Auteur: Bernhard Rittger

De vonk van de Wwz

‘Wat weet die man veel’, of: ‘wat een heldere en inspirerende presentatie’. Slechts twee opmerkingen van deelnemers aan het seminar van AFAS en Quoratio over de Wet werk en zekerheid. Ze doelen op Sander de Meijere, die er geacht werd de theorie, ofwel alle ins en outs van de Wwz, uit de doeken te doen. En dat deed de consultant van Quoratio BV inderdaad.

Waar menigeen vooraf misschien wel een lange zit met ‘zware kost’, ofwel gortdroge informatie over een door en door serieus onderwerp had verwacht, was al na enkele minuten duidelijk dat Sander zijn gehoor op een enerzijds zeer informatieve maar tegelijk ook frisse, aansprekende presentatie wist te trakteren. Hij had er veel zin in en liet de vonk op de aanwezigen overspringen. En daarmee was een feitelijk best lange zit werkelijk geen moment saai of moeilijk te verteren.

Niet dat hij er een wervelende show van maakte die de inhoud naar het tweede plan zou verwijzen. Helemaal niet. Sander wist een nogal complexe materie nuchter en toch ook met humor, objectief en onomwonden kritisch, op een goed gestructureerde manier voor het voetlicht te brengen en de aandacht door een perfecte timing van zenden en ontvangen (ofwel interactiviteit met de zaal) vast te houden. Sterker nog, hij bracht een wet – bijna per definitie iets ‘op papier’ – tot leven.

En dat is een kunst op zichzelf, geloof me. Als niet-jurist, niet-administrateur noch P&O-deskundige, maar wel als iemand die al heel wat vakcongressen, seminars en workshops heeft overleefd, wil ik Sander bij dezen een topper in mondelinge informatieoverdracht noemen. Daarmee overdrijf ik geenszins. Als je in staat bent een zaal met pakweg 150 doorgewinterde professionals ruim twee uur te boeien, dan versta je je vak, inhoudelijk én wat de manier van presenteren betreft.

Een grote pluim

Het is maar hoe je het brengt, luidt een veel gebezigd gezegde. Sinds ik de payrollexpert van Quoratio bij AFAS heb mogen meemaken, kan ik het volop beamen. En ik niet alleen, want in een vragenronde na afloop (wat men van het seminar vond) lieten bijna alle deelnemers die ik sprak, zich in soortgelijke bewoordingen over zijn presentatie uit. Een grote pluim dus. Derhalve een naam om te onthouden: Sander de Meijere.                  

Sowieso verdient de aanpak van AFAS lof. De Wwz in een dag duidelijk uiteengezet met een goed evenwicht van theorie en praktijk, dat is niet niks. Want ook de toelichting van consultant Peter Hekkenberg over hoe je in je bedrijf of instelling doelgericht en efficiënt via AFAS Profit de bepalingen van de wet kunt naleven, was zeer geslaagd. Zelf hoef ik het niet, maar stel dat, dan kan ik er op basis van de verkregen informatie zo mee aan de slag. Dat is me bij de vele events die ik heb meegemaakt, nog niet zo vaak overkomen.

Als AFAS op deze manier doorgaat met het overdragen van kennis, zal het softwarebedrijf ook op dat gebied de nodige faam verwerven. Uitgaande van de ervaring met het Wwz-seminar durf ik te stellen dat menig deelnemer graag weer naar Leusden komt voor een ander onderwerp, hoe zwaar de kost op voorhand ook mag lijken.

Meer lezen?