling ze wel 15 miljoen waard. En ja een probleem van Leusden.

Willen wij dit?  Ik wil wonen in een land om trots op te zijn. Een land waar de leiders visie hebben, recht door zee zijn en hun afspraken nakomen. Leusden moet nu snelheid maken, AFAS moet hard aan het werk. Dit kan ten koste gaan van de omgeving, van burgers, van de zorgvuldigheid. Maar waarom? Om onder een onverstandig politiek besluit uit te komen?

Maatschappelijk betrokken

Bedrijven moeten maatschappelijk betrokken ondernemen. AFAS is een voorbeeld voor veel bedrijven. De visie op het  maatschappelijk ondernemen wordt gedeeld door onze omgeving en onze klanten. AFAS heeft in de afgelopen 8 jaar meer dan 8 miljoen euro gedoneerd aan het goede doel (en dan hebben we het niet over sponsoring). Neem maar eens een kijkje op www.afas.foundation.

Maatschappelijk betrokken ondernemen kan echter alleen meerwaarde bieden in een omgeving die hoge normen en waarden kent als het gaat om afspraken en respect voor wat wordt gedaan. Als deze wederkerigheid er niet is gaat de kaars uit, wordt het licht gedoofd. Wij verwachten als maatschappelijk betrokken bedrijf dat er een overheid is die dit waardeert en mogelijkheden biedt om hier mee door te gaan. Niet angst creëren dat als je uit de tijd gaat lopen er een groot probleem gaat ontstaan. Kansen en mogelijkheden samen verder uitbouwen. Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. 

De rode loper

Voor klanten leggen wij de rode loper uit bij AFAS. Klanten zijn het allerbelangrijkste. Daar moeten wij het van hebben. In 2015 waren er 32.500 bezoekers in het AFAS pand komende vanuit heel Nederland. Het was voor iedereen een belevenis. Ook Leusdenaren en  allerlei netwerken waren bij AFAS welkom. De rode loper ligt voor iedereen uit.  

De loper ligt voor AFAS uit op heel veel plekken. In België hebben wij een vestiging in Mechelen. Graag willen ze dat wij daar meer gaan doen. Nee ons hoofdkantoor staat in Leusden! Daar bouwen wij het bedrijf verder uit. Denkt u echt dat de discussie van deze week wordt begrepen in de wereld om u heen? Iedereen aan wie ik deze situatie uitleg schud met zijn hoofd en verklaart u voor gek. Wees verstandig leg de rode loper uit voor bedrijven die visie hebben en echt willen investeren. En onthoud dat een overheid geen economische waarde toevoegt. Zij kost alleen. Het zijn de bedrijven die ervoor zorgen dat Nederland meedoet op het wereldterrein. Laat de Nederlandse ondernemers niet in de steek. U, wij, Utrecht en Nederland worden er zeker beter van.

Ik wens u veel wijsheid maandag bij de discussie over de Thematische Structuurvisie Kantoren.

Met ondernemende groet.

Piet Mars, 
32 jaar ondernemer, oprichter van AFAS Software

Meer lezen?