Auteur: Nieke Dorland

Leg je het reisverkeer van je medewerkers al vast?

Hoogste tijd om je goed voor te bereiden op het besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit

Het is geen geheim dat druk op onze leefwereld toeneemt. Gelukkig gebeurt er heel veel om klimaatverandering in de toom te houden. Zo is in het Klimaatakkoord afgesproken dat de CO2-uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit in 2030 één megaton minder moet zijn. Om dat samen waar te maken, werkt de overheid momenteel aan nieuwe wet- en regelgeving die werkgevers met 100+ medewerkers verplicht de CO2-uitstoot van werkgebonden personenmobiliteit te registreren. Mogelijk ken je wet als de CO2-registratieplicht.  Dat klinkt pittig, maar wat betekent het nu precies?

Concreet betekent de nieuwe verplichting dat werkgevers vanaf 1 juli 2024 de jaartotalen in kilometers voor alle werkgebonden mobiliteit van medewerkers moeten vastleggen en rapporteren. Dat geeft een goed beeld van de uitstoot die medewerkers maken voor hun werk. Dit gaat dan om deze vier vormen van werkgebonden mobiliteit:

  • zakelijke lease en/of eigen wagenpark
  • zakelijke mobiliteitsdiensten, bijvoorbeeld openbaar vervoer
  • zakelijke declaraties
  • woon-werkmobiliteit

Uitstel, geen afstel

Extra informatie registreren en rapporteren, betekent extra werk. In dit geval is dat nog niet helemaal duidelijk omdat de invoering tijdelijk is uitgesteld*. Maar uitstel is geen afstel, dus zijn we vanuit AFAS druk in gesprek met het ministerie om de precieze eisen rondom deze registratie te achterhalen. Bovendien is het goed te beseffen dat deze gegevens niet alleen nuttig voor de overheid zijn. De CO2-registratie als werkgever geeft je handvatten om verder te verduurzamen. Aan de hand van de jaartotalen weet je hoe je ervoor staat met je werkgebonden personenmobiliteit.

Nog even geduld

Op dit moment wachten we dus nog op de definitieve informatie van de overheid. Toch licht ik alvast een tipje van de sluier op: Het lijkt erop dat organisaties voor alle werkgebonden mobiliteit het vervoermiddel moeten gaan vastleggen. Het is nog niet helemaal zeker hóe je dit als organisatie moet vastleggen. Volgens de informatie die nu bekend is, mag dit voor woon-werkmobiliteit ook via een periodieke enquête onder medewerkers.

Mijn advies: bereid je voor op de vastlegging van werkgebonden personenmobiliteit, maar ga niet nu al met vrije inrichting aan de slag voor je declaraties. Vanuit AFAS zorgen wij op tijd voor standaardvelden die meteen meegaan in de rapportages. Nog even geduld dus: zodra we relevante informatie krijgen, delen we die natuurlijk.

"Mijn advies: bereid je voor op de vastlegging van werkgebonden personenmobiliteit, maar ga niet nu al met vrije inrichting aan de slag voor je declaraties. Vanuit AFAS zorgen wij op tijd voor standaardvelden die meteen meegaan in de rapportages."

Je eigen CSR-dashboard

Toch voelt dit een beetje dubbel, we wachten bij AFAS niet graag af. Daarom vind je sommige van de onderdelen waarover organisaties in de toekomst moeten gaan rapporteren, al terug in onze software. Zo hebben we met Profit 22 ook het nieuwe CSR-dashboard uitgeleverd. Hier breng je eenvoudig alle relevante data rondom Corporate Social Reponsibility samen. Dat gaat dan bijvoorbeeld om de uitstoot van de leaseauto’s op basis van brandstofverbruik. Deze informatie geeft je niet alleen inzicht in je milieu-impact. Werkgever en medewerkers kunnen vooral actie ondernemen om de uitstoot te verminderen.

Op zoek naar inspiratie?

Het is belangrijk dat iedereen een bijdrage levert aan een betere wereld, ook zonder verplichtingen vanuit de overheid. Dus als je op zoek bent naar inspiratie om CSR handen en voeten te geven, kun je altijd kijken op de website die AFAS zelf heeft gemaakt over haar CSR-beleid. Hier staan alle doelstellingen, maar vooral ook voorbeelden waar je zelf mee aan de slag kan, ook met behulp van onze software. We delen graag onze ervaringen, want alleen samen zetten we échte stappen.

Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit uitgesteld tot juli 2024

* UPDATE: inmiddels is duidelijk geworden dat de Omgevingswet (waar bovenstaande besluit in is opgenomen) wederom is uitgesteld. Nu naar juli 2024 (bron: NOS.nl). Natuurlijk houden we de ontwikkelingen strak in de gaten! 

Meer lezen?