Auteur: Focus 4u B.V. - Michel van Dijk

[GastBlog] Drie pijlers Wwz uitgelegd

Op kantoor zitten van 9.00 tot 17.00 á la Jiskefets Debiteuren Crediteuren is lang niet meer de dagelijkse standaard. De banenmarkt verandert en daarmee ook de inzetbaarheid van werknemers. In de 21e eeuw om het ´nieuwe werken.´ Dat deze ommekeer al jaren aan de gang is, heeft het kabinet inmiddels in de gaten. Flexibele werknemers, aangepaste werktijden en meer ruimte om te jobhoppen, brengen de noodzaak van een nieuwe wet met zich mee. Per januari 2015 doet de Wet werk en zekerheid [Wwz ] zijn intrede. Wat gaat er veranderen?

Kort gezegd zijn er drie belangrijke aanpassingen:
-    Flex sneller vast: de rechtspositie van flexwerkes wordt versterkt
-    Transitie: ontslag wordt snel, goedkoop en eerlijker
-    Uitkeringsduur: de maximale duur van de WW wordt ingekort 

Flex sneller vast

Het aantal flexwerkers neemt gestaag toe. Het CBS heeft zelfs cijfers van het 2e kwartaal in 2014 waarbij het aantal vaste en flexibele werknemers gelijk is. Wellicht dat u als werkgever een aantal flexibele werknemers in dienst heeft. Vanaf volgend jaar kunnen deze werknemers na 2 jaar aanspraak maken op een vast contract. Let goed op: tijdelijke contracten gelden als een aaneengeschakelde periode, tenzij er een tussenperiode is van langer dan 6 maanden.

Om de doorstroom binnen de arbeidsmarkt te bevorderen en zowel de positie van werkgevers als werknemers te verbeteren, wordt het ontslagrecht aangepast. Het zou eenvoudiger en eerlijker moeten zijn. Ook wordt het, volgens het kabinet, minder kostbaar voor werkgevers, omdat er slechts één vaste ontslagroute komt. Bij bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid wordt de zaak afgehandeld bij het UWV. Alle andere vormen van ontslag gaan via de kantonrechter.

Transitie

Bij ontslag hebben werknemers per 1 juli 2015 onder twee voorwaarden recht op een transitievergoeding. De werknemer moet minstens 2 jaar in dienst geweest zijn en de arbeidsovereenkomst moet door de werkgever zijn beëindigd. De vergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband.

Uitkeringsduur

Tenslotte wordt de maximale duur van de WW stapsgewijs ingekort. Dat leidt tot een maximale WW-uitkering in 2019 over een periode van 24 maanden. De bedoeling is werknemers zo snel mogelijk naar een nieuwe baan te begeleiden.

Blog van algemeen directeur Michel van Dijk - Focus4UMeer lezen?