Auteur: Bart Grootveld

AFAS en het lerarenregister

Het lerarenregister dient als beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs. Verschillende andere beroepen kennen al een soortgelijk register. Denk bijvoorbeeld aan het BIG-register in de zorg of de BAR in de advocatuur. Het register moet straks aantonen welke leraren wettelijk bevoegd/bekwaam zijn om een vak uit te oefenen.

Leraren die nog niet bevoegd zijn - omdat zij bijvoorbeeld nog in opleiding zijn - komen in het 'voorportaal' van het lerarenregister terecht.

Wat wordt er van scholen verwacht?

Als schoolbestuur moet je straks gegevens aanleveren aan DUO van alle leraren die binnen je organisatie werkzaam zijn. Dit geldt voor zowel bevoegde- (lerarenregister) als onbevoegde (voorportaal) leraren. Leraren kunnen zelf de aangeleverde gegevens bevestigen in het portaal van DUO.

Let op! Op 1 augustus 2018 moeten alle scholen de gegevens van leraren hebben aangeleverd.

Het lerarenregister in AFAS

Geen zorgen! AFAS biedt haar klanten straks uitstekende ondersteuning in het volledige aanleverproces. Er wordt functionaliteit uitgeleverd om benoemingsgrondslagen vast te leggen en gegevens aan te leveren. Ook worden er handige inzichten toegevoegd aan de software.

Grofweg hebben we de uitlevering van dit project in 2 fases verdeeld:

  • Profit 4 - verwacht: oktober 2017
    Vastlegging: Het wordt mogelijk om medewerkers op contractniveau te voorzien van een benoemingsgrondslag en één of meer onderwijsterreinen. Dit kan individueel per medewerker worden vastgelegd (in Profit & InSite), maar ook via een handige importfunctionaliteit.

  • Profit 5 - verwacht december 2017
    Aanlevering: In Profit 5 wordt het mogelijk om alle vastgelegde gegevens aan te leveren aan DUO. Een geplande taak zorgt ervoor dat gegevens geautomatiseerd worden doorgestuurd zodat de informatie vanuit schoolbesturen zo actueel mogelijk is. Hiervoor komt een communicatieprofiel beschikbaar. Voor AFAS Online klanten bieden wij een extra stukje service, hierover verderop meer.

BRIN volgnummer (Profit 4)

Een belangrijk gegeven in het lerarenregister is het BRIN volgnummer. Leraren kunnen in het lerarenregister gevonden worden op ‘Naam’ en ‘Locatie vestiging’. Het BRIN volgnummer zorgt ervoor dat de leraar aan de juiste vestiging(en) kan worden gekoppeld.

In Profit 4 is het mogelijk om op niveau onderwijsinstellingen verschillende locaties (BRIN volgnummers) aan een BRIN te koppelen. Vervolgens kan op medewerkersniveau (in Profit & InSite) worden vastgelegd op welk van de locaties een leraar werkzaam is. Wanneer dit netjes wordt bijgehouden is een leraar optimaal vindbaar in het lerarenregister.

Opleidingen & vakken (Profit 4 & 5)

Om te bepalen voor welke benoemingsgrondslag een leraar bevoegd is helpt het om te weten welke opleiding een leraar heeft genoten. In Profit 4 hebben wij de opleidingen functionaliteit verder geoptimaliseerd voor lerarenopleidingen en het mogelijk gemaakt om de gerelateerde vakken toe te voegen. Een leraar kan vervolgens zelf aangeven voor welke vakken hij is opgeleid.

Inzicht (Profit 4)

Voor AFAS Online klanten met Profit+ leveren wij een nieuw dashboard mee. Met dit dashboard krijg je inzicht in de bevoegde- en onbevoegde leraren binnen je omgeving. Voor welke vakken zij kunnen worden ingezet en welke opleidingen zij hebben genoten.

Daarnaast is aan 'HR management' een extra weergave toegevoegd. Met behulp van deze weergave kan er bijvoorbeeld gecontroleerd worden bij welke leraren er nog benoemingsgrondslagen missen.

Aanlevering (Profit 5)

De aanlevering aan het lerarenregister loopt via de zogeheten 'EDU-koppeling'. Wij zijn momenteel druk bezig om deze koppeling te realiseren en willen onze klanten volledig ontzorgen door de aanlevering mogelijk te maken via het certificaat van AFAS. Online klanten hoeven straks dus geen eigen certificaat aan te vragen. Dit werkt soortgelijk aan onze AFAS Digipoort Service.

Inzicht - een voorbeeld uit het nieuwe dashboard t.b.v. het lerarenregister.

Meer lezen?