Inspireert Beter Ondernemen

Bekijk het onderzoek 'Digitalisering in de bouw'

Ontvang direct de onderzoeksresultaten

Duik de diepte in

 

Leuk dat je interesse hebt in het onderzoek ‘Digitalisering in de bouw’. Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht wat er zich in de bouwsector afspeelt op het gebied van digitalisering en welke ontwikkelingen er plaatsvinden die de sector doen veranderen.

Het bouwonderzoek heeft plaatsgevonden in 2021 en is uitgevoerd door de ervaren onderzoekers van Markteffect en mogelijk gemaakt door AFAS Software. Tijdens het veldwerk zijn 514 respondenten ondervraagd. Bijna de helft van de respondenten heeft een strategische functie (45%).

Het bouwonderzoek gaat o.a. over:

  •  Digitale trends en ontwikkelingen in de bouw
  •  De grootste knelpunten bij verdere digitalisering
  •  Voor welke processen BIM en ERP worden gebruikt
  •  Trends zoals verduurzaming, Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), robotisering, PFAS, stikstofreductie en stijging van de materiaalkosten

En meer...